Elektrikte toplam kurulu güç 92 bin 884,5 MW oldu

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Temmuz 2020 Kurulu Güç Raporunu Yayınladı. Rapora göre, toplam kurulu güç 92.884,5 MW olurken 2020 Temmuz ayı sonu itibariyle kurulu gücün 6.232 MW’lık kısmı güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisindeki kurulu güç bir önceki aya göre 65 MW artış gösterdi.

TEİAŞ’ın aylık olarak yayınladığı kurulu güç raporuna göre, temmuz haziran ayında elektrik üretim kurulu gücü bir önceki aya göre 787 MW artış ile 92.884,5 MW değerine ulaştı.

Türkiye’deki lisanslı GES sayısı 20 adet; lisanssız GES sayısı ise bir önceki aya göre 59 adet artarak 7 bin 145’e ulaştı. Yılın ilk yedi ayında toplam 237 MW’lik güneş enerjisi santrali kurulu güce eklendi ve Türkiye’nin kurulu gücünün yüzde 7’si GES’lerden sağlanır hale geldi.

Temmuz ayı sonu itibariyle kurulu gücün 25.611,5 MW’ını doğal gaz yakıtlı santraller, 21.877,1 MW’ını barajlı hidroelektrik santralleri, 10.097,3 MW’ını linyit yakıtlı santraller, 8.966,9 MW’ını ithal kömür yakıtlı santraller, 7.888,6 MW’ını akarsu tipi hidroelektrik santraller, 7.965,4 MW’ını rüzgar santralleri, 6.232,1 MW’ını güneş santralleri, 1.514,7 MW’ını jeotermal santraller, 837,5 MW’ını biyokütle santralleri, 810,8 MW’ını taşkömürü yakıtlı santraller, 405 MW’ını asfaltit kömür yakıtlı santraller, 363,8 MW’ını atık ısı santralleri ve 305,9 MW’ını da fuel oil yakıtlı santraller oluşturdu.