Elektrik

EPDK, mayıs 2017 Elektrik Sektör Raporunu açıkladı

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mayıs 2017 Elektrik Sektör Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Mayıs 2017’de geçen yılın aynı ayına göre kurulu güç yüzde 5,74 artarken, lisanslı elektrik üretimi ise yüzde 6 artış gösterdi.

KURULU GÜÇ YÜZDE 5,74 ARTTI

 

2017 yılı mayıs ayı sonu itibariyle lisanslı elektrik kurulu gücünün kuruluşlara göre dağılımı ve 2016 yılı mayıs ayı değerleriyle karşılaştırılmasına bakıldığında serbest üretim şirketleri kurulu gücü mayıs 2016’da 44 bin 987 MW’tan Mayıs 2017’de yüzde 10,11 artarak 49 bin 536 MW’a yükseldi. EÜAŞ santrallerinde ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,49 oranında artarak 19 bin 946 MW’tan 20 bin 242 MW’a yükseldi. Yap işlet santrallerine bakıldığında ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre kurulu güçte bir değişiklik olmadı ve 6 bin 101 MW’ta kaldı. İşletme hakkı devredilenlere bakıldığında ise 2017 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artış ile bin 273 MW’tan bin 639 MW’a çıktı. Yap-işlet-devret santrallerinde ise mayıs 2016’da 2 bin 309 MW olan kurulu güç mayıs 2017’de yüzde 40,29 oranında azalarak bin 378 MW’a geriledi. Toplam kurulu güç ise mayıs 2016’de 74 bin 618 MW iken 2017 yılı mayıs ayında yüzde 5,74 artarak 78 bin 899 MW’a yükseldi.

 

KURULU GÜÇTE EN ÇOK ARTIŞ YÜZDE 28’LE RÜZGARDA OLDU

 

2017 yılı mayıs ayı sonu itibariyle lisanslı elektrik kurulu gücünün kaynak bazında dağılımı ve Mayıs 2016 değerleriyle karşılaştırılmasına bakıldığında ise mayıs 2016’de doğalgaz kurulu gücü 25 bin 334 MW’tan mayıs 2017’de yüzde 2,38 artarak 25 bin 938 MW’a yükseldi. Barajlı hidroelektrik kurulu gücü ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 19 bin 390 MW’tan, 19 bin 720 MW’a yükseldi. İthal kömür kurulu gücü ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,12 artarak 6 bin 70 MW’tan, 7 bin 473 MW’a yükseldi. Linyit ise 2016 yılı mayıs ayında 9 bin 266 MW kurulu güce sahipken, mayıs 2017’de yüzde 0,03 artarak 9 bin 269 MW oldu. Akarsu kurulu gücü ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 artarak 6 bin 853 MW’tan, 7 bin 247 MW’a yükseldi. Rüzgar kurulu gücü ise mayıs 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 28,16 yükselerek, 4 bin 793 MW’tan, 6 bin 143 MW’a çıktı.

 

534,11 MW KURULU GÜÇ DEVREYE GİRDİ

 

Rapora göre mayıs 2017’de devreye giren devreden çıkan kurulu güçte ise akarsuda devreye giren 2,28 MW olurken devreden çıkan kurulu güç bulunmamaktadır. Barajlı hidroelektrikte ise 115,88 MW devreye girerken, 110,42 MW devreden çıktı. Doğalgazda ise 295,70 MW devreye alınırken, 60,38 MW devreden çıktı. Rüzgarda 120,25 MW devreye alınırken devreden çıkan kurulu güç olmadı. Toplamda ise 534,11 MW devreye girerken 170,80 MW devreden çıktı.

 

LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 6,16 ARTTI

 

Lisanslı elektrik üretiminin kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında ise, serbest üretim şirketi santrallerinde mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,41 artarak 14 milyon 245 bin 537 MWh’ten, 16 milyon 155 bin 159 MWh’e yükseldi. EÜAŞ santrallerine bakıldığında Mayıs 2017’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,78 artarak 2 milyon 806 bin 34 MWh’ten 3 milyon 220 bin 769 MWh’e yükseldi. Yap işlet santrallerinde ise 2016 yılı mayıs ayında 3 milyon 262 bin 809 MWh olan üretim mayıs 2017’de yüzde 20,26 azalarak 2 milyon 601 bin 788 MWh’e düştü. İşletme hakkı devredilen santrallerde ise mayıs 2016’da 552 bin 666 MWh olan üretim mayıs 2017’de yüzde 13,50 artarak 627 bin 256 MWh’e yükseldi. Yap işlet devret santralleri üretimi ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 azalarak 918 bin 130 MWh’ten 522 bin 564 MWh’e geriledi. Toplamda ise mayıs 2016’da 21 milyon 785 bin 178 MWh olan üretim yüzde 6,16 artarak 23 milyon 127 bin 539 MWh’e yükseldi.

 

LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İZMİR İLK SIRADA

 

Mayıs 2017’de lisanslı elektrik üretiminin il bazında dağılımına bakıldığında ise yüzde 6,5 oran ve 1 milyon 504 bin 391 MWh’le İzmir ilk sırada yer alırken onu, yüzde 5,68 oran ve 1 milyon 313 bin 131 MWh ile Adana takip etti. 3. sırada ise 5,12 oran ve 1 milyon 183 bin 620 MWh ile Zonguldak yer alırken onu yüzde 4,44 oran ve 1 milyon 27 bin 286 MWh ile Hatay izledi. 5. sırada ise yüzde 4,36 oran ve 1 milyon 8 bin 169 MWh ile Sakarya yer alırken onu, yüzde 4,07 oran ve 940 bin 541 MWh ile Muğla izledi. Çanakkale yüzde 3,43 oran ve 793 bin 59 MWh üretim ile 7. sırada, Artvin yüzde 3,34 oran ve 773 bin 292 MWh ile 8. sırada, Samsun yüzde 3,24 oran ve 749 bin 661 MWh üretim ile 9. sırada yer alırken 10. Sırada ise yüzde 3,18 oran ve 735 bin 543 MWh ile Ankara yer aldı.

 

2017 yılı mayıs ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımında ise Fotovoltaik güneş yüzde 91,68 oran ve bin 418 MW ile ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise yüzde 3,39 oran ve 52 MW ile biyokütle yer alırken onu, yüzde 3,18 oran ve 49 MW ile doğalgaz izledi. Rüzgar ise yüzde 1,3 oran ve 20 MW ile 4. sırada yer alırken onu, yüzde 0,37 oran ve 5 MW ile hidroelektrik izledi. Yoğunlaştırılmış güneş ise yüzde 0,08 oran ve 1 MW ile 6. sırada yer aldı. Genel toplam ise bin 547 MW oldu.

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK KURULU GÜÇTE KONYA 1. SIRADA

 

Lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımında ise yüzde 18,71 oran ve 289,51 MW ile Konya ilk sırada yer alırken onu yüzde 13,10 oran ve 202,75 MW ile Kayseri izledi. Ankara yüzde 4,85 oran ve 75,07 MW ile 3. sırada yer alırken onu, yüzde 4,36 oran ve 67,40 MW ile Antalya takip etti. Mersin ise yüzde 4,24 oran ve 65,67 MW ile 5. sırada yer aldı.

 

KONYA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DE ZİRVEDE

 

Mayıs 2017’de lisanssız elektrik üretiminin illere göre dağılımında ise 1. sırada yüzde 19,05 oran ve 46 bin 341 MWh ile Konya yer alırken onu, yüzde 13,32 oran ve 32 bin 401 MWh ile Kayseri takip etti. Yüzde 5,02 oran ve 12 bin 221 MWh ile 3. sırada yer alan Mersin’in ardından, yüzde 3,85 ve yüzde 3,37 oran ile 9 bin 358 MWh ve 8 bin 198 MWh ile Aksaray ve Ankara geldi. Genel toplam ise 243 bin 252 MWh oldu.

 

YEKDEM KAPSAMINDA LİSANSSIZ ÜRETİM İLK SIRADA

 

YEKDEM kapsamındaki üretimin kaynaklara göre dağılımı ve mayıs 2016 değerleriyle karşılaştırılmasına bakıldığında ise biyokütle yüzde 37,34 değişim oranı ile 108 bin 344 MWh’den 148 bin 805 MWh’e çıktı. Güneşte ise 2017 yılı Mayıs ayı YEKDEM üretimi baz alınarak 2 bin 143 MWh olarak gerçekleşti. Hidrolik kaynak türüne bakıldığında ise yüzde 25,93 oran ile mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyon 457 bin 502 MWh’den 4 milyon 353 bin 923 MWh’e yükseldi. Jeotermal kaynak türünde ise yüzde 15,08 oranında artış ile mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre 320 bin 246 MWh’den 368 bin 545 MWh’ yükseldi. Rüzgar ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,69 oran ve 883 bin 722 MWh’den 1 milyon 234 bin 489 MWh’e yükseldi. Lisanssız ise mayıs 2017’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163,94 artarak 92 bin 161 MWh’den 243 bin 252 MWh’e yükseldi.

 

FATURALANAN ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 6,82 ARTTI

 

Faturalanan elektrik tüketiminin tüketici türü dağılımına bakıldığında ise Aydınlatmada mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 artarak 281 bin 398’den 311 bin 101 MWh’e yükseldi. Meskende ise mayıs 2016’da 3 milyon 632 bin 828 MWh olan tüketim mayıs 2017’de yüzde 8,62 artışla 3 milyon 946 bin 94 MWh’e çıktı. Sanayi tüketimi ise mayıs 2016’da 7 milyon 811 bin 31 MWh’den mayıs 2017’de yüzde 4,36 aratarak 8 milyon 151 bin 538 MWh’e yükseldi. Tarımsal sulamada ise mayıs 2016’da 624 bin 39 MW olan tüketim mayıs 2017’de yüzde 4,62 azalarak 595 bin 197 MWh’e geriledi. Ticarethane tüketimi ise mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,95 artarak 4 milyon 536 bin 922 MWh’den 5 milyon 33 bin 677 MWh’e yükseldi. Genel toplam ise mayıs 2017’de yüzde 6,82 artarak 16 milyon 886 bin 220 MWh’den 18 milyon 37 bin 654 MWh’e çıktı.

 

GEÇEN YILIN MAYIS AYINA GÖRE TÜKETİCİ SAYISI İSTANBUL’DA YÜZDE 3 ARTTI

 

Tüketici sayısının il bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığında mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 3,04 artarak 7 milyon 503 bin 368 adetten 7 milyon 731 bin 574 adede yükseldi. Ankara’da mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,44 artarak 2 milyon 810 bin 534 adetten 2 milyon 907 bin 221 adede yükseldi. İzmir ise Mayıs 2016’da 2 milyon 254 bin 653 adetten mayıs 2017’de yüzde 3,32 artarak 2 milyon 329 bin 438 adede yükseldi. Antalya mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artarak 1 milyon 534 bin 499 adetten 1 milyon 584 bin 462 adede yükseldi. Bursa ise yüzde 3,99 artarak 1 milyon 488 bin 114 adetten 1 milyon 547 bin 423 adede çıktı.

 

FATURALANAN TÜKETİMİ İL BAZINDA TOPLAMDA 18 MİLYON MWH ELEKTRİK TÜKETİLDİ

 

Faturalanan elektrik tüketiminin il ve bazında dağılımına bakıldığında mayıs 2017’de yüzde 17,15 oran ve 3 milyon 94 bin 186 MWh tüketim ile İstanbul ilk sırada yer alırken onu, yüzde 7,27 oran ve 1 milyon 310 bin 562 MWh ile İzmir yer aldı. 3. sırada ise yüzde 5,77 oran ve 1 milyon 40 bin 532 MWh ile Ankara yer alırken Kocaeli ise yüzde 4,32 oran ve 779 bin 69 MWh tüketim ile Ankara’nın ardından 4. sırada yer aldı. Genel toplam ise 18 milyon 37 bin 654 MWh tüketim gerçekleşti.

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir