Elektrik

Enervis’ten Türkiye’nin 2023 enerji verimliliği hedeflerine tam destek

AA

EWE Turkey Holding’in enerji verimliliği alanında projeler geliştiren iştiraki olan Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Green Power’a özel açıklamalarda bulundu. Kipoğlu, “Enervis, Türkiye’nin 2023 enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır” dedi.

Türk ekonomisinin büyümesine paralel olarak enerji tüketimi de her geçen yıl artıyor. Sanayi firmalarının en önemli maliyet kalemlerinden biri ise enerji. Enerji tasarrufu, ucuz enerji kullanmak için atılabilecek ilk ve en önemli adım. Enerji verimliliği, sadece sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü arttırmakla kalmayıp, ülkemizin enerji ithalatını azaltma yolunda da büyük katkı sağlıyor.

Ülkemizde sanayi sektörü, gelişmiş ülkelerin ortalamasının 1,5 katı enerji tüketen bir yapıya sahip. Sanayide enerji yoğunluğunun düşürülmesi için sektördeki enerji verimliliğinin artırılması gerekiyor. Sanayide sektörel bazda gerçekleştirilecek tasarruf çalışmaları ise direkt olarak sanayi kuruluşunun süreçlerine ve bu süreçlerde kullanılan enerji kaynağına bağlı oluyor.

Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğalgaz tüketiminin ise yüzde 26’lık kısmı sanayide gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu alanda yapılacak enerji verimliliği artırıcı faaliyetler hem işverenlerin maliyetlerini hem de ülkemizin enerji ithalatını düşürüyor. Temiz üretim stratejisi ile birlikte hammadde ve enerjiyi daha az kullanma, ekonomik ve ekolojik faydalar sağlamakla birlikte maliyetleri her geçen gün artan tekstil sektöründe de rekabet gücünü artırıyor.

Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden EWE AG’den aldığı birikimle Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler geliştiren, EWE Turkey Holding‘in iştiraklerinden Enervis, Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren sanayi sektörüne destek olmaya devam ediyor.

Kipoğlu, Enervis olarak 2023 yılında dünya tekstil ticaretinin 550 milyar dolara, hazır giyim ticaretinin 740 milyar dolara, deri ürünleri ticaretinin ise 300 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için her üç sektörün toplam 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması gerektiğini söyleyen Kipoğlu, yapılacak enerji verimliliği çalışmaları ve tesislerin ilk kurulumlarında verimli olarak tasarlanmalarının hem üretim maliyetlerini hem de ülkenin enerji ithalatını azaltacağının altını çizdi.

Osman Kipoğlu, Türkiye’nin 2023 enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için Enervis olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ve firmaların da bu konularda hassas olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

“Düşük maliyetlerle enerji verimliliği arttırılabilir”

Kipoğlu, sanayi tesislerindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi altyapı ihtiyaçlarının üretim kapasitesindeki artışa paralel revize edilmediğinin de altını çizerek şu tavsiyelerde bulundu; “Tesislerin büyümesine, üretim hatlarının değişmesine göre aydınlatma sistemlerinde de revizyon yapılması gerekmektedir. Gelişen aydınlatma teknolojisi ile birlikte düşük enerji tüketimleri ile yüksek verimler elde edilebilmektedir. Özellikle boyama prosesi olan tekstil firmaları büyük oranda ısıl enerji kullanmaktadır. Bu sebeple sanayi firmaları, başta boyama prosesi olan firmalar olmak üzere ısı geri kazanım projeleri ile enerji maliyetlerini önemli oranlarda düşürebilmektedir”

Tesislerin enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanması gerekiyor

Enervis yetkilileri, işletmelerde yapılacak olan enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra kurulacak olan sanayi tesislerinin enerji açısından verimli bir işletme olarak tasarlanması ve projelendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, tesisin ihtiyaçlarının eksiksiz ve doğru olarak belirlenerek, prosesin ve yardımcı tesislerin bu ihtiyaçlara göre enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğine vurgu yaptılar. Bu sayede hem ilk yatırım maliyetleri hem de işletme ve enerji maliyetleri büyük oranda düşürülerek üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple tesisin kurulurken doğru projelendirilmesi büyük önem taşıyor.

Bugüne kadar 613 proje geliştirildi

Sanayide enerji verimliği uygulamalarına bugüne kadar 613 proje geliştirmiş olan Enervis, Tekstil sektöründe yaptığı enerji verimliliği çalışmalarıyla yüzde 25 enerji verimliliği sağlıyor. Yapılan uygulamaların ortalama geri dönüş süresi 1,5 yıl.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Yaptığımız inceleme ve analizlerde gördük ki; tekstil firmalarının en önemli problemlerinden biri üretim için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok üzerinde sistem tasarımının yapılması sebebi ile olan enerji kayıplarıdır. Bununla birlikte, büyük maliyetler ile üretilen buharın, prosese gelmeden hatlarda enerji kaybına uğraması, basınçlı hatlarda meydana gelen kayıplar, eksik veya yetersiz yalıtım uygulamaları ve en önemlisi proseslerde meydana gelen atık su ısısının ve baca gazları ısısının geri kazanılmadan atılması, enerji kayıpları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Burada ifade edilen ve işletme içerisinde önemli oranda enerji kayıplarının gerçekleştiği alanların bir kısmında yapılacak basit ekipman bakımı ve değişikliği gibi önlemlerle önemli oranda tasarruf elde edilebilirken, yapılacak düşük maliyetli yatırımlarla da çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Söz konusu yatırımların geri dönüşüm süreleri ise oldukça kısadır” dedi.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir