Yenilenebilir

2. YEKA’larda süreç başladı

AA

YEKA GES-2 taslak yarışma şartnamesine göre, toplam bağlantı kapasitesi 1000 MW olarak belirlenirken; bu kapasitenin 500 MW’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 MW’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 MW’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak şekilde tek bir yarışma ile bağlantı kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.

YEKA RES-2’de bin MW için tek yarışma

Taslak yarışma şartnamesine göre, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam 1000 MW gücünde RES’lerin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250 MW gücünde olmak üzere 4 adet yarışma yapılacak. Her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin % 70’inden az olamayacak.

Haberin tamamı

YEKA’da yeni GES ve RES yarışmaları için taslak şartname açıklandı

Geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirilen GES ve Rüzgar Enerjisi YEKA yarışmaları sonrası yeni YEKA yarışmaları 2019 yılında gerçekleştirilecek.

YEKA RES-2 ve YEKA GES-2 yarışmalarının taslak şartnameleri yayınlanırken, YEKA GES-2 yarışması kapsamındaki sahalardan Niğde-Bor YEKA GES ile birlikte kurulacak olan Enerji Depolama Sistemi’nin (EDS) şartnamesi de yayınlandı.

Alım süresi 15 yıl son başvuru ocak 2019 sonu

YEKA GES-2 taslak yarışma şartnamesine göre, 1000 MW bağlantı kapasitesine sahip sahalardan üretilecek güneş enerjisinin alım süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıl olarak belirlendi.

Sahaların kurulum süresi ise sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24’üncü ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılıp ve en geç 60’ıncı ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınacak şekilde belirlendi.

Söz konusunda sahaların lisansı süresi sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 30 yıl olacak.

Yarışma başvurularının alınma tarihi 2019 yılı Ocak ayının son haftası olarak belirlendi.

Bağlantı kapasitesi tahsisi yarışması yöntemi olarak ise Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanacak.

Konsorsiyumlar da yarışmaya başvurabilecek

Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları veya Konsorsiyumlar başvurabilirken sözleşmeyi imzalayanın Konsorsiyum olması durumunda; Konsorsiyum ortakları, Sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Açık eksiltme uygulanacak

Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılacak ve en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacak.

FV güneş hücrelerine yüzde 21’lik verim şartı

YEKA’larda kullanılacak güneş modülleri; kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerebilecek.  Kullanılacak yerli malı belgeli güneş modüllerinin ve varsa FV güneş hücresinin verim değerleri olarak; FV güneş hücre verimi için en az yüzde 21, Güneş Modülü Verimi ise en az yüzde 18 olacak.

Sağlaması gerekirken güneş modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü ise şu şekilde belirlendi; Azami verim kaybı ilk 10 yıl sonunda yüzde 9 ve 25’inci yılın sonuna kadar ise yüzde 20 olarak belirlenirken asgari güneş modülü ömrü ise 25 yıl olacak.

Ingot üretme zorunluluğu olmayacak

YEKA GES-2 taslak yarışma şartnamesine göre, ingot üretme zorunluluğu olmazken yerli malı belgeli güneş modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları ise; güneş modüllerinde en az yüzde 60, kablolarda en az yüzde 51, kablo kanallarında en az yüzde 51, taşıyıcı konstrüksiyonlarda en az yüzde 51 ve invertörlerde ise en az yüzde 51 olacak.

Mali yeterlilik şartı aranacak

Yarışmaya tüzel kişi veya iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pay oranları dikkate alınarak toplamda veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda ise konsorsiyum beyannamesinde taahhüt edilen GES şirketi’nin pay oranları dikkate alınarak toplamda şu iki koşuldan en az birisi sağlanmak zorunda olacaklar:

2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirlerinin en az 600 milyon TL veya karşılığı yabancı para ya da 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler) en az 180 milyon TL veya karşılığı yabancı para.

Bu şartları söz konusu şirketlerin payları oranında doğrudan veya dolaylı ortaklarının sağlaması da yeterli olacak.

YEKA GES-2’de tek yarışma ile kapasite 3 bölgeye bölünecek

YEKA GES-2 taslak yarışma şartnamesine göre, toplam bağlantı kapasitesi 1000 MW olup bu kapasitenin 500 MW’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 MW’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 MW’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak şekilde tek bir yarışma ile bağlantı kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.

