GAS&POWER

Türkiye Enerji Zirvesi sektörün çatısı

AA

9. Türkiye Enerji Zirvesi ile birlikte eş zamanlı olarak EPDK’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 17’nci ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı öncesi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Gas&Power’a gündeme ilişkin özel değerlendirmelerde bulundu.

Gas&Power’a özel değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, “Türkiye Enerji Zirvesi, enerjinin tüm paydaşlarını bir araya getiren, bir nevi çatı işlevi gören bir etkinlik. Bir etkinliği dokuzuncu kez düzenlemek başarıdır. Bu yıl ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş zamanlı olarak düzenlenmesi ve daha da ötesinde ERRA konferansının ana sponsorluğunun üstlenilmesi, Türkiye Enerji Zirvesi’nin uluslararası boyut kazanmasına da hizmet edecektir” dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “OTSP ile ülkemize erişim imkânı olan Hazar Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz Havzası, Orta Doğu ve Balkanlar’da etkileri olabilecek ilk referans fiyat oluşumunun adımı atıldı.”

Haberin Tamamı

‘Türkiye Enerji Zirvesi, çatı işlevi gören bir etkinlik’

9. Türkiye Enerji Zirvesi ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 17’nci ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı öncesi EPDK başkanı Mustafa Yılmaz Gas&Power’a özel açıklamalarda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 8-10 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da, 9. Türkiye Enerji Zirvesi ile birlikte EPDK’nın ev sahipliğinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 17’nci ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı öncesi Gas&Power’a özel değerlendirmelerde bulundu.

“Konferansa üçüncü kez ev sahipliği yapacağız”

Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’nın, yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü ERRA’nın en önemli etkinliği olduğunu dile getiren Mustafa Yılmaz, “ERRA’nın üye profili ve geçmiş konferansların katılımcılarının dağılımına bakıldığında bölgesel bir etkinlik olmanın ötesinde, küresel etkinlik olma yolunda da olduğunu görüyoruz. Bu konferanslar ilk başlarda sadece ERRA’nın merkezi Budapeşte’de düzenleniyordu. Bir müddet sonra daha fazla ilgi çekilmesi ve ERRA üyelerinin enerji piyasalarındaki yatırım ihtiyaç, fırsat ve koşullarının geniş kitlelerin ilgisine sunulması için diğer konferansın ev sahipliği yapmak isteyen üyelerin ülkelerinde toplanmasına başlandı. Bu çerçevede, ERRA’nın en faal ve en etkin üyelerinden birisi olarak biz de yatırım konferansına ev sahipliği yapmaya başladık. İlk kez 2007 yılında İstanbul’da, ikinci kez 2012 yılında İzmir’de ev sahipliği yaptığımız ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı’na bu yıl Antalya’da üçüncü kez ev sahipliği yapacağız” dedi.

Yılmaz şöyle devam etti; “Konferans, enerji düzenleyicileri ile enerji sektörünün temsilcilerinin bir araya gelerek güncel sorunlar ve eğilimleri tartıştığı bir platform niteliğinde. Konusunda uzman konuşmacılar ve panelistler, içeriği zengin ve güncel ihtiyaçlara cevap arayan sunumlar yapıyorlar, tartışıyorlar. Konferansın diğer benzer etkinliklerden farkı ise mutlaka ev sahibi ülkenin enerji sektörüne yönelik bir oturumun olması. Bu oturumda, ev sahibi ülkenin enerji piyasalarının gelişimi ile yatırım çerçevesi ele alınıyor; bir taraftan yatırımcılara fırsatlar hakkında bilgi verilirken diğer taraftan piyasa oyuncularının güncel sorunlarına çözüm aranıyor. Bu yılki konferansın gündemin oluşturulmasına EPDK olarak biz de katkı sağladık. Konferansta Türkiye enerji piyasası oturumunun yanı sıra 3 oturum daha bulunuyor. Bunlardan ilki, dağıtık üretimin gelişmesi, tüketici bilincinin artması ve piyasaların işlem kapasitesi ve hacminin büyümesiyle her geçen gün daha da önem kazanan talep tarafı katılımına yönelik olacak. İkincisi doğal gaz piyasalarına ilişkin bir oturum. Bu oturumda, doğal gaz politikalarında ortaya çıkan eğilimleri ve bunların bölgesel ve küresel piyasalara etkileri tartışılacak. Üçüncüsü ise enerji piyasalarındaki dönüşüm ve değişimin arz güvenliğinin sağlanması üzerindeki etkilerine odaklanacak olup, fiyat düzeyinin ve enerji borsalarının yatırımlar üzerindeki etkileri ele alınacak.”

‘OTSP’de oluşan fiyat bölgesel referans fiyat olarak alınmaya başlayacak’

Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olması yolunda en önemli adımlardan birini el birliği ile atıldığını ve EPDK’nın bu konuda çok mesai harcadığını söyleyen Yılmaz, “Doğal gaz dairemiz borsanın hukuki alt yapısına yönelik çalışırken, strateji dairemiz de EPİAŞ’ın bu sürece uygun teknik altyapısı için üzerine düşeni yaptı. Süreçte emeği olan kamu ve özel sektörün bütün temsilcileri çok başarılı bir sınav verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki ‘ilk gerçekleşen hedeflerden’ birini başarmak gerçekten gurur verici. Türkiye kendi bölgesinde ilk defa organize piyasada günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan ülke oldu. Böylece, ülkemize erişim imkânı olan Hazar Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz Havzası, Orta Doğu ve Balkanlar’da etkileri olabilecek ilk referans fiyat oluşumunun adımı atıldı. Zaman içerisinde piyasaya olan ilginin artması ve ticaretin derinleşmesi ile birlikte fiyatlar daha da rekabetçi bir yapıda oluşmaya başlayacak. Türkiye doğal gaz borsasında oluşan günlük referans fiyat bölgemizdeki ülkeler arasındaki doğal gaz ticaretinde de referans alınmaya başlanacak. Böylece, Türk Lirası ile yapılacak ticaret işlemleri sonucunda Türkiye referans doğal gaz fiyatının bölgemizde de referans alınan bir fiyat olacağına inşallah tanıklık edeceğiz. Ayrıca, doğal gaz alım-satım anlaşmalarında mevcut olan petrol endeksli fiyat belirleme yaklaşımından borsa endeksli yani gerçek arz-talebi gösteren fiyat belirleme yaklaşımına geçiş için bir başlangıç olacak. Ülkemizde doğal gazın rekabetçi bir piyasa içerisinde fiyatlanmasının yapılacak yeni yatırımlar açısından önemli bir sinyal niteliği taşıyacağı ve çeşitli arz kaynaklarından gelen gazın fiyatlandığı bir pazar olması amacının gerçekleşmesine büyük katkılar sağlayacağı açıktır” diye konuştu.

‘Bir etkinliği dokuzuncu kez düzenlemek başarıdır’

Türkiye Enerji Zirvesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Yılmaz, “Türkiye Enerji Zirvesi, enerjinin tüm paydaşlarını bir araya getiren, bir nevi çatı işlevi gören bir etkinlik. Bir etkinliği dokuzuncu kez düzenlemek başarıdır. Bu etkinliği düzenleyenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Önceki zirvelere ülke dışından katılım olmakla birlikte esas itibarıyla Türkiye Enerji Zirvesi yerel bir etkinlik görünümündeydi. Bu yıl ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş zamanlı olarak düzenlenmesi ve daha da ötesinde ERRA konferansının ana sponsorluğunun üstlenilmesi, Türkiye Enerji Zirvesi’nin uluslararası boyut kazanmasına da hizmet edecektir. Bu sürecin nihayetinde Türkiye Enerji Zirvesi’nin de tıpkı ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı gibi uluslararası etkinlik olarak tescil edilmesi ortak arzumuzdur” şeklinde konuştu.

‘Uygulamalarımız ERRA’ya örnek oluyor’

EPDK’nın 2002 yılında, kuruluşundan hemen 1 yıl sonra ERRA’ya tam üye olduğunu belirten Yılmaz, “2004 yılından beri de ERRA’nın Yönetim Kurulu’nda görev alıyoruz. Bu çerçevede 10 Mayıs 2016’da Varşova’da yapılan genel kurulda seçildiğim ERRA Yönetim Kurulu Üyeliğine 23 Nisan 2018 tarihinde Soçi’de yapılan genel kurulda yeniden seçildim.

ERRA’nın genel amacı ve buna bağlı olarak hedefleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi üye ülkelerde enerji düzenlemelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması. İkincisi enerji düzenleyicileri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi. Üçüncüsü de araştırma ve deneyim paylaşımı yoluyla dünyadaki enerji düzenleyicilerinin bilgi ve deneyimlerine erişimin artırılması ve eğitim sağlanması. Bu çerçevede ERRA çalışmalarını; komiteler/çalışma grupları, eğitim programları ve her yıl düzenli olarak yapılmakta olan ve artık bir marka haline gelen Enerji Yatırım Ve Düzenleme Konferansı marifetiyle sürdürüyor. Arkadaşlarım ERRA’nın komite ve çalışma gruplarına düzenli olarak katılıyorlar. Bu toplantılarda bir taraftan diğer düzenleyici kurumların deneyimlerinden faydalanırken, diğer taraftan kendi düzenlerimiz ve uygulamalarımızı mukayese etme imkanı buluyoruz. Memnuniyetle görüyorum ki bugün yapmış olduğumuz düzenlemeler ve uygulamalar iyi uygulama örnekleri arasında sayılıyor. Bu itibarla, ERRA tarafından düzenlenen eğitimlere kurum personeli arkadaşlarım eğitmen olarak davet ediliyorlar. ERRA üyesi düzenleyici kurumlar, kurumumuzu ziyaret ederek düzenlemelerimiz ve deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar. Keza ERRA’nın stratejik planı, yıllık etkinlik programı, yatırım konferansının hazırlanmasında personelimiz yönlendirici mahiyette katkı sağlıyor” dedi.

EPDK olarak ERRA nezdinde eğitimlerin İstanbul’da düzenlenmesi konusunda girişimlerinin olduğunu açıklayan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Nitekim ERRA ile üyesi olduğumuz bir diğer bölgesel birlik olan MEDREG tarafından müşterek organize edilen “Elektrik Piyasası İzleme Araçları” konulu eğitim 3-5 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. İstanbul, kolay erişilebilirliği, konaklama ve etkinlik organizasyonu altyapısının güçlüğü ve hiç kuşkusuz görkemiyle cazip bir mekan olarak öne çıkıyor. Kurumuzun dış ilişkiler stratejisi kapsamında İstanbul’da daha fazla eğitim düzenlenmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuda Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar’ın da öncülük ettiği bir çalışmanın da olduğunu belirtmek isterim.”

‘Dağıtım şirketleri müşteri memnuniyeti konusunu geri plana atmasınlar’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik dağıtımına son birkaç senedir özel sektör tarafından yapılan yatırım faaliyetleri ve işletme faaliyetlerinde büyük bir verimlilik olduğunu ve yapılan yatırımların enerji kalitesini arttırdığını söyleyebiliriz. Yeterli seviyeye çıktık mı? Bunu söylemek için şimdilik erken ancak çok yaklaştığımızı belirtmek isterim. Şirketlerin performanslarını ve müşteri memnuniyeti konusunu yakından takip ediyoruz. Bu konuda sektörümüzden en büyük beklentimiz vatandaşlarımızı bilgilendirme-yönlendirme faaliyetleri ile bilinçli, verimli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi kullanmalarını sağlamak için eforlarını en üst düzeye arttırmaları. Biz EPDK olarak gerekli adımları atmaktan çekinmeyen şirketlere desteğimizi sürdüreceğiz, yeter ki müşteri memnuniyeti konusunu geri plana atmasınlar” dedi.

‘Otogaz tüketimimiz 10 yılda yüzde 100’den fazla arttı’

2006 yılında yaklaşık 1,5 milyon ton olan otogaz tüketiminin 2017 yılı sonu itibariyle 3 milyon tonu geçtiğini ve diğer bir ifadeyle son on yıllık süreçte otogaz tüketiminin yüzde 100’den fazla arttığını hatırlatan Yılmaz, LPG’li araç sayısının 2006 yılında yaklaşık 1,5 milyon adetken, 2017 yılı sonu itibarıyla 4,5 milyon adedi aştığını belirtti. Bu da yüzde 200’den fazla bir artışa denk geliyor.

Yılmaz şöyle devam etti; “Otogaz otomobillerde en çok tercih edilen yakıt durumunda. Ülkemiz otogaz piyasası dünyada ilgiyle takip edilen ve örnek alınan bir piyasa. Dünyada otogaz kullanan araç sayısı ve otogaz istasyon sayısı bakımından öncü durumdayız. LPG’nin gerek yakıt olarak kullanımı gerek soğutma ve petrokimya sektöründe kullanımı konusunda ilgili taraflarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Özellikle arz güvenliği açısından konuya bakıldığında, kaynak çeşitlendirmesi bağlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmalara katkı veriyoruz.”

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:50 25 Eylül 2018