GAS&POWER

Isı sayaçlarına muayene şartı

AA

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle merkezi ısıtma sistemleriyle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve buralarda çalışacak personelin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sayaçlar ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesine tabi tutulacak.

Sayaçlar, ilgili teknik düzenlemeye uygun tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş tarafından işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilebilecek.

Piyasaya sunulacak sayaçların, yazılımları da dahil ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümleri, mekanik veya elektronik olarak güvenlik altına alınacak.

Sayaçların kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının yapılması ve harici sıcaklık sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınması gerekecek.

İlk defa tesisata monte edilecek sayaçta kullanılacak mühürde, sayaç imalatçısını veya ithalatcısını simgeleyecek bir işaret veya bilgi bulunacak.

Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri, kullanıcı tarafından servislerde yaptırılacak.

Tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalamayla ilgili işlemleri yapan servislerle bu servislerde çalışan teknik personel bakanlıkça belgelendirilecek.

Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 yıl olacak. Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanacak.

Periyodik muayene süresi dolmuş ısı sayacı kullanıcılarının, gelecek yılın başından şubat sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31 Aralık 2019 sonuna kadar muayeneleri yaptırmaları gerekecek.

Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan 1 Ocak 2009’dan önce piyasaya arz edilenler için Tip Onay Belgesi şartı aranmayacak. Bu tarihten itibaren piyasaya sunulanlar ise Ölçü Aletleri Yönetmeliği’ne uygun olacak.

– İlk, periyodik ve stok muayenelerinde ücret alınacak

Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin yerinde muayene gideri ücretleri, istekte bulunanlar tarafından karşılanacak.

Yerinde muayene gideri ücretleri her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Yerinde muayene gideri ücreti, ilk, periyodik ve stok muayeneleri için alınacak. Aynı adreste birden çok ölçü ve ölçü aletinin yerinde muayenesinin talep edilmesi durumunda ölçü aletlerinin sayısına bakılmaksızın tek bir yerinde muayene gideri ücreti alınacak. Ani ve şikayet üzerine yapılacak muayenelerde, yerinde muayene gideri ücreti alınmayacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir