Doğalgaz

OTSP’de ŞİD değişiklikleri

AA

1 Eylül’de resmi uygulamaya geçecek olan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) kapsamında 26 Temmuz tarihli Kurul toplantısında yapılan son ŞİD değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kapasite devri ve tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri ile ilgili taleplerin, devrin öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 21’ine kadar, kapasite aktarımı ile ilgili taleplerin aktarımın öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 23’üne kadar taşıtanlar tarafından taşıyıcıya bildirilmesi gerekiyor. Taşıyıcı devir ve aktarım talepleri için başvuru tarihi sonrası üç gün içerisinde cevap verilecek. Kapasite devirleri ve aktarımlarının ayın ilk gