blank

botaş

İlçelere doğal gaz ulaştırılması için BOTAŞ görevlendirildi

İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ’ın Görevlendirilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ’ın Görevlendirilmesine İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre nüfusu 20 binin üzerinde olan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasına ilişkin yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) gerçekleştirecek. Bu kararın, doğal gazın ülke genelin yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda alındığı belirtildi.

Söz konusu karar kapsamında, yeterlilik sağlayan merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları, BOTAŞ veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz yatırım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. Yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme yatırımlarının BOTAŞ veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına EPDK tarafından karar verilecek. Bu tespit yapılırken, büyükşehirlerde yer alan ilçeler ile 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen köy ve beldeler göz önünde bulundurulmayacak.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

Öte yandan, bu kararla mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ’ın görevlendirilmesine dair 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ise yürürlükten kaldırıldı