Elektrik

Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı

AA

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine bugün başlandı.

Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında görevlendirilmiş veya kendisine üretim tesisi işletme hakkı devredilmiş sermaye şirketlerinin sözleşmeleri kapsamında kendilerine tahsis edilen sahadan, kamu sermayeli Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) kömür alımı yapabilmesi; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurum olarak teşkilatlandırılması nedeni ile 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili bölümlerinde yer alan Bakanlık ibarelerinin yeni duruma uygun olarak Genel Müdürlük olarak değiştirilmesi; Maden Kanunu kapsamında yatırım çakışması durumlarında anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla oluşturulan Kurulun, bürokrasinin azaltılması amacıyla kaldırılması ve bu Kurulun yetkilerinin Bakanlığa devredilmesi; ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki statülerinin yeniden düzenlenerek, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranlarının revize edilmesi, madenlerin ihraç edilebilmesi ve uç ürünlerin üretimine yönelik tesislerin teşvik edilmesi; yeknesaklık sağlanması amacıyla, MAPEG’in sorumluluk alanında kalacak olan Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında verilecek idari para cezalarına karşı başvurulacak yargı yerinin idare mahkemeleri olacak şekilde düzenlenmesi; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle anılan kanunlar uyarınca uygulanan idari yaptırımların, fiillerin niteliği itibarıyla yeniden incelenerek, Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 tarihli ve E.: 2015/109, K.: 2016/28 sayılı Kararında belirtilen adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:48 11 Ocak 2019