Niğde-Bor YEKA GES’e 30 MW kapasiteli depolama sistemi kurulacak

Öte yandan YEKA GES-2 yarışması kapsamındaki sahalardan Niğde-Bor YEKA GES ile birlikte kurulacak olan Enerji Depolama Sistemi (EDS)’nin şartnamesi de yayınlandı.

Buna göre, Niğde-Bor YEKA Alanında inşa edilecek EDS 30 MW/ 90 MWh (AC) güç/enerji kapasiteli olacak.

EDS 6 bin çevrim ömrüne sahip olacak

EDS ve ilgili donanımları en az 6.000 çevrimlik bir çalışma süresi için tasarlanıp inşa edilecek ve batarya raf ömrü ise asgari 15 yıl olacak.

Şartnameye göre, EDS’nin enerji kapasitesi 90 MWh olup, 6.000 çevrim süresinin sonuna kadar bu kapasite yüzde 75’in altına düşmeyecek. EDS’nin belirtilen aktif çıkış gücünü sisteme 3 saat boyunca aralıksız olarak sağlayabilmesi gerekiyor. EDS’nin  emre amadelik oranının ise yıllık en az yüzde 97 olması ve maksimum çıkış gücüne 1 saniyeden kısa süre içerisinde ulaşması gerekiyor.

EDS’nin Niğde-Bor YEKA alanında GES’in bir bileşeni olup, devreye alma,  geçici kabul ve sertifikasyon işlemleri GES ile birlikte yapılacak.

Enerji Yönetim Sistemi’nin yerli katkı oranı ise en az yüzde 51 olacak.

YEKA RES-2’de bin MW kapasite için 4 farklı yarışma

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 3,48 dolar cent/kWh’lik rekor teklifin verildiği YEKA RES yarışmasının ardından YEKA RES-2’nin taslak yarışma şartnamesi yayınlandı.

Taslak yarışma şartnamesine göre, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam 1000 MW gücünde RES’lerin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250 MW gücünde olmak üzere 4 adet yarışma yapılacak. Her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin (250 MW) yüzde 70’inden (175 MW) az olamayacak.

YEKA RES-2 taslak yarışma şartnamesine göre, 1000 MW bağlantı kapasitesine sahip sahalardan üretilecek rüzgar enerjisinin alım süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıl olarak belirlendi.

Yarışmayı kazananlar bağlantı bölgeleri içinde belirleyecekleri Aday YEKA’ları Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içinde Genel Müdürlüğe önerecek. Nihai YEKA belirlenme işlemini kolaylaştırmak üzere, bağlantı bölgeleri için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin (250 MW) yüzde 30 fazlasına (325 MW) kadar aday YEKA önerilebilecek.

Söz konusunda sahaların lisansı süresi sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 49 yıl olacak.

Bağlantı kapasitesi tahsisi yarışması yöntemi olarak ise Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanacak.

Yarışmaya tüzel kişi veya İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pay oranları dikkate alınarak toplamda veya Konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda ise Konsorsiyum Beyannamesinde taahhüt edilen RES Şirketi’nin pay oranları dikkate alınarak toplamda şu iki koşuldan en az birisi sağlanmak zorundadır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirleri en az 150 milyon TL  veya karşılığı yabancı para ya da 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler) en az 45 TL veya karşılığı yabancı para.

Bu şartları söz konusu şirketlerin payları oranında doğrudan veya dolaylı ortaklarının sağlaması da yeterli olacak.

Türbinler asgari 3 MW gücünde olacak

Rüzgâr Türbinlerinin tamamı güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücü (jeneratörün elektriksel çıkış gücü) 3 MW olacak şekilde üretilecek.

Asgari 55 puan toplam yerlilik zorunluluğu

Üretilecek rüzgâr türbininin toplam yerlilik puanı asgari 55 olacak. Rüzgâr türbininin toplam yerlilik puanı; aşağıda verilen tabloda yer alan tesis bileşeni/aksam için asgari yerlilik oranlarını sağlayan ilgili yerlilik puanlarının toplamı kadar olacak.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:50 25 Eylül 2018