Elektrik

Elektrik piyasasında Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde değişiklik

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun ve kısa kesintileri kaydedecek. Sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak sınıflandırılacak. Kısa kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek.

Kesintilerin başlangıç ve bitiş zamanı,
a) Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsadığı noktalarda meydana gelen uzun ve kısa kesintiler için bu sistemden alınan veriler kullanılarak,
b) Diğer noktalarda meydana gelen uzun kesintiler için ise arıza yönetim sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulan veya manuel olarak yapılan kayıtlara ait veriler kullanılarak tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından kaydedilecek.

Dağıtım şirketi, kesintilerden etkilenen kullanıcıların sayısını imar yerleşim alanlarına göre gruplandırılmış olarak kaydecek.

Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsamı dışındaki noktalarda meydana gelen uzun kesintilerden etkilenen kullanıcı sayısı, arıza yönetim sistemi aracılığıyla bildirilen kesintinin yerinin tespiti sonrası şebeke bağlantı modeli kullanılarak belirlenecek ve kaydedilecek.

Tedarik sürekliliği uzaktan izleme sisteminin kapsamındaki noktalarda meydana gelen uzun ve kısa kesintilerden etkilenen kullanıcı sayısı kesintinin tespitiyle birlikte sistem tarafından belirlenerek otomatik olarak kaydedilecek.

Dağıtım şirketi; her yıl Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’ü 31 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olan güncel bilgileri esas alarak dağıtım bölgesi bazında düzenler ve takip eden 31 Ocak tarihine kadar Kuruma sunacak.

Dağıtım şirketi, kaydedilen bilgilerin doğrulanmasını teminen, dağıtım sisteminde gerçekleşen bildirimli ve bildirimsiz uzun ve kısa kesintilerin her birine ait bilgileri kodlayarak kaydedecek. Dağıtım şirketi;
a) İşletim kayıtlarında,
b) Tedarik sürekliliğinin kaydı için tesis edilmiş olan herhangi bir teçhizat ya da uzaktan kontrol/okuma/izleme sisteminin çıktılarında ya da dijital ortamda,
c) Acil onarımlar için kullanıcılardan gelen telefon bildirimlerinde ve rapor listelerinde,
ç) İşletme ekipleri tarafından yazılan iş raporlarında,
d) Kesintiye ilişkin teçhizatın teminine yönelik belgeler ile gerek duyulan tüm diğer belgelerde aynı kodları kullanılacak veya farklı kodlar kullanılıyor ise kayıtlar arasında ilişki kurulabilecek şekilde bu kodların birbirleriyle eşleştirilebilmesini sağlayacak.

Dağıtım şirketleri 1/1/2015 tarihine kadar:
a) Şebeke bağlantı modelini AG seviyesini de kapsayacak şekilde genişletir ve dağıtım sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemini etkileyen kesintiden etkilenen AG kullanıcıların sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından OG ve AG şebeke bağlantı modelleri kullanılarak belirlenecek ve kaydedilecek
b) OG seviyesinde kısa kesintilerin oluşabileceği noktaları kapsayacak şekilde tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemini kuracak. Bu sistem vasıtasıyla OG seviyesinde meydana gelen kısa kesintileri tespit eder ve tedarik sürekliliği kayıt sistemi aracılığıyla 8 inci maddede belirtildiği şekilde kaydetmeye başlayacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 10:11 9 Ekim 2018