Archive

Etiket: Emin Danış

Doğu Akdeniz’i yeniden düşünmek

Türkiye ve Libya arasında 28 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan ‘Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşım sürecinde Türkiye’yi…

Taraflar elini taşın altına koymalı

Finansman, son 3 yılda enerji sektörünün kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyen ve en sonunda çığa dönüşen öncelikli sorunu haline geldi. Son 20 yılda Türkiye’de artan enerji…

Enerji Konseyi 2018 yılından beklentilerini paylaştı

Türkiye ve dünya enerji piyasalarıyla ilgili güncel gelişmeleri tartışmak için bir araya gelen Gas&Power Enerji Konseyi geride kalan 2017 yılında enerji piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek…

Enerjide politika önceliği olarak petrol

Türkiye’de enerji sektöründe çalışan hemen herkesin üzerinde mutabık olduğu ve burada da sık sık değindiğim konulardan birisi enerjide dışa bağımlılık ve buna bağlı oluşan enerji…

Yerli kömür neden önemli?

Ekonomik büyüme ve toplumsal refah artışının önemli bir göstergesi olan enerji talebinin güvenli ve kesintisiz olarak karşılanabilmesi büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda bu talebin…

Elektrik depolama ve elektrikli araçlar

Elektriğin şebeke ölçeğinde ve düşük maliyetle depolanamaz oluşu enerji teknolojileri ve piyasalarını şekillendirdiği gibi ulaşımda fosil yakıtlarla çalışan araçların egemen olmasını da beraberinde getirdi. Son…