Archive

Etiket: Tarımda yenilenebilir enerjiye hibe desteği

Tarımda yenilenebilir enerjiye hibe desteği

Tarımda rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Türkiye bu kapsamda, yenilenebilir enerjide kullanacak olan tarımsal projelere mali destek verecek. Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Tarımda…