GREEN POWER

RES ve doğa arasındaki ortak dil masaya TÜREK’te yatırıldı

AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) gerçekleştirilen “RES ve Doğa Arasında Ortak Bir Dil ”oturumu ile sona erdi.

RES’lerin şu ana kadar konuşulan kısımlarının aksine bambaşka boyutuna değinilen konferansı katılımcılar ilgiyle takip etti.

“RES’LERDEN 48 TANESİ ÖNEMLİ KUŞ YOLLARININ GÜZERGAHINDADIR”
Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali Tabur ‘RES’lerin kuşlara olası zararları’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Tabur risklerle ilgili; “RES’lerin olumlu yönleri; temizdir, çevreye zararı yoktur. Kurulum sırasında yapılan masraflar haricinde masraf gerektirmez. Kurulduğu bölgelerde istihdam ve finansal kalkınma sağlar gibi say say bitiremeyeceğiniz olumlu özelliklere sahiptir. Fakat az sayıda da olumsuz özelliği var. Görüntü ve ses kirliliği, çok yer kaplaması gibi. Bazı göçmen kuşlar ,incelendiğinde göçmen kuşların davranışlarının RES’lerden olumsuz etkilendikleri saptanmıştır. Ülkemiz göç yolunda bir ülke çünkü. Bu nedenle araştırmacılar RES’lerin tesis yapılmadan ve yapıldıktan sonra en az iki yıl süreyle gözlem yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalarda şu anda ölümlerle ilgili somut bir veri yok. RES’lerden 48 tanesi önemli kuş yollarını olduğu alanlarda bulunmaktadır. 2006 yılından bu yana geçen süreçte kuş ölümlerine rastlanmamıştır. RES’lerin zararları diğer insanoğlu davranışlarına göre çok daha zararsızdır” dedi.

“YARASALARIN RES’LERE ÇARPMA İHTİMALİ VAR”
Çankırı Karatekin Üniversitesi Biyolog Yrd. Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz ise ‘Rüzgar enerjisi ve yarasalar’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yorulmaz; “Dünya çapında 1972’den bu yanan yarasa ölümleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Dünya’da 1240 tür, ülkemizde ise 39 tür yarasa mevcuttur. Diğer memeli türden farklı ve ilginç hayvanlardır. Uçabildiği için RES’lerle karşılaşma ihtimali ortaya çıkıyor. Aynı cüssedeki fani 4 yıl, yarasa ise 30 yıl yaşıyor. Yarasalar Nisan’dan Eylül arasında geçen 6 ayda geceleri aktiftir. Neden RES’lerde yarasalar konu ediliyor konusuna gelecek olursak; farklı kanat uzunluğu ve manevra özelliği olduğu için RES’lere çarpma ihtimali doğar. Yarasalar bilinenin aksine mağara dışında da tüneyebilirler. Bir gecede 40-50 km yol alabilirler. Niçin yarasalar ekolojik sistemde bu kadar önemli derseniz; tarım alanlarında zirai mücadele kullanılmaktadır. Böceklerle beslendiği için ülkemizde mücadele için kullanılmaktadır. RES’lerde böcek için kurulan tuzaklar yarasaları da avlayabilmektedir. RES’lerin yarasalar için risk faktörleri ise; Türbinin alan şartları, türbinin böcek çekici özelliği ve türbin motorunun ürettiği ısı yarasaları çekebilir.Türbin yapısı yüksekliği yarasalara yuva olabilir, türbin ışıkları yarasaları çekebilir. Ne istiyoruz; insanın doğal yaşamı olan dünyada eko sistemin denge içinde sürdürülmesini sağlamayı istiyoruz. RES’lerden önce gerekli çalışmalarla bu denge korunabilir” diye konuştu.

“KARASAL MEMELİ HAYVANLAR DİĞER UÇAN HAYVANLARA GÖRE DOLAYLI BİR RİSK İÇERİSİNDEDİRLER “
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin ‘Rüzgar Enerji Santrali ve Karasal Memeli Hayvanlar Üzerine Etkileri’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi. İlemin konuyla ilgili şunları ifade etti: “Ülkemizde bununla ilgili bir araştırma olmamakla birlikte Dünya’daki araştırmalara baktığımızda; karasal memeli hayvanlar diğer uçan hayvanlara göre dolaylı bir risk içerisindedirler. Yapılan araştırmalarda RES sahalarında otçul türlerin arttığı görülmüş. Fakat Karnivor türlerin uzaklaştığı gözlenmiş. Bu da otçul popülasyonun artmasına sebep oluyor. Bu durum dolaylı olarak uzun vadede toprağın bile kaybına bile sebep olabiliyor. Çözüm olarak; RES’lerden önce en az 6 ay evvel sahada gözlem yapılmalı. Orada türler yok ise eğer, inşaat başladıktan sonra 5 yıl inceleme yapılmasını ön görüyoruz. Olumsuz etkilenecek canlılar tespit edilmeli ve hali hazırda insan etkisinde olan bölgeler RES inşaatında değerlendirilmelidir.”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:30 3 Kasım 2017