Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin enerji projesine TÜBİTAK’tan destek 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde TÜBİTAK desteğiyle ile güneş pili üretilecek. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde yürütülen güneş pili üretimi projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Mesut Yalçın’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi’’ başlıklı projenin, 3501 kariyer geliştirme projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Projede, bir doktora sonrası araştırmacı, bursiyer olarak ise bir yüksek lisans öğrencisi görev alacak.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ KALKINMANIN VE GELİŞMİŞLİĞİN BİR GÖSTERGESİDİR” 

Üniversiteden yapılan açıklamada; “Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi giderek artmaktadır. Ulusların ve toplumların gelişmişliği hiç şüphesiz ürettikleri yenilenebilir enerji ile doğru orantılıdır. Yenilenebilir enerji üretimi, kalkınmanın ve gelişmişliğin bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Türkiye, konumu itibarı ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yapabilecek önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. Proje sayesinde; TÜBİTAK-Kilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklığı ile bor katkılı, nano kompozit fiber tabanlı, yüksek verime sahip yeni nesil güneş pillerinin üretimi yapılacaktır. Proje ile ülkemizin temiz enerji üretim potansiyeline önemli bir katkı sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.