Archive

Etiket: TDUB

‘İstasyonların uygun finansmana ulaşabilmesini önemsiyoruz’

“Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi” başlıklı yazımda akaryakıt istasyonlarının kendilerine has özellikleri olan ticari mülkler olduğundan bahsetmiştim. Bu sebepten akaryakıt istasyonu değerleme çalışmalarının da özel uzmanlık gerektirdiği…