Elektrik

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi PBK’da görüşüldü

AA

18 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kuruluna gidecek.

Teklif, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ’ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Madde 9 – Madde ile tüm ülke çapında otogaz faaliyeti yapılması için birden fazla dolum tesisine sahip olma zorunluluğunun piyasanın sağlıklı işleyişi ve rekabet politikalarına uyum amacıyla değiştirilmesi ve tüplü LPG faaliyeti yapmanın otogaz LPG faaliyeti yapmanın bir ön şartı olarak devam ettirilmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 15 – Madde ile Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik piyasalarını işletmesini sağlamak üzere ilgili tanımlarda düzenleme yapılmaktadır.

Madde 16 – 6446 sayılı Kanunun 11’inci maddesine eklenen  ondördüncü fıkra ile EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin olarak risk yönetimi, teminat yönetimi, temerrüt yönetimi ve temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yine aynı maddeye eklenen onbeşinci fıkra ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 73’üncü maddesi “Borsalar ve takas kuruluşları nezdinde Kurulca yapılan düzenlemeler uyarınca takas risklerinin önlenmesi amacıyla tutulan teminatlar ile oluşturulan garanti fonundaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.” amir hüküm çerçevesinde EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalar kapsamında alınan teminat ve temerrüt garanti hesabı varlıkların da yasal takipler karşısında koruma altına alınması amaçlanmaktadır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 15:56 16 Ocak 2019