blank

blank

TABGİS’ten Ulusal Stok açıklaması

Dağıtım şirketlerinin ulusal stok tutma yükümlülüğüyle ilgili olarak LPG Piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri hakkında dün TBMM’ye sunulan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda yer alan düzenlemeye ilişkin TABGİS açıklamada bulundu.

Kanun tasarısında yer alan düzenlemeyle yurt içi pazar payı yüzde 2’nin altında olan LPG dağıtıcılarının Ulusal Stok yükümlülüğünden muaf tutulmaları öngörülüyor. İlgili maddenin gerekçesinde ise, sektördeki küçük dağıtıcıların büyük stoklama yatırımı yapma ve yirmi günlük yakıtı kullanmadan tutma zorunluluklarının bu oyuncuları büyük dağıtım şirketlerine göre daha avantajsız hale getirdiği ve piyasa yapısında sadece yüksek sermayeli şirketlere avantaj sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca, bu küçük şirketlerin önemli bir bölümünün nüfus yoğunluğunun düşük bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve bu bölgelerin iktisadi gelişmişlik seviyelerinin düşük olduğu belirtilerek bu sebeple madde ile belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar bu şirketlerin yüksek maliyet ve finansman gerektiren yatırımlardan muaf tutulması ile tüketicinin (özellikle düşük gelir grubunun) daha rekabetçi fiyatlarda daha ucuza ürün bulabilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ilgili kanun tasarısını doğru bulmadıklarını, piyasanın kurumsal yapısı gereği faaliyet gösteren her dağıtım şirketinin bu yükümlülüğü kendi ölçütlerinde tutmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi.

“Ulusal Stok Tutma yükümlülüğü bir nevi vatani görevdir. Ulusal stok piyasada sürekliliğin sağlanmasının yanı sıra ülkede meydana gelebilecek kriz veya olağanüstü haller için zorunlu bir uygulama olarak kanunda yer almıştır. Nitekim, ülkemiz şu anda ulusal güvenliğimiz adına çok önemli bir askeri operasyon sürdürmektedir. Bu koşullarda ulusal stok yükümlülüğü muafiyeti gündemde olmamalıdır. Bu piyasada faaliyet göstermek isteyen her Petrol ve LPG dağıtım şirketinin ulusal stokun zorunlu bir uygulama olduğunu çok iyi bilmesine rağmen böyle bir muafiyet talebinde bulunmaları da kabul edilemez. Bu yeni bir konu değildir. Asıl, bu zorunluluktan belli bir kısmın muaf tutulması piyasadaki rekabet ve eşitlikçi şartları zorlayacaktır. Çünkü bugün LPG piyasasında faaliyet gösteren 99 dağıtım şirketinin 90 tanesinin Pazar payı % 2’nin altındadır. Bu düzenleme piyasanın çok büyük bir bölümüne muafiyet getireceğinden hem piyasadaki kurumsal yapı açısından hem de ülkemiz için sonuçları bakımından dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan TABGİS olarak kanun tasarısındaki ilgili maddenin yeniden ele alınması gerektiğini önemle belirtmek istiyoruz”