blank

LPG istasyonlarına sorumlu müdür

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerin LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapabileceği bildirildi.

EPDK konuyla ilgili LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olabilecek.  Buna ilaveten, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca LPG otogaz istasyonlarında İş Güvenliği Uzmanı’nında görevlendirilmesi zorunlu olacak. Bu Yönetmelik değişikliği ile, artık A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilecekler. Böylece LPG otogaz istasyonlarında mevzuat çerçevesinde görevlendirilmesi zorunlu olan personel sayısının ikiden bire indirme imkanı sağlanacak.

 

Öte yandan EPDK, dolum tesisindeki sorumlu müdürlerin “LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası” eğitimi vermesini sonlandırdı.

 

EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILARAK LPG YETKİLİ İŞLETME PERSONELİ SERTİFİKASI ALINABİLECEK

 

Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri, tüp dağıtım ve tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları, otogaz LPG dolum personeliyle pompacılar, yalnızca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası alabilecek.

 

Yapılan düzenlemede, sorumlu müdürler, istasyonla yapılacak sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde, LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvuracaklar ve bu belgenin düzenlenmesini talep edecekler.

 

Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına bildirecek. LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin iptalini talep edecek.

 

SÜRESİ DOLAN SERTİFİKALAR YENİLENEBİLECEK

 

Süresi biten sertifikalar TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenecek.

 

Sorumlu Müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi de iptal edilecek.

 

LPG otogaz istasyonlarında ve dolum tesislerinde, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde içeriği ve kapsamı TMMOB tarafından belirlenen ve Kurum tarafından onaylanan sorumlu müdür kontrol kayıt defterinin Kurum web sayfasından veya TMMOB’a bağlı meslek odalarından temin edilecek.

 

Ayrıca Sorumlu Müdür, kontrol kayıt defterinde belirtilen kontrol formunun zamanında ve eksiksiz doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlü olacak. Sorumlu müdürün bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde sertifikası iptal edilecek.

YILLIK VİZE ŞARTI ARANMAYACAK

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sorumlu müdür sertifikası almış bir sorumlu müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi düzenlenmiş lisans sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı aranmayacak.