Elektrik

“2019 yılında 1 milyon ton satılabilir kömür üretimi hedefleniyor”

AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kömürün dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini koruduğunu belirterek, “Hazırlıkların zamanında yapılması ve mekanizasyon çalışmalarının planlandığı gibi sürdürülmesi halinde 2019 yılında 1 milyon ton, 2020 yılında 1 milyon 400 bin ton satılabilir kömür üretimi hedefleniyor.” dedi.

Eroğlu, TTK ve bağlı işletmelerin 2015 ve 2016 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonunda, kurumun faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Dünya kömür tüketiminin 2030 yılına kadar yüzde 74, kömürün dünya enerji tüketimindeki payının ise yüzde 28’e çıkmasının beklendiğini aktaran Eroğlu, dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmının yerel pazarlarda tüketildiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin yıllık koklaşabilir (kok kömüre dönüşebilir) taşkömürü ihtiyacının 6 milyon ton olduğunu, gelecekte bunun 7-8 milyon tonlara ulaşmasının tahmin edildiğini vurgulayan Eroğlu, “Koklaşabilir taşkömürü ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanmasına yönelik kurumda son 10 yılda önemli faaliyetler gerçekleştirildi ve çalışmalar halen devam ediyor.” diye konuştu.

TTK’de kömür üretiminde tam ve yarı mekanizasyon uygulamalarına başladığını bildiren Eroğlu, kurum çapında gerek dik damarlarda, gerek az eğimli damarlarda söz konusu teknolojilerin yaygınlaştırılması halinde, verimliliğin artarak maliyetlerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kömür vazgeçilmez

Eroğlu, kömür üretimi ve tüketiminin önemini de anlattı. Kömürün dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, güvenilir ve ekonomik fosil yakıt olması ve diğer kaynaklara göre daha uzun süreli kullanılacak olması nedenleriyle vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğunu anımsatan Eroğlu, “Dünya görünür kömür rezervi 1,13 milyar ton, bunun yüzde 72’si taş kömürü, yüzde 28’si ise linyit kaynağıdır. Petrol eş değeri olarak dünya fosil yakıt rezervinin yüzde 74’ü kömür, yüzde 26’sı petrol ve doğal gazdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin rezervlerine ilişkin de bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizdeki taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak Havzası’nda, bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1,520 milyar ton olup, bunun yüzde 48’i (yaklaşık 734 milyon ton) görünür rezervdir. Havza kömürlerinin kalorifik değeri kilogram başına 6 bin 200-7 bin 250  kilokalori arasında olup, koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında, rezerv açısından önemsiz birkaç taşkömürü zuhuru daha (Antalya ve Diyarbakır yöresinde) bulunmaktadır. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranda metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler, yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye kül içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pülverize enjeksiyon kömürü olarak Demir-Çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir.”

Yatırımlar ve stratejik plan

Kazım Eroğlu, TTK’nin, devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalıştığını anımsatarak, stratejik öneme sahip taşkömürü rezervlerini demir-çelik ve enerji sektörünün ihtiyacı doğrultusunda uygun ve güvenli yöntemlerle, çevresel etkileri de dikkate alarak ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yatırım miktarında 2005 yılından itibaren önemli artış sağlandığını, 128,8 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla ana altyapı hazırlıklarının önemli bir kısmı tamamlandığını aktaran Eroğlu, “2002’de ton başına yatırım miktarı 3,43 dolar iken 2005 yılında 11,65 dolar, 2017 yılında 20,29 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kurumumuzda 2018 yıl sonu itibarıyla 7 bin 136 yevmiyeli, 143 kadrolu, 1 bin 281 sözleşmeli olmak üzere toplam 8 bin 560 personel istihdam edilmektedir. 2019-2023 yıllarını içeren stratejik plan ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuştur. Kömürün dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini korumaya devam ediyor. Hazırlıkların zamanında yapılması ve mekanizasyon çalışmalarının planlandığı gibi sürdürülmesi halinde 2019 yılında 1 milyon ton, 2020 yılında 1 milyon 400 bin ton satılabilir kömür üretimi hedefleniyor.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı stratejik planında da yer alan TTK imtiyaz sahalarındaki kömürlerden metan gazı üretiminin araştırılması amacıyla TTK, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Turkish Petroleum International Company arasında iş birliği protokolü imzalandığını, bu kapsamda kömür kökenli metan gazı üretiminin araştırılacağı sondaj kuyularında, üretim fazları ve kuyu tamamlama işlemleri ile jeolojik-jeofizik-petrofizik değerlendirmeler yapılması konuları gibi teknik destekler verilerek ortak bir çalışma başlatılmak üzere hazırlıklar sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Komisyonda daha sonra TTK ve bağlı işletmelerin 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları ibra edildi.

AA

TTK yönetimine istihdam yetkisiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 16:48 10 Ocak 2019