“Rüzgar enerjisi cari açığı kapatmada kritik role sahip”

94 farklı yatırımcının ülkemizdeki rüzgar enerjisine yatırım sağladığına ve inşa halinde 53 adet RES olduğuna dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yüzde 60-65 oranlarında yerliliğin sağlandığı rüzgar enerjisi sektörünün ülkenin cari açığını kapatmada kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Türkiye’nin doğal kaynağı olan rüzgar enerjisi son 10 yılda atılan adımlarla büyük gelişmeler göstermeye devam ediyor. Avrupa ve dünya genelinde rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye’nin rüzgarı, elektrik ihtiyacının 8,52’sini karşılıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, önemli bir yerlilik oranına sahip olunan ve yapılan yatırımlar ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte önemli bir ivme kazanan ülkenin rüzgar enerjisine desteklerin artırılarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

“CARİ AÇIK KONUSUNDA KRİTİK ROL OYNAYABİLİR”

enerji

Ülke Enerji’den yapılan açıklamada büyüme trendi içerisinde olan her ülke gibi Türkiye’de de enerjiye olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çekilerek “Enerji talebini karşılayabilmek için de enerji ithalatı eş oranla büyüme gerçekleştiriyor ve karşılığında ülkeye yarattığı cari açık da büyüme gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Avrupa’da elektrik tüketim talebinde ciddi büyüme gerçekleştiren ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna dikkat çeken Ali Aydın, ülkenin enerji ve elektrik tüketim talebine karşılık verebilecek en doğal ve yenilenebilir enerjiler arasındaki en ucuz potansiyel kaynağın rüzgar enerjisi olduğunu belirtti. İthal enerjinin ülke ekonomisine yarattığı negatif etkileri de hatırlatan Aydın, yüzünü rüzgara dönebilen Türkiye’nin son 10 yılda elde ettiği başarılarla gelecekte de hem ekonomik alanda hem de istihdam konusunda ciddi başarılara ulaşabileceğinin altını çizdi.

RÜZGAR ENERJİSİNDE YÜZDE 60’LARIN ÜZERİNDE YERLİLİK

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara oranla sağladığı ekonomik ve verimlilik katkılarının ciddi farklar yarattığı bildirilirken bu alanda son 10 yılda gerçekleştirilen adımlarla rüzgar enerjisinde büyük gelişme kat eden Türkiye’nin, rüzgar enerjisinde tam yerli ve milli stratejileri uygulayabildiğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Aydın, elektrik üretim alanlarında en yüksek oranlarda yerliliğin rüzgar enerjisi alanında olduğunu dile getirdi. Rüzgar enerjisi alanında yüzde 60-65 oranlarında yerliliğin elde edildiğini ve bu oranlarında daha da artırılarak tamamıyla bize ait bir enerji üretiminin gerçekleşebileceğini belirten Aydın, enerjinin üretimi için gerçekleştirilen bakım ve onarımlar, kullanılan teknolojiler ve istihdam kaynağının yerli ve milli olması için Ülke Enerji olarak, rüzgar türbinlerinin bakımı ve onarımında hem teknolojik altyapı hem de çalışan istihdamı konusunda yerliliğe büyük önem verdiklerini belirtti.