epdk doğal gaz fatura enerji

Elektrik piyasasında köklü değişiklikler geliyor

EPDK, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik Taslağını kamuoyunun görüşlerine açtı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada 2018 yılı Şubat ayının başlangıcında yürürlüğe giren ve frekans kontrolü hizmeti tedarik süreçlerinde gönüllülük esasına dayanan ihale usulüne geçilmesi ile TEİAŞ tarafından işletilen Yan Hizmetler Piyasa Yönetim Sisteminin (YHPYS) kurulması gibi köklü değişiklikler içeren Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin iki yılı aşan uygulama sürecinde gerek piyasa katılımcıları gerekse Sistem İşletmecisi tarafından yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve yan hizmet tedarik süreçlerinin taraflar açısından iyileştirilmesine ilişkin bir takım değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14’üncü maddesi 1’inci fıkrası (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda uzun süredir gündemde yer alan talep tarafı katılımının yan hizmetler piyasası kapsamında önü açılarak Sistem İşletmecisi tarafından sistem güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde iletim şebekesine bağlı büyük güçlü tüketiciler arasında düzenlenecek gönüllülük esasına dayalı ihaleler vasıtasıyla talep tarafı yedeği tedarik edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin Kurum tarafından yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Bu amaçla “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmelik Taslağı” hazırlanırken söz konusu Yönetmelik Taslağı 11 Eyllül 2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmeleri için açık tutulacak. İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak msaglam@epdk.gov.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerektiği bildirildi.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *