LPG

LPG piyasasında Ulusal Stok Yükümlülük Listesi kesinleşti

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Daire Başkanlığı tarafından hesaplanan “1 Nisan 2018 -31 Mart 2019 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi” kesinleşti.

13 Aralık 2017 tarih ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar”ın 4. maddesinin ikinci fıkrası ”Birinci fıkrada belirtilen usulle hesaplanan stok miktarları, stok tutulması gereken dönem başlamadan önce Kurum internet sitesinde ilan edilecek. İlan edilen stok miktarına ilişkin itirazlar bir hafta içerisinde Kuruma bildirilecek. Söz konusu itirazlar değerlendirildikten sonra nihai stok miktarları kesinleşecek ve Kurum internet sitesinde ilan edilecek. Birinci fıkra ve bu fıkra kapsamındaki iş ve işlemler LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılacak.” hükmünü amirdir.

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un 65’inci maddesinde “2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilip ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi. Dağıtıcılar, 5015 sayılı Kanun gereği ulusal Petrol stok mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olacak. Ancak bu yükümlülük, stok hesaplamasına esas alınan dönemde yurt içi pazar payı yüzde ikinin altında olan sıvılaştırılmış Petrol Gazları dağıtıcı lisan sahipleri bakımından oluşmaz.” hükmünü amirdir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir