Elektrik

EPDK’dan kurul kararları

AA

Kullanıcı mülkiyetindeki elektrik tesislerinin devrine rıza gösterilmesi halinde, tesislerin sahipleri veya temsilci tarafından belirlenen bedeller üzerinden anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenecek ve devir bedeli tarife yılı içinde defaten ödenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu tesisin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının ya da  orman kesin ön izin belgesinin alınmamış olması halinde, geri ödeme bu kararların alındığı yılı takip eden yıl içinde yapılacak. Bu durumda devir bedeli devre konu tesisin dağıtım şirketi tarafından kullanılmaya başlandığı tarihten ilgili kararın veya resmi izinlerin alındığı tarihe kadar tüketici fiyat endeksi oranında güncellenecek.

Kullanıcı mülkiyetindeki elektrik tesislerinin devrine rıza gösterilmesi halinde, tesislerinin sahipleri veya temsilci tarafından belirlenen bedeller üzerinden anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenecek ve devir işlemlerinin tamamlanması durumunda devir bedeli tarife yılı içinde defaten ödenecek.

Öte yandan, EPDK’nın “Hat Katılım Bedelinin Belirlenmesine Dair Usul ve Esasları”na ilişkin kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA

OSB katılımcılarına uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:59 13 Aralık 2018