Elektrik

EPİAŞ’a ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası geliyor

AA

Ak Parti Milletvekilleri tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi EPİAŞ’ta ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik piyasalarının işletilmesi ve tüm ülke çapında otogaz faaliyeti yapılması için dolum tesisine sahip olma zorunluluğunun değiştirilmesi gibi enerji sektörünü yakından ilgilendiren önemli değişiklik önerileri yer alıyor.

AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, İsmail Güneş, Uğur Aydemir ve Abdullah Nejat Koçer tarafından verilen Kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önümüzdeki günlerde görüşülmeye başlaması bekleniyor.

EPİAŞ’a ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası geliyor

Kanun teklifinde yer alan 15. Maddedeki değişiklik önerisi ile EPİAŞ’ta ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren elektrik piyasalarının işletilmesini sağlamak üzere ilgili tanımlarda düzenleme yapılıyor.

EPİAŞ’ta teminat ve temerrüt garanti hesabı varlıklarına takibe karşı koruma geliyor

Kanun teklifinde yer alan 15. Maddedeki değişiklik önerisi ile 6446 sayılı Kanunun 11’inci maddesine eklenen on dördüncü fıkra ile EPİAŞ tarafından işletilen ve ya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin olarak risk yönetimi, teminat yönetimi, temerrüt yönetimi ve temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi amaçlanıyor.

Yine aynı maddeye eklenen on beşinci fıkra ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 73’üncü maddesi “Borsalar ve takas kuruluşları nezdinde Kurulca yapılan düzenlemeler uyarınca takas risklerinin önlenmesi amacıyla tutulan teminatlar ile oluşturulan garanti fonundaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerilerine ihtiyati tedbir konulamaz.” Amir hükmü çerçevesinde EPİAŞ tarafından işletilen ve ya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalar kapsamında alınan teminat ve temerrüt garanti hesabı varlıklarının da yasal takipler karşısında koruma altına alınması amaçlanıyor.

LPG’de birden fazla dolum tesisi zorunluluğu kaldırılıyor

Kanun teklifinin 9. Maddesiyle, LPG piyasasında otogaz faaliyeti yürütülebilmesi için tüplü gaz faaliyetinde bulunma şartı kaldırılıyor. Ayrıca, yalnızca bir dolum tesisi veya terminale sahip olunması durumunda ülke çapında faaliyet gösterilmesini engelleyen düzenlemenin de kaldırılması öngörülüyor. Kanun Teklifinin ilgili maddesiyle, “Dağıtıcılar, otogaz faaliyetine başlayabilmek için  öncelikle bu Kanun ile istenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum tesisini işletmeye almak zorundadır” ifadesi ve “Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesislerinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir” kaldırılması hedefleniyor.

Şeffaflık Platformu’nda yeni doğal gaz verileri yayımlanmaya başladı

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 17:22 9 Ocak 2019