Elektrik

EPDK Kurul kararları

kaçak akaryakıt fdd
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğindeki değişiklik ve gün öncesi piyasasıyla ilgili kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’de piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve satış miktarları, “Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem” uyarınca hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, piyasa işletmecisi tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanacak. Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri yöntem kapsamında iptal edilecek.

İthalat ve ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, sistem işletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenecek.

Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirilebilecek tüm kapasitenin teklif edilmesi esas olacak.

Öte yandan EPDK’nin, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günün aynı ya da farklı teklif zaman aralıklarında birden fazla blok teklif sunabilecek.

Piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilecek ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas alınacak. Ayrıca katılımcılar günde toplam en fazla 50 adet blok teklif verebilecek.

AA

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir