Yenilenebilir

“2030 yılına kadar 30.2 milyar dolarlık mali tasarruf sağlanacak”

AA

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Bahadır Sercan Gümüş, “Eylem planımızı kısaca özetlemek gerekirse 2023 yılına kadar toplam 10.9 milyar dolar bir yatırım ve bunun karşılığında da 23 milyon enerji tasarrufu öngörüyoruz. 2030 yılına kadar da toplam 30.2 milyar dolarlık bir mali tasarrufu öngörüyoruz. Eylem planımızda oldukça kapsamalı 55 eylem planımız var” dedi.

Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye’nin bu eylem planı ile beraber enerji tüketiminde yüzde 14 azaltıma gideceğini ifade eden Gümüş,”2023 yılına kadar 66.6 milyon ton karbondioksit değerinde sera gazı salınımı azaltacağız” dedi. Toplam 6 sektörün varlığından söz eden Sercan Gümüş, bina ve hizmetlerde 12, tarımda 8, enerjide 10, sanayi ve teknolojide 7, ulaştırmada 9, yatay konularda 11 eyleminde mevcut olduğunu söyledi.

Enerji verimliliği için eylem planları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Bahadır Sercan Gümüş Enerji Verimliliği Eylem Planlarını açıkladı:

Özellikle yeni ve mevcut binalardaki enerji verimliliğini güçlendirmek isteyen Bakanlık, B ve C sınıfı enerji kimlik belgeli binaları nasıl A sınıfına yükseltebiliriz, devlet olarak nasıl teşvik vererek bu tür çalışmaları yaparız diyerek eylem planladı. Ayrıca binalar için enerji tüketim veri tabanını oluşturmayı planlayarak, inşaat malzemeleri ve teknolojileri ile ilgili veri tabanı da oluşturacak.

Yenilenebilir binalarla entegrasyonu, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin binalarda kullanılması ve yaygınlaştırılmasını isteyen Enerji Bakanlığı, merkezi ve bölgesel ısıtmaların da yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye hizmetlerinde enerji verimliliğinin desteklenmesi için su arzı, katı atık toplama ve işleme de bu desteğe dahil olabilir. Kobiler konusunda da bilinç düzeyinin oluşmasını istiyor ve ölçümlerin özellikle yapılması için etüt programları başlatacağız.

Sürdürülebilir yeşil binalar ve yerleşimlerin desteklenmesini istiyoruz. Kamu binalarında özellikle geçen hafta meclis genel kurulunda onaylanan enerji performans sözleşmeleri ile beraber kamu tarafında büyük bir atılım bekliyoruz. Aynı şekilde kamu binalarında enerji tasarruf hedeflerini oluşturacağız.

Tarım sektöründe toplam 6 eylem planı bulunuyor. Tarım sektöründen enerji verimliliğinde pek söz edilmiyordu. Biz gündemimize almış olduk. Özellikle traktör ve biçerdöver stoklarının çok eski olduğunu tespit ettik. Eski ve hurda araç stoklarının piyasadan çekilerek enerji verimliliği olanların özendirilmesini amaçlıyoruz. Su ve kaynak verimliliği, enerji verimliliği konusunda oldukça önemlidir. Sanayi sektöründe uyguladığımız verimliliği arttırıcı gönüllü anlaşmaları tarım sektöründe de uygulamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde su ürünleri sektörüne de ilk defa giriyoruz. Burada özellikle soğutma ihtiyacı bazı alanlarda ısıtma ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Her iki konuda da çalışmalarımız olacak.

Enerji sektöründe 10 hedefimiz var. Biz ısıtma ile soğutmanın da enerjide yaygınlaşmasını istiyoruz. 2018 yılında ısı piyasası kanunu üzerindeki çalışmalarımızın taslak metnini bu yıl bitmeden yayınlamayı düşünüyoruz. Talep tarafı Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre geride kaldığı bir konu biz buraya da ağırlık vermek istiyoruz.

Tüketicilere enerji verimliliğini gösteren faturalar göndermeyi planlıyoruz. Örneğin bu yıl Mart ayında şu kadar elektrik tükettiniz ama geçen yıl aynı ayda bu kadar elektrik tükettiniz ve derece gün sayılarıyla hangi ay soğuk geçtiğini belirterek buna göre kıyaslama yapabileceksiniz.

Sokak aydınlatmalarında enerji performans sözleşmelerinin öne çıkmasını ön görüyoruz. Elektrik dağıtım ve iletim sektörü ile mevcut santrallerde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda etütler gerçekleştireceğiz.

Sanayi ve teknolojide toplam 7 eylem planımız var ve ilk eylemimiz sanayide verimliliği arttırmak. Burada her alt sektörde yüzde 10 oranında bir azalım hedefi koyduk. Sanayide tasarruf potansiyelimizi çıkarmayı düşünüyoruz. Isı kullanılan ya da yeni yapılacak olup ısı kullanılacak tesislerde 20 MW’ın üzerinde ısı kullanımı varsa kojenerasyon sistemlerinin fizibilitesini isteyeceğiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uyarlanan AB kriterleri çerçevesinde bazı hususlar var. Bunlarında güncelleme çalışmalarını yapmalarını isteyeceğiz.

Ulaştırmada da 9 eylem planımız var. Burada enerji verimliliği için elektrikli ve hibrit araçları özendireceğiz. Ulaşıma yönelik çok büyük bir veri eksikliğimiz bulunuyor. Bu yüzden ulusal veri tabanının oluşturulmasını istiyoruz. Bisikletli ve toplu taşıma gibi yaya ulaşımı imkanlarının da geliştirilmesini istiyoruz. Şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunu azaltıcı önlemler alacağız. Demir ve deniz yolu taşımacılığını da destekleyeceğiz.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir