GAS&POWER

Sektör yeni döneme hazır

AA

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ilk turunda seçilerek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Meclis çoğunluğunu ise Cumhur İttifakı elde etti. ELDER, GAZBİR, ETD, GAZİD ve GÜNDER seçimlere ilişkin Gas&Power’a özel açıklamalarda bulundu.

ELDER:

ELDER Başkanı Serhat Çeçen,

‘SEKTÖRÜMÜZDE ÖNEMLİ YOL KAT EDİLDİ’

“24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri farklı bir sisteme geçişin de ilk adımı olması sebebiyle ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor. Her şeyden önce seçimin başarı ile sonuçlanmasından dolayı ülkemiz adına çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 27. Dönem Milletvekili olarak seçilen tüm adayları tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bakanlığımızın Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda; ‘güçlü ekonomi’ ve ‘ulusal güvenlik’ ana hedefiyle; ‘arz güvenliği’, ‘yerlileştirme’ ve ‘öngörülebilir piyasa’ üçlü sac ayağı üzerinde yükselen yeni vizyonumuzda sektörümüzde önemli yollar kat edildi. Bu vizyon çerçevesinde biz elektrik dağıtım sektörü temsilcileri de çok büyük emek sarf ettik, çok büyük yatırımlara imza attık. Yeni oluşacak Yönetim ile temelleri atılan bu politikaların devamlılığı açısından da önemi küçümsenemez. Daha hep beraber yaşayacağımız birçok çalışma var.”

GAZBİR:

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan,

‘ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

“Ülkemiz için birçok ilki beraberinde getiren Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin yüksek katılımla ve huzur ortamı içerisinde gerçekleşmesi ülkemizin demokrasi geleneğinin ne kadar sağlam temellere dayandığının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Doğalgaz dağıtım sektörü olarak önümüzdeki dönemde Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. İlçelerde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında iki yıl içinde 130 yeni ilçemizin doğalgaza kavuşturulması için sektörümüz çalışmalarını tüm hızlıyla sürdürüyor. Diğer taraftan geçmiş dönemde başlatılan ve ilerlemesi beklenen ithalatın serbest bırakılması ve ülkemizin doğalgazda ticaret merkezi olma noktasında sektörde ciddi bir beklenti var. Bu yöndeki çalışmalarımızı, yeni yönetim sistemi dahilinde oluşacak ilgili birimler ve Bakanlıklarımız ile koordineli şekilde sürdüreceğiz. Yeni dönemin ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.”

GAZİD:

GAZİD Başkanı Bilal Aslan,

‘SEKTÖRÜN CAZİP BİR PİYASAYA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ’

“Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eder, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini en içten duygularımızla tebrik ederiz. Bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı politikalarla ivme kazanmış olan enerji sektörünün, yeni sistemin getireceği dinamizm ile öngörülebilirliği güçlü, yatırımcılar için güvenli, istikrarlı ve cazip bir piyasaya kavuşacağına inanıyoruz. GAZİD olarak yeni dönemde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”

ETD:

ETD Başkanı Tamer Çalışır,

‘ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

“24 Haziran’da ülkemiz için çok önemli bir seçim gerçekleştirildi. Özellikle enerji sektörü gibi düzenlemeye tabi olan ve bürokrasi işleyişiyle yakından alakalı olan bir sektör için bunun gibi politik süreçler önemli etkilere sahiptir. Erken seçim yapılacağı tarih belirlendiğinde, seçim dönemlerinde karşılaşılan belirsizlik ortamının yaşanmayacağı ve yeni düzenlemelere olan ihtiyacın ise yıl sonunu bulmadan en kısa sürede karşılanacağı düşüncesiyle, bu değişiklik olumlu karşılandı. Ülkemizdeki yönetim sisteminin de değişecek olması sebebiyle sonuçlar daha da büyük önem arz etmiştir.
Seçimlerin tamamlanmasından sonra enerji ticareti açısından en önemli beklenti, sektörümüzün bekleyen sorunlarına ilişkin bir an önce hızlı şekilde adımlar atılmaya başlanmasıdır. Piyasamızın en önemli ihtiyacı olan öngörülebilirlik açısından, yeni yönetim sistemi içerisinde daha hızlı ve yeknesak kararların alınarak, istikrarla uygulanacağını beklemekteyiz. Yine hükümette özel sektörden üst düzey profesyonellerin de yer alacağına dönük açıklamalar, tüm sektörler ve piyasalarda daha kapsayıcı ve özel sektör-devlet iş birliğinde bir yönetimin yürütüleceği konusunda umut vermektedir. Özellikle dolara karşı yüksek hassasiyet sebebiyle şirketlerin maliyet yapılarındaki bozulma ile finansal anlamda yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü için serbest piyasa işleyişinin sağlanmasında maliyet bazlı fiyatlandırmanın önünün açılması ihtiyacı, yeni dönemde en sıcak konular olacaktır. Piyasanın şeffaflığı ve gözetimi ile etkin rekabetin sağlanması, perakende satış piyasasında elde edilen kazanımların sürdürülebilmesini sağlayacak ve piyasayı büyütecek adımların atılması, elektrik piyasasında belirlenmiş uzun vadeli temel politika olan serbestleşmenin sürdürülebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Doğalgaz piyasasında ise özellikle BOTAŞ fiyatlarında öngörülebilirliği sağlayacak ve doğalgazın tüm enerji piyasasındaki etkilerini gözeterek firmaların etkin bir risk ve portföy yönetimi yapabilmelerine imkan verecek şeffaflığı sağlayacak düzenlemeler de önümüzdeki dönemde enerji bürokrasimizin başlıca gündem maddeleri arasında yer almalıdır.
Bu konularda yaşanacak gelişmeler, ülkemizin geleceğine dönük en stratejik hususlardan olan enerji arz güvenliği ve bunun için gereken öngörülebilirlik açısından kritik olacaktır.”

GÜNDER:

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli,

‘SEÇİMLERİ REKOR BİR KATILIM İLE NOKTALADIK’

“Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 24 Haziran seçimlerini, yüzde 85’in üzerinde rekor bir katılım ile noktaladık. Yapılan seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, tüm Kabine üyelerimizi ve 27. Dönem Milletvekillerimizi tebrik ediyoruz.
Güneş Enerjisi Sektör Temsilcileri olarak biliyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha verimli ve hızlı çalışacak karar mekanizmaları ile yeni dönemde de yenilenebilir enerji ve güneş enerjisine gerekli destekler verilmeye devam edecektir. Ülkemizin yenilenebilir enerji alanında atacağı her adımda, tüm bilgimiz ve birikimlerimiz ile hükümetimize destek vermekten, ekonomimizin daha da güçlenmesi adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmekten memnuniyet duyacağımızı saygı ile belirtir, yeni dönemin ülkemiz adına yeniden hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.”

EÜD:

EÜD Başkanı Cem Aşık,

‘ÜLKEMİZİN YÜKSELİŞİ EN ÖNEMLİ ARZUMUZ’

“Ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan seçimler sonucunda seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimizi kutluyor; yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz. Ekonomimizin zorlu bir süreçte olduğu bu dönemde, güçlü siyasi iradenin gereken adımları kararlı bir şekilde ve ivedilikle atmasını bekliyoruz. Geçmişten beri savunduğumuz, maliyet bazlı fiyatların, rekabetçi ve şeffaf olarak oluştuğu bir serbest piyasaya geçişin enerji sektöründeki yatırım ortamının tekrar canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye elektrik üretim sektörünün önemli bir kısmını temsil eden Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) olarak ülkemizin ekonomi, toplumsal refah, hukuk ve demokrasi anlamında istikrarlı yükselişini sürdürmesi en önemli arzumuzdur. Bu hedefler için yapılacak tüm çalışmalara destek olup üzerimize düşecek sorumlulukları yerine getirmekten mutluluk duyacağız.”

HESİAD

Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Amir Arman,

‘TOPLUMSAL REFAHA ULAŞMA YOLUNDA HIZLI KALKINMASINI SÜRDÜRMESİ SAMİMİ ARZUMUZDUR’

“Güzel ülkemizin geleceği için önem arz eden seçimler sonucunda seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi ve de yeni atanan bakanlarımızı HESİAD olarak kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Yeni yasama ve yürütme döneminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Sektörün sıkıntılar geçirdiği bu dönemde, sektörün ve ekonominin canlanması için ihtiyaç duyulan kararların ivedilikle alınmasını ve sektörün önünü açacak tedbirlerin hayatiyete geçirilmesini bekliyoruz. Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği ( HESİAD ) olarak ülkemizin toplumsal refaha ulaşma yolunda hızlı kalkınmasını sürdürmesi samimi arzumuzdur. Sektörde uzmanlık sahamızda yapılacak çalışmalara destek olup dernek ve derneğimiz üyesi HES yatırımcıları olarak üzerimize düşecek sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir