Elektrik

ETD Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri düzenledi

AA

Enerji Ticareti Derneği (ETD) tarafından, son dönemde sanayi sektörü ve elektrik piyasasının en sıcak gündem maddelerinden olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile ilgili olarak Ankara’da Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri düzenlendi.

Çimento sanayii, demir-çelik sanayii, otomotiv sanayii, Organize Sanayi Bölgeleri, gibi son kaynak tedarik tarifesi kapsamına giren tüketici gruplarına dönük gerçekleşen, bununla birlikte enerji sektöründen de yoğun katılımın olduğu program, tüm paydaşların farklı yaklaşımları ve değerlendirmelerinin bir arada konuşulup değerlendirildiği önemli bir platform oldu.

Bu seminerde yalnızca son kaynak tedarik tarifesi hakkında bilgi vermenin ötesinde, elektrik piyasası ile ilgili genel bir bilgilendirme, bu piyasada fiyat oluşumları, son dönemde fiyat oluşumlarını etkileyen unsurlar, bu oluşumlar dolayısıyla tüketicilerin karşı karşıya oldukları riskler, tüketicilerin bu riskleri yönetebilmek ve daha doğru satın alma kararları verebilmek için elektrik piyasasından nasıl yararlanabileceği gibi konularda da bilgi verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gates Enerji Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kadıoğlu, Türkiye elektrik piyasasının son yıllarda geçirdiği büyük dönüşümün en önemli halkalarından birisi olarak son kaynak tedarik tarifesi uygulamasının, piyasanın serbestleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu düzenlemenin, adı tarife olmakla birlikte aslında ekonominin başlıca kuralı olan maliyet bazlı fiyatlandırma yapısına geçiş olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını vurguladı.

Düzenlemenin, serbest tüketici niteliğine haiz olup yıllık tüketimi 50 milyon kilowattsaatin üzerinde olan ve herhangi bir tedarikçi ile anlaşamayan tüketiciler için geçerli olacağı bilgisini veren Kadıoğlu, gelişmiş enerji piyasalarına sahip birçok ülkede görülen bu uygulamanın,

  • Elektrik tüketimi yüksek olan müşterilerin piyasadaki tedarikçiler ile ihtiyaçlarına yönelik elektrik tedarik sözleşmeleri yapmalarını özendiren,
  • İhtiyaç duyulan elektriğin vadeli ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan enerji borsasının oluşmasını destekleyen,
  • Elektrik maliyetlerinin belirsizliğini ortadan kaldıran,
  • Hem tüketiciler hem de tedarikçiler için öngörülebilirlik sağlayan,
  • Bu sayede maliyet, gelir ve bütçe yapılarına daha uygun anlaşmalar yapabilmelerine imkân veren,

tedarikçilere, üzerlerinde tarife baskısı olmadan, daha önce de birçok durumda ispatladıkları şekilde, doğru ve yüksek rekabet ile uygun ve sürdürülebilir hizmetler sunmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi. Örnek olarak ise, yapılan hesaplamalara göre 2016 yılında elektrik piyasasındaki maliyetlerden oluşan fiyatlama ile gerçekleşen yüksek indirimlerle başta sanayiciler olmak üzere serbest tüketicilere 50 milyon doların üstünde tasarruf sağlandığını paylaştı.

ELEKTRİK TEDARİĞİ KONUSU TARTIŞILDI

“Enerji Piyasaları ve Son Kaynak Tarife Grubu Enerji Tedariki”  isimli sunumda ise Enerjisa Üretim A.Ş. Termik Optimizasyon ve Planlama Müdürü Yusuf İlimsever, Türkiye elektrik piyasası dinamiklerini, bu dinamikler ışığında son kaynak tedariğine özellikle tüketicilerin nasıl alternatif yaklaşımlar geliştirebileceğini, vadeli elektrik piyasalarını ve tüketicilerin elektrik piyasasından kaynaklı risklerini nasıl yönetebileceklerini anlattı.

Ayrıca ETD, EPDK, bir tüketim şirketi temsilcisi, bir tedarik şirketi temsilcisi ve bir elektrik ticareti brokerinin katılımıyla gerçekleşen “Paydaşların gözünden Son Kaynak Tedariki” konulu panelde, tüm katılımcıların bakış açısıyla son kaynak tedarik tarifesi ve bu tarifenin uygulaması altında elektrik tedariği konusu tartışıldı. Panelde, yoğun ilgi ve soru-cevaplarla verimli bir etkileşim imkanı yakalanmış oldu.

“Paydaşların gözünden Son Kaynak Tedariki” Paneli Katılımcıları:

Moderatör: Ahmet Burak Kadıoğlu – Gates Enerji Ticaret A.Ş.

Panelistler:

  • Ali Rıza Dinç – T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  • Onur Yakmacı – Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
  • Cem Çağrı Levent – Doğan Enerji A.Ş.
  • Uğur Yelmi – Yelmi Danışmanlık (Broker)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 8:12 13 Haziran 2018