Makale

Sorumlu Müdür Lobisi

AA

Maden Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifi alt komisyondayken LPG Sorumlu Müdürün kaldırılmasının gündeme gelmesi TMMOB’u harekete geçirdi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, bu girişimlerin önünü kesmek için ülke çapında bir kampanya yürütülmesi kararı aldı.

 Oda Sekreteri imzasıyla ülke çapındaki TMMOB Şubelerine gönderilen yazıda milletvekilleri ve TBMM Enerji Komisyonu üyeleriyle iletişime geçilerek, hazırlanan metnin paylaşılması, Şube etkinlik alanında sorumlu müdürlük görevi yürüten üyelerle ivedilikle toplantılar yapılarak durumun anlatılması ve Meclis komisyonu üyelerine iki farklı örneği bulunan mesajların whatsapp veya SMS olarak gönderilmesinin sağlanması istendi.

‘UYGULAMA BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI’

PÜİS, TABGİS ve EPGİS’ten konuyla ilgili olarak gazetemize yapılan açıklamalarda ise sorumlu müdür uygulamasının sektörde hiçbir işlevinin olmadığı ve istasyonlar üzerinde gereksiz bir maliyet unsuru olduğu belirtilerek, uygulamanın bir an önce kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Konu hakkındaki görüşler

PÜİS Başkanı İmran Okumuş

Bayiler için büyük bir külfet

Bilindiği gibi, 13.03.2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu getirildi.

Sorumlu müdür uygulaması başlangıcından itibaren gerek iş güvenliği, gerekse işçi sağlığı açısından özellikle otogaz istasyonları için hiçbir fayda sağlamadı, istasyonlar için önemli bir gider kalemi olmaktan öteye geçemedi.

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI 140 BİN KİŞİNİN İSTİHDAM KAPISI

Bizler istihdama karşı değiliz. Ülkemizdeki akaryakıt ve LPG istasyonlarında yaklaşık 140 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bayi kesimi olarak yarattığımız istihdamla gurur duyuyoruz. Ancak bayilerin kar payları ortada. Piyasada maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar nedeniyle öldürücü boyuttaki haksız rekabet de herkesin malumu.  Bayilerin kar payları dibe vurmuşken, haksız rekabet nedeniyle satış yapamazken, mevzuatla sırtlarına vurulan sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş yeri hekimi gibi ek istihdam ve hizmet alım yükünü bayiler taşıyamıyor.

TÜRKİYE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DEN İBARET DEĞİL

Türkiye, İstanbul, Ankara ve İzmir’den ibaret değil. Akaryakıt ve LPG istasyonları sadece birkaç büyük şehrimizde değil, tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteriyorlar.  Şırnak’ta, Şırnak’ın ilçelerinde, Kırşehir’de, Kırşehir’in ilçelerinde, Kırklareli, Kırklareli’nin ilçelerinde Erzurum’da, Erzurum’un ilçelerinde de istasyonlar var. Bu istasyonların çoğu günde sattıkları 300-500 litrelik yakıtlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Kar kış demeden yılın 365 günü tüketiciye hizmet veren bu istasyonların kazançları yok denecek kadar az. Adeta amme hizmeti veren bu istasyonların cirolarını arttırma şansları da yok. Çünkü bulundukları yöredeki nüfusa bağlı olarak akaryakıt ihtiyacı da düşük.

Günün 24 saati hizmet verdikleri için 3 vardiya işçi çalıştıran akaryakıt ve LPG istasyonlarının en büyük gider kalemlerinden biri istihdam maliyeti. Dolayısıyla bu yükün üzerine bir de ek istihdam maliyetleri bindirilince akaryakıt ve LPG bayileri bu yükün altında eziliyor.

SORUMLU MÜDÜR UYGULAMASININ KALDIRILMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede istasyonlara dahi uğramayan, sadece ay başlarında bankamatikten maaşlarını çeken, buna karşılık maddi açıdan otogaz istasyonlarına büyük külfet getiren sorumlu müdür müessesesinin tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Sendikamızın bu konudaki girişimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

En son 7 Aralık 2018 tarihinde TBMM Enerji Komisyonu’na sunulan ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunlarında değişiklik öngören Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşülmesi sırasında Sorumlu Müdür Uygulamasının kaldırılması talebimizi gerek Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Elitaş’a, gerekse komisyon üyelerine ilettik. Ancak teklifimiz komisyonda kabul edilmedi. 16 Ocak 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve muhtemelen 5 Şubat 2019 tarihinde görüşülmeye başlanacak kanun teklifine sorumlu müdür uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bir madde eklenmesi konusunda girişimlerimiz devam ediyor.

Bu arada sorumlu müdür uygulamasının kaldırılması ve bu uygulama kaldırılana kadar bu sorumluluğun dağıtım şirketlerine verilmesi konusunda son dönemde EPDK’nın ve özellikle EPDK LPG Dairesi Başkanlığı’nın verdiği destek konusunda şükranlarımızı sunuyorum.

Sorumlu müdür uygulamasının sorumluluğunun dağıtım şirketlerine verilmesi konusunda PÜİS’in önerisinin TOBB bünyesindeki LPG Meclisi’nde gündeme getirdiğimizi ve bu öneri için yapılan oylamada PÜİS’in önerisine sektör temsilcilerinin destek vermediğinin de bilinmesini isterim.

Sorumlu müdür uygulaması kaldırılmadığı takdirde, PÜİS olarak bir diğer hedefimiz iş güvenliği uzmanı, LPG sorumlu müdürü ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı yükümlülüklerinin tek kişide birleştirilmesini sağlayarak istasyonlarımızın üzerindeki istihdam yükünü azaltmak. Bu konudaki çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz.

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar

Kaldırılması için çalışacağız

Sorumlu müdür uygulaması ne yazık ki başından beri olması gerektiği gibi bir aşamaya hiç ulaşamadı. Baştan itibaren çeşitli sorunlarla ilerleyen, genel olarak sorumlu müdürlerin sözleşme yaptıktan sonra istasyona hiç uğramadıkları, yükümlülüğün sadece kağıt üzerinde yerine getirildiği bir uygulama oldu bayiler için. Sağlık, emniyet, çevre kuralları çerçevesinde sistemin sorunlarına TABGİS olarak her dönemde dikkat çektik ve çözüm önerilerimizi EPDK’yla paylaştık. Ancak, yapılan düzenlemelerin de çoğu ne yazık ki sorumlu müdür uygulamasını hiçbir zaman olması gerektiği aşamaya ulaştıramadı.

İlerleyen süreçte, 2013 yılında İş Güvenliği Uzmanı zorunlu olarak yürürlüğe girdi. İş Güvenliği uygulaması bildiğiniz gibi sadece LPG istasyonlarında değil, akaryakıt satışı olan istasyonlarda da kısaca tüm tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olarak uygulanıyor. Bu aşamadan sonra gördük ki, aslında sorumlu müdür ve iş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları birbirleriyle örtüşüyor ve sahada bu zorunluluğun uygulanması sorumlu müdürden çok daha etkili bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle çalışmalarımızı biraz önce bahsettiğim görev, yetki ve sorumlulukların örtüşmesi nedeniyle bir anlamda mükerrer hale gelen sorumlu müdür uygulamasının kaldırılması, daha doğrusu iş güvenliği uzmanına devredilerek kaldırılması yönünde ilerlettik.

En son TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülen ve çalışmalarına TABGİS olarak katıldığımız Maden Kanunu ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi içinde hiç yer almadığı halde, bu konudaki görüşlerimizi gerekçeleriyle birlikte komisyona anlatma fırsatımız oldu. Hatta bu ilk görüşmede sadece sorumlu müdür değil, sendikamızın yıllardır çalışmasını bizzat yürüttüğü 01.01.2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan akaryakıt istasyonlarının LPG otogaz ilavelerinde lisans başvurusunda kilometre tahdidinden muaf tutulmalarına yönelik önerimiz de birlikte kabul gördü. Ancak, daha sonraki aşamalarda sanırım TMMOB’a bağlı odaların da etkisi olabilir, sorumlu müdür konusu elendi. Biz TABGİS olarak vazgeçmiş değiliz, şartları oldukça zorlayarak ticaret yapıyoruz ve günümüz koşullarında işlemeyen ve üstelik muadili olan uygulamalarla mükerrer hale gelmiş bir uygulamanın sürdürülmesini istemiyoruz. Bu nedenle sorumlu müdür uygulamasının kaldırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş

Eziyete dönüştü

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)’den yapılan açıklamada, “LPG Mesul Müdür”lerin bağlı olduğu bazı TMMOB odalarının değişimin önünü kesmek için ülke çapında kampanya başlatmaya karar verdiğinin öğrenildiği belirtilerek şöyle denildi: “İstasyonlarımızda yüzlerini dahi görmediğimiz bankamatik sorumlu müdürlerin varlığı artık sektör için bir eziyete dönüşmüştür. Bu kişilerin sözde sorumlu oldukları işlerle ilgileri yoktur. Hatta sözde personelimize herhangi bir belge verme yetkileri dahi yoktur. Ön saha LPG ikmal personelimizin ilgili yetki belgelerini, bu sorumlu müdürlerin bağlı olduğu odalardan biz de ücreti mukabilinde almaktayız. Yani hem sorumlu müdüre ücret veriyoruz hem de belge almak için ayrıca bu kişilerin odalarına ödeme yapıyoruz! Nereden bakarsanız bakın maksadını aşan bu uygulamadan artık bıkmış durumdayız.”

Kanun teklifinde gerekli değişikliğin gündeme alınması için sektör temsilcilerinden ve bayilerden destek talep eden EPGİS’ten yapılan açıklamada, “Sektörün bu konudaki çalışmalarına karşı lobi faaliyetine başlamış olan sözde sorumlu müdürlerin ve bağlı oldukları odaların girişimlerinin engellenmesi hususunda da tüm gayretinizi göstermenizi talep ediyoruz” denildi.

 Yorumlar

  1. Avatar Fatih Soylu dedi ki:

    Mücadeleniz için teşekkür ederiz Umarım bu yük kalkar sırtımızdan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 15:45 29 Ocak 2019