blank

elektrik Niğde'deki güneş paneli yatırımına faiz desteği düzenlemesi

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Yönetmeliğinin 37. maddesinin altıncı fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Bu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki tesisler için uygulanmaz.

Yapılan değişiklikle, Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri, 5 yıl şartından muaf tutuldu.