Elektrikte YES dönemi

Tüketicilerin ve şirketlerin tükettikleri elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından güvenilir ve ispat edilebilir şekilde tedarik etmelerini, tedarik şirketlerinin ise tüketicilere sağladıkları elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını üçüncü taraflara ispat edebilmelerini sağlayacak Yenilenebilir Enerji Sertifikası (YES) çalışmalarında sona yaklaşıldı.

EPDK tarafından 1 Temmuz’da görüşe açılan ve 28 Temmuz’a kadar görüşe açık tutulan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı ile elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla, tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisini belgelendirmek suretiyle tedarik etmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesi amaçlanıyor.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine yönelik olarak EPDK yönetmelik taslağına görüşe açarken EPİAŞ tarafından da konuyla ilgili altyapı ve piyasa süreçlerine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Başta Avrupa ve gelişmiş batı ülkelerine ihracat yapan Türk şirketleri son yıllarda bu ülkelere yaptıkları mal ve ürün ihracatlarında tüketiciler ve şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik amacıyla bu ürünlerin üretim süreçlerinde tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması talebiyle karşılaşıyor. Aynı zamanda enerji dönüşümüne gönüllü olarak destek vermek ve tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak isteyen Kurumsal şirketlerde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi ile tükettikleri elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını üçüncü taraflara ispat edebilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımcılarına olan desteği doğru orantılı olarak arttırarak bu sayede yeni kapasite ihalelerinde daha rekabetçi elektrik enerjisi alım fiyatları oluşmasına da katkı sağlayacak. Böylece hem ülkenin elektrik şebekesinin birim elektrik üretimi için karbon salım miktarı düşmesinin hem de daha ucuza elektrik üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Türkiye, Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayınlanmasını takiben hayata geçirilecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi ile dünyada Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını tüketiciler ve tedarikçilerin kullanımına sunan sayılı ülkeden birisi olacak.