Yenilenebilir

YEK Belgelendirilme ve Desteklenme taslağı görüşe açıldı

AA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı EPDK’nın sitesinde yayınlandı.

EPDK tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin tadil edilmesine ilişkin değişiklik taslağı ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumun internet sayfasında görüşe açıldı.

İlgililerin taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 11 Nisan 2018 tarihine kadar MS Word formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Taslakta neler var?

Buna göre, Bu Yönetmelikte geçen; Yarışma Yönetmeliği: 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğini ifade edecek.

Bir üretim tesisinin ve varsa barasına bağlı tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu elektrik enerjisi tüketimine ilişkin olarak, ilgili ölçüm noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir tedarikçiyle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında karşılanmaması halinde, ilgili fatura dönemindeki bu üretim tesisine ait uzlaştırmaya ilişkin net çekiş miktarı da birinci fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüğü oranı hesabında dikkate alınacak.

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma yapılan başvurularda başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi veya belge verdiğinin/düzenlediğinin tespiti halinde üretim lisansı sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmayacak, ödenmiş tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından katılımcıya fatura edilir ve Kanunun 16’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek. Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar ilgili fatura dönemlerindeki YEKDEM gelirlerine eklenecek.

Gerekli şartları taşımadığı halde YEKDEM’den faydalandığı tespiti edilen katılımcının geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma dönemi için kendisine ödeme yapılan birim fiyat ile ilgili uzlaştırma dönemi piyasa takas fiyatı ve sistem marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve üretim miktarları kullanılarak hesaplanan bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek katılımcıya Piyasa İşletmecisi tarafından fatura edilir ve tahsil edilen tutarlar ilgili fatura dönemlerindeki YEKDEM gelirlerine eklenecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir