Doğalgaz

Aksa Doğalgaz dijitalleşme yatırımlarına hız veriyor

AA

Aksa Doğalgaz Sevkiyat ve Ticaret Direktörü Şinasi Gölbaşı ile şirketin dijitalleşme uygulamalarını ve dijitalleşmenin sağladığı katkıları konuştuk.

Enerji sektöründe dijitalleşme giderek hızlanıp yaygınlaşırken Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü de dijitalleşmeye hız veriyor. Aksa Doğalgaz Sevkiyat ve Ticaret Direktörü Şinasi Gölbaşı şirketin dijitalleşme uygulamaları ve bu alandaki gelecek hedeflerini Gas&Power’a anlattı.

‘DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJLARINDAN YARARLANIYORUZ’

Enerji sektöründe son yıllarda artan dijitalleşme şirketler için çok önemli bir başlık haline geldi. Aksa Doğalgaz için dijitalleşme ne anlam ifade ediyor?

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin ana hedefi kuşkusuz ki; kesintisiz ve güvenli doğal gaz dağıtım hizmeti sunmaktır. Bir ticari kuruluş olarak da beklenti, sürdürülebilir şirket yapısının tesis edilmesidir. Aksa Doğalgaz için ise bu iki temel hedefe ilave olarak, geniş bir coğrafyada hizmet sunuyor olmamız dolayısıyla her bir lokasyonda aynı standartları sağlayabilmek geliyor. Dijitalleşmenin getirdiği olanaklar da bu hedeflere ulaşabilmek için olmazsa olmaz araçlar sunuyor. Gerçekleştirdiğimiz ve proje aşamasında olan çözümler ile, müşterimiz de doğal gaz konforunu kolay erişilebilir, hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yaşıyor.

Aksa Doğalgaz olarak, 2002 yılında başladığımız doğal gaz yolculuğumuz, bugün 4,5 milyar TL yatırımla toplamda 28 bin kilometre şebeke uzunluğuna sahip, Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak devam ediyor. Türkiye’deki 72 lisans bölgesinin 21’inde faaliyet göstererek, 2018 yılı itibarıyla 8,5 milyar metreküple ülkemizde dağıtılan toplam doğal gazın yüzde 19,3’ünü Aksa Doğalgaz olarak sağladık.  Toplam abone sayımızı 3 milyona ulaştırdık.

Bu büyüklükte bir organizasyonun güvenli, kesintisiz ve maksimum müşteri memnuniyetiyle devam ettirilmesinde dijitalleşmenin avantajlarından yararlanıyoruz. Hizmet vermeye başladığımız 2002 yılından itibaren teknolojiyi tüm süreçlerine dahil eden bir şirket olarak, ana stratejilerimizden beslenen ve kültürel bir dönüşüm yaklaşımıyla başlattığımız dijitalleşme yolculuğumuzla sektörümüze öncülük ediyoruz. Bu bağlamda, tüm iş süreçlerimizin hız, sadelik, mobilite ve kişiselleştirme ana eksenlerinde optimizasyonuna devam ediyoruz.

‘GAZ ARZINA BAŞLADIĞIMIZ GÜNDEN BERİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KULLANIYORUZ’

Aksa Doğalgaz bugüne kadar dijitalleşme konusunda neler yaptı? Geldiği yer ve tamamlanan dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

2005 yılında Balıkesir bölgesindeki mevcut tesisleri BOTAŞ’tan devraldığımız ilk gün, bu süreçlerin otomasyonla yönetilmesi gerektiğinin farkındaydık. O günlerde sektör için de ciddi bir yenilik olan uzaktan okuma sistemi kurarak ilk adımımızı attık. Gaz arzına başladığımız ilk günden itibaren ihtiyaçlarımız doğrultusunda gelişen teknolojik ürünleri kullanmaya devam ettik. Süreç içerisinde ihtiyaçlarımıza göre ürün geliştirilmesi yönünde teknoloji üretenleri de yönlendirmeye çalıştık.

Sevkiyat Kontrol Merkezi kapsamındaki, SCADA projemizle sektörde ilk defa uygulanan 3D destekli çizim yapısı, IoT desteği, veri analizi, gelişmiş rapor yapısı, etkin alarm durumu yönetimi, verilerin kolay görüntülendiği trend desteği ve bunun gibi birçok geliştirilebilir ek modüller sayesinde zengin bir altyapı kullanıma sunuluyor. Bizimki gibi dağınık bir coğrafyada, fiziki ekipmanla iş yapmanın en büyük zorluğu sahada kurulumları yapmak oluyor. Geçtiğimiz dönemde saha çalışmalarımızı tamamladık ve bundan sonra üzerine inşa edeceğimiz ürünler için yeterli esnekliği sağlamış olduk. Sistem, Mobil platformlarda da aynı performans ve görsellikte çalışabiliyor. Mobil uygulamalar sayesinde, klasik anlayışta alışık olunan şekilde sadece büyük ekran ve odalarda izlenebilen verileri, sahadaki personelin mobil cihazlarına taşıdık. Bu sayede işletme birimlerimiz gerçek zamanlı, alarmlara dayalı verilerle şebekelerini yönetmeye başladılar.

Aynı şekilde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sistemimiz, dijital arşiv, stok, muhasebe ve finans uygulamalarında gerekli altyapı tamamlanmış durumda. Aksa Doğalgaz’da CBS sistemi olarak ESRI, muhasebe, finans, bakım, stok yönetimi ve satın alma gibi temel kaynak planlama (ERP) sistemlerinde SAP kullanıyoruz. Bir yıl önce hayata geçirdiğimiz FİORİ projesi ile bakım yönetimi ve raporlaması daha etkin bir şekilde yapılabiliyor ve üst yönetim sürekli olarak sahayı verilerle analiz edip yönetebiliyor. Yazılımın kullanıma alınmasıyla, tüm dağıtım şirketlerinin bakım-onarım süreçlerinde uygulama birliği ve CBS entegrasyonu sağlandı. Bu sayede varlık güncelliği ve tekilliği de sağlanmış oldu. Planlı bakım faaliyetlerinin ve arıza kayıtlarının, malzeme tüketimleriyle birlikte anlık takibinin yapılması hem bakım, depo, stok kayıtlarının güncelliğini sağlanmasına hem de hizmet kalitesinin ve güvenliğin en yüksek seviyede olduğu verimli, raporlanabilir, şeffaf bir iş takip yapısı oluşturulmasına katkı sağladı. Ayrıca şirket bünyesinde yürütülen, kağıt sarfiyatının azaltılmasının hedeflendiği “Kağıtsız Ofis” çalışmalarına da olumlu etkide bulundu.

2018 yılında da iş akışlarımızı doküman yönetim sistemi aracılığıyla dijital platformlar üzerinden yönetmeye başlayarak iş bitirme sürelerimizde ve maliyetlerimizde önemli bir kazanç sağladık. Dijital platformların kullanımıyla ölçülebilir tüm süreçlerin tasarımı, uygulamaya alınması ve yönetiminde merkez birimlerle birlikte 21 dağıtım şirketinde eş zamanlı olarak dijital ortamda çalışmaktayız. Tüm süreçlerden elde edilen çıktılar iş zekası çözümlerinden Microsoft Power BI aracı ile anlık olarak takip edilebiliyor ve buna bağlı olarak hızlı aksiyonlar alınabiliyor.

Öte yandan herhangi bir felaket durumunda sistemin sürekliliğini sağlayacak felaket kurtarma merkezi için Turkcell ile anlaştık. Karasal hat bulunmayan bölgelerde haberleşme yedeğinin sağlanması amacıyla uydu haberleşme çözümleri için gerekli çalışmaları tamamladık.

Son olarak yılbaşında yaptığımız bir anlaşmayla abone yönetim sistemimizde de bir değişikliğe gideceğiz; SAP ile yapılan anlaşmayla birlikte yüksek miktardaki verinin hızlı/etkili/şeffaf bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. Faturalama, müşteri hizmetleri yönetimi, saha iş gücü yönetimi uygulamalarını SAP – ISU platformuna taşıyacağız. Tüm altyapı ise S/4HANA üzerine inşa edilerek uçtan uca tam bir dijital dönüşüm yaşanacak.

“DİJİTALLEŞME, HİZMETİN TÜKETİCİYE ERİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAR”

Dijitalleşme yatırımları; Aksa Doğalgaz’ın operasyonları, tüketicilere sunduğu hizmetler ve şirketin karlılığına nasıl yansıdı?

Öncelikle dijitalleşme alanında kendimize kattıklarımız ile yatırım kabiliyetimiz arttı. 2017 yılında 34, 2018 yılında 36 yeni ilçeye doğalgaz arzını sağladık. Geçmiş dönem yatırım gerçekleşmelerine bakıldığında çok ciddi bir gelişim olduğu net bir şekilde görülecektir. Dolayısıyla dijitalleşme, en başta hizmetin tüketiciye erişimi noktasında önemli bir katkı sağlamıştır. Devamında ise az önce de bahsettiğim şebeke işletmeciliği başta olmak üzere tüm süreçlerimizdeki iyileşmeler ile tüketicilerimiz doğal gaz konforunu kesintisiz, güvenli ve kolay erişilebilir bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Sözleşme süreçlerinde ihtiyaç olan evrak gereksinimi, dijital platformların sunduğu kontrol mekanizmaları sayesinde asgari seviyeye çekilmiştir. Çağrı merkezimiz aracılığı ile sunulan hizmette, tüketicilerimiz saniyeler mertebesinde yetkililerle iletişim kurarak çözüme ulaşmaktadır. Yine can yoldaşı projemiz kapsamında engelli müşterilerimizden gelecek bir arama ile ilave

Aksa Doğalgaz olarak, son 5 yılda abone sayımız yüzde 74, taşıdığımız doğal gaz hacmi yüzde 42, şebeke uzunluğumuz yüzde 85, FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)  yaklaşık 5 kat artmıştır. Dijitalleşme ve sonucunda getirdiği olanaklar, hizmet kalitemize yansımış ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmamıza katkı sağlamıştır. Devamında da büyüme hızımız artırmış sürdürülebilir bir karlılık tesis edilmiştir.

Aksa Doğalgaz’ın devam eden ve önümüzdeki dönemler için planladığı dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

Teknoloji yatırımlarının zaman alan, aynı zamanda da hızlı değişime uğrayan bir yönü var. 15 yıllık serüvenimizde 3. nesil SCADA sistemimize geçtik. Dijital pazar ve sektör ihtiyaçları sürekli olarak birbirini zorluyor ve bu noktada da dönüşüm kaçınılmaz oluyor. Şu anda tesis ettiğimiz SCADA sisteminde, sadece ülkemizde değil, dünyada da henüz deneme aşamasında olan 3D ekranlar oluşturuyoruz. 3D altyapısını SCADA sistemimize adapte ettikten sonra, sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla uzaktan müdahaleyle çözüm üretme uygulamaları üzerinde çalışmaya başlayacağız. SCADA üzerine QR kod uygulaması geliştirildi ve bu sayede sahada ekipmanlara ait bilgilere kolay bir şekilde erişim sağlanacaktır.

Biraz önce de bahsettiğim gibi, önümüzdeki 12-18 aylık dönemi kapsayacak, SAP-ISU ve S/4HANA geçişini içeren, çok ciddi bir dönüşüm sürecinin içerisine girdik. Sektörümüzde S/4HANA, üzerine tüm sistemin inşa edileceği çok kapsamlı bir proje olacak. Bir yıl içerisinde uygulamaya geçecek proje ile, büyük verinin analiz edilerek yönetilmesi ve yaygın dağıtım ağımızdaki başta müşteri hizmetleri servisleri olmak üzere, uçtan uca tüm operasyon süreçlerinin tamamını tek bir sistem üzerinde birleştirmeyi amaçlıyoruz. Planlama, iş emirleri, bakım, satın alma, stok, satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi farklı süreçleri birbirine entegre eden ERP yazılımları SAP S/4HANA’ya dönüştürülecek olup, proje kapsamında doğalgaz abone yönetimini de SAP sistemlerine geçiriyor olacaktır. Bununla birlikte KVKK dönüşümü, saha operasyonları, satın alma süreçleri, personel dönüşümü ve tüm raporlamaları da uçtan uca SAP sistemlerine taşınacaktır.

“VERİMLİLİK VE KALİTEYİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda Aksa Doğalgaz’ın nasıl bir şirket kimliği kazanması planlanıyor?

Gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde en önemli önceliğimiz; mevcut yapıyı sürdürüp teknolojisini iyileştirmekten ziyade, teknolojimizi iyileştirirken süreçlerimizi de güncel yönetim stratejilerine adapte etmektir. Uluslararası kabul görmüş ürünler kullanmamızın nedenlerinden birisi de budur. Bu ürünleri edinirken aynı zamanda ciddi bir birikimi de transfer etmiş oluyoruz. Bu bağlamda, her yapılan dijitalleşme yatırımı aynı zamanda, şirketin iş yapış şeklini de değiştiriyor. Dolayısıyla süreçlerin de buna göre hızla adapte olması gerekiyor. Aksa Doğalgaz, geride bıraktığı 15 yılda belli bir standardı sağlamış ve müşteri memnuniyeti yüksek bir şirkettir. Bununla birlikte her yıl yüzde 10 büyüyen ve gelecek 5 yılda da bu büyüme hedefiyle ilerlemekteyiz. Bu büyümeyle birlikte hizmet standartlarını sürdürüp, verimlilik ve kaliteyi artırmayı planlıyoruz. hiçbir şeye gerek kalmadan çok kısa sürelerde yerinde hizmet sunmaktayız. Tüketicilerin doğalgaz hizmetinden etkilenecekleri bir durum olması halinde veya bizimle olan her temaslarında bildirimde bulunarak bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye özen gösteriyoruz. Enerji sektöründe dijitalleşme giderek hızlanıp yaygınlaşırken Türkiye doğal gaz dağıtım sektörü de dijitalleşmeye hız veriyor. Aksa Doğalgaz Sevkiyat ve Ticaret Direktörü Şinasi Gölbaşı şirketin dijitalleşme uygulamaları ve bu alandaki gelecek hedeflerini Gas&Power’a anlattı.

‘GAZ ARZINA BAŞLADIĞIMIZ GÜNDEN BERİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KULLANIYORUZ’

Aksa Doğalgaz bugüne kadar dijitalleşme konusunda neler yaptı? Geldiği yer ve tamamlanan dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

2005 yılında Balıkesir bölgesindeki mevcut tesisleri BOTAŞ’tan devraldığımız ilk gün, bu süreçlerin otomasyonla yönetilmesi gerektiğinin farkındaydık. O günlerde sektör için de ciddi bir yenilik olan uzaktan okuma sistemi kurarak ilk adımımızı attık. Gaz arzına başladığımız ilk günden itibaren ihtiyaçlarımız doğrultusunda gelişen teknolojik ürünleri kullanmaya devam ettik. Süreç içerisinde ihtiyaçlarımıza göre ürün geliştirilmesi yönünde teknoloji üretenleri de yönlendirmeye çalıştık.

Sevkiyat Kontrol Merkezi kapsamındaki, SCADA projemizle sektörde ilk defa uygulanan 3D destekli çizim yapısı, IoT desteği, veri analizi, gelişmiş rapor yapısı, etkin alarm durumu yönetimi, verilerin kolay görüntülendiği trend desteği ve bunun gibi birçok geliştirilebilir ek modüller sayesinde zengin bir altyapı kullanıma sunuluyor. Bizimki gibi dağınık bir coğrafyada, fiziki ekipmanla iş yapmanın en büyük zorluğu sahada kurulumları yapmak oluyor. Geçtiğimiz dönemde saha çalışmalarımızı tamamladık ve bundan sonra üzerine inşa edeceğimiz ürünler için yeterli esnekliği sağlamış olduk. Sistem, Mobil platformlarda da aynı performans ve görsellikte çalışabiliyor. Mobil uygulamalar sayesinde, klasik anlayışta alışık olunan şekilde sadece büyük ekran ve odalarda izlenebilen verileri, sahadaki personelin mobil cihazlarına taşıdık. Bu sayede işletme birimlerimiz gerçek zamanlı, alarmlara dayalı verilerle şebekelerini yönetmeye başladılar.

Aynı şekilde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sistemimiz, dijital arşiv, stok, muhasebe ve finans uygulamalarında gerekli altyapı tamamlanmış durumda. Aksa Doğalgaz’da CBS sistemi olarak ESRI, muhasebe, finans, bakım, stok yönetimi ve satın alma gibi temel kaynak planlama (ERP) sistemlerinde SAP kullanıyoruz. Bir yıl önce hayata geçirdiğimiz FİORİ projesi ile bakım yönetimi ve raporlaması daha etkin bir şekilde yapılabiliyor ve üst yönetim sürekli olarak sahayı verilerle analiz edip yönetebiliyor. Yazılımın kullanıma alınmasıyla, tüm dağıtım şirketlerinin bakım-onarım süreçlerinde uygulama birliği ve CBS entegrasyonu sağlandı. Bu sayede varlık güncelliği ve tekilliği de sağlanmış oldu. Planlı bakım faaliyetlerinin ve arıza kayıtlarının, malzeme tüketimleriyle birlikte anlık takibinin yapılması hem bakım, depo, stok kayıtlarının güncelliğini sağlanmasına hem de hizmet kalitesinin ve güvenliğin en yüksek seviyede olduğu verimli, raporlanabilir, şeffaf bir iş takip yapısı oluşturulmasına katkı sağladı. Ayrıca şirket bünyesinde yürütülen, kağıt sarfiyatının azaltılmasının hedeflendiği “Kağıtsız Ofis” çalışmalarına da olumlu etkide bulundu.

2018 yılında da iş akışlarımızı doküman yönetim sistemi aracılığıyla dijital platformlar üzerinden yönetmeye başlayarak iş bitirme sürelerimizde ve maliyetlerimizde önemli bir kazanç sağladık. Dijital platformların kullanımıyla ölçülebilir tüm süreçlerin tasarımı, uygulamaya alınması ve yönetiminde merkez birimlerle birlikte 21 dağıtım şirketinde eş zamanlı olarak dijital ortamda çalışmaktayız. Tüm süreçlerden elde edilen çıktılar iş zekası çözümlerinden Microsoft Power BI aracı ile anlık olarak takip edilebiliyor ve buna bağlı olarak hızlı aksiyonlar alınabiliyor.

Öte yandan herhangi bir felaket durumunda sistemin sürekliliğini sağlayacak felaket kurtarma merkezi için Turkcell ile anlaştık. Karasal hat bulunmayan bölgelerde haberleşme yedeğinin sağlanması amacıyla uydu haberleşme çözümleri için gerekli çalışmaları tamamladık.

Son olarak yılbaşında yaptığımız bir anlaşmayla abone yönetim sistemimizde de bir değişikliğe gideceğiz; SAP ile yapılan anlaşmayla birlikte yüksek miktardaki verinin hızlı/etkili/şeffaf bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. Faturalama, müşteri hizmetleri yönetimi, saha iş gücü yönetimi uygulamalarını SAP – ISU platformuna taşıyacağız. Tüm altyapı ise S/4HANA üzerine inşa edilerek uçtan uca tam bir dijital dönüşüm yaşanacak.

“DİJİTALLEŞME, HİZMETİN TÜKETİCİYE ERİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAR”

Dijitalleşme yatırımları; Aksa Doğalgaz’ın operasyonları, tüketicilere sunduğu hizmetler ve şirketin karlılığına nasıl yansıdı?

Öncelikle dijitalleşme alanında kendimize kattıklarımız ile yatırım kabiliyetimiz arttı. 2017 yılında 34, 2018 yılında 36 yeni ilçeye doğalgaz arzını sağladık. Geçmiş dönem yatırım gerçekleşmelerine bakıldığında çok ciddi bir gelişim olduğu net bir şekilde görülecektir. Dolayısıyla dijitalleşme, en başta hizmetin tüketiciye erişimi noktasında önemli bir katkı sağlamıştır. Devamında ise az önce de bahsettiğim şebeke işletmeciliği başta olmak üzere tüm süreçlerimizdeki iyileşmeler ile tüketicilerimiz doğal gaz konforunu kesintisiz, güvenli ve kolay erişilebilir bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Sözleşme süreçlerinde ihtiyaç olan evrak gereksinimi, dijital platformların sunduğu kontrol mekanizmaları sayesinde asgari seviyeye çekilmiştir. Çağrı merkezimiz aracılığı ile sunulan hizmette, tüketicilerimiz saniyeler mertebesinde yetkililerle iletişim kurarak çözüme ulaşmaktadır. Yine can yoldaşı projemiz kapsamında engelli müşterilerimizden gelecek bir arama ile ilave

Aksa Doğalgaz olarak, son 5 yılda abone sayımız yüzde 74, taşıdığımız doğal gaz hacmi yüzde 42, şebeke uzunluğumuz yüzde 85, FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)  yaklaşık 5 kat artmıştır. Dijitalleşme ve sonucunda getirdiği olanaklar, hizmet kalitemize yansımış ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmamıza katkı sağlamıştır. Devamında da büyüme hızımız artırmış sürdürülebilir bir karlılık tesis edilmiştir.

Aksa Doğalgaz’ın devam eden ve önümüzdeki dönemler için planladığı dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?

Teknoloji yatırımlarının zaman alan, aynı zamanda da hızlı değişime uğrayan bir yönü var. 15 yıllık serüvenimizde 3. nesil SCADA sistemimize geçtik. Dijital pazar ve sektör ihtiyaçları sürekli olarak birbirini zorluyor ve bu noktada da dönüşüm kaçınılmaz oluyor. Şu anda tesis ettiğimiz SCADA sisteminde, sadece ülkemizde değil, dünyada da henüz deneme aşamasında olan 3D ekranlar oluşturuyoruz. 3D altyapısını SCADA sistemimize adapte ettikten sonra, sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla uzaktan müdahaleyle çözüm üretme uygulamaları üzerinde çalışmaya başlayacağız. SCADA üzerine QR kod uygulaması geliştirildi ve bu sayede sahada ekipmanlara ait bilgilere kolay bir şekilde erişim sağlanacaktır.

Biraz önce de bahsettiğim gibi, önümüzdeki 12-18 aylık dönemi kapsayacak, SAP-ISU ve S/4HANA geçişini içeren, çok ciddi bir dönüşüm sürecinin içerisine girdik. Sektörümüzde S/4HANA, üzerine tüm sistemin inşa edileceği çok kapsamlı bir proje olacak. Bir yıl içerisinde uygulamaya geçecek proje ile, büyük verinin analiz edilerek yönetilmesi ve yaygın dağıtım ağımızdaki başta müşteri hizmetleri servisleri olmak üzere, uçtan uca tüm operasyon süreçlerinin tamamını tek bir sistem üzerinde birleştirmeyi amaçlıyoruz. Planlama, iş emirleri, bakım, satın alma, stok, satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi farklı süreçleri birbirine entegre eden ERP yazılımları SAP S/4HANA’ya dönüştürülecek olup, proje kapsamında doğalgaz abone yönetimini de SAP sistemlerine geçiriyor olacaktır. Bununla birlikte KVKK dönüşümü, saha operasyonları, satın alma süreçleri, personel dönüşümü ve tüm raporlamaları da uçtan uca SAP sistemlerine taşınacaktır.

“VERİMLİLİK VE KALİTEYİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda Aksa Doğalgaz’ın nasıl bir şirket kimliği kazanması planlanıyor?

Gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde en önemli önceliğimiz; mevcut yapıyı sürdürüp teknolojisini iyileştirmekten ziyade, teknolojimizi iyileştirirken süreçlerimizi de güncel yönetim stratejilerine adapte etmektir. Uluslararası kabul görmüş ürünler kullanmamızın nedenlerinden birisi de budur. Bu ürünleri edinirken aynı zamanda ciddi bir birikimi de transfer etmiş oluyoruz. Bu bağlamda, her yapılan dijitalleşme yatırımı aynı zamanda, şirketin iş yapış şeklini de değiştiriyor. Dolayısıyla süreçlerin de buna göre hızla adapte olması gerekiyor. Aksa Doğalgaz, geride bıraktığı 15 yılda belli bir standardı sağlamış ve müşteri memnuniyeti yüksek bir şirkettir. Bununla birlikte her yıl yüzde 10 büyüyen ve gelecek 5 yılda da bu büyüme hedefiyle ilerlemekteyiz. Bu büyümeyle birlikte hizmet standartlarını sürdürüp, verimlilik ve kaliteyi artırmayı planlıyoruz.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir