LPG

Taslak hazır

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasının önünü açacak olan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı’ görüşlere açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı” görüşlere açıldı. Buna göre, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 9881 numaralı ‘Araç park yerleri için kurallar’ standardında yer alan şartlara uyan kapalı otoparklar LPG’li araçların girişine izin verebilecek. TSE’den standarda uygunluk belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının iznini almaları kaydıyla LPG’li araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebileceği ifade edildi. Ancak konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı.

Ruhsat vermeye yetkili idareler otoparkların denetimlerini yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ndaki maddelere göre;

  • MADDE 1- 19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 60’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna eklenen ifadeye göre, konutların yer aldığı binalar hariç olmak üzere: TS 9881 “Araç park yerleri için kurallar” standardında belirtilen “Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri” ve “Tip 2-Özel kullanım amaçlı park yerleri” kapsamındaki otoparklara, bahse konu TS 9881 standardında belirtilen kural ve şartları sağlamaları ve buna ilişkin TSE’den standarda uygunluk belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının (ve/veya ruhsat vermeye yetkili idare) iznini almaları kaydıyla LPG kullanan araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebilecek.
  • Ruhsat vermeye yetkili idareler, bu fıkra kapsamında izin verilen otoparkların periyodik denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak.
  • Bu otoparkların araç giriş kısmına, İdare İzni, Periyodik Denetim bilgisi ile TS 9881’e uygunluk işareti en az 70x 50 ebatlarında araçların görebileceği şekilde asılacak.
  • Bu otoparkları kullanacak araçların LPG dönüşümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar ile diğer ilgili mevzuata uygun olduğunu gösteren işaretleme (Barkod/QR kod v.b.) aranacak ve uygun olmayan araçlar yetkilendirilmiş görevlilerce otoparka alınmayacak.

Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay:

‘Önemli bir mağduriyet nihayet gideriliyor’

Dünyanın en büyük ikinci otogaz pazarı olan ülkemizde, milyonlarca LPG’li araç kullanıcısının önemli bir mağduriyeti, nihayet gideriliyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 12.4 milyon otomobilin yaklaşık 4.7 milyon adedi LPG kullanıyor. Bu oran toplam otomobil sayısınn yüzde 37.8’ni oluşturuyor.  Diğer bir deyişle; Türkiye’deki her 10 otomobilden yaklaşık 4’ü, LPG kullanıyor ancak bu araç sahipleri yıllardır kapalı otoparklara alınmıyorlardı.

Türkiye’nin enerji alanındaki en köklü ve etkin STK’larından Türkiye LPG Derneği olarak, bu konunun yıllarca takipçisi olduk ve sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarf ettik.

Nihayetinde TSE’nin, katkısı ile anahtar rol oynadığı bu süreçte, sorunun çözümüne  yönelik gerekli düzenlemeler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, çözümün önündeki son engel olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te gerekli değişikliğe nihai şeklini verdi.

Yapılan düzenlemelerin neticesinde, LPG kullanan 4.7 milyon araç sahibini doğrudan etkileyen bu önemli sorunu kısa süre içinde geride bırakacağız.

Geldiğimiz bu önemli noktada, sorunu çözüme ulaştıran ilgili bakanlıklara ve kurumlarına, Türkiye LPG Derneği adına teşekkür ederiz.

TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel: 

‘LPG’li araçlara otopark engeli kalmayacak’

Yakın zamanda Sayın Bakanımızın demecinin ardından yaşanan gelişmeleri son derece olumlu değerlendiriyoruz. Ülkemiz LPG’li araç parkı Avrupa’da birinci. Otogaz pazarımız ise dünyanın ikinci büyük LPG pazarı. AB ülkelerinde LPG’li araçlar kapalı park yerlerine güvenle park edebiliyor. Ülkemizde de bu altyapının doğru bir şekilde oluşması için TOBB LPG Meclisi olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Kapalı park yerlerine ilişkin yapılacak düzenleme ile tüm LPG’li araçların yeniden kontrolden geçmesini istiyoruz. Sektör olarak sunduğumuz öneride, ECE R 67-1 standardına uygun olarak dönüşümü yapılmış araçların TS 9881 standardına göre Hizmet Yeterlilik belgesi alan kapalı park yerlerine park edebilmesine ilişkin mevzuat düzenlenmesini talep etmiştik.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik değişiklik metni ile kamunun da bu görüşü desteklediğini memnuniyetle görüyoruz. Buradaki önemli noktalardan birisi de AVM’lerin ya da kapalı otoparkların havalandırma sistemlerinin ve diğer gerekliliklerinin standartta belirtilen şekilde LPG’ye uygun hale getirilmesi. Bu sağlandığı takdirde LPG’li araç sahiplerinin kapalı otoparkları kullanması yönünde bir engel kalmayacak. Kamu tarafından yürütülen çalışmalar sürecinde de sektör olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.

LNG’nin gümrük işlemlerine düzenlemeBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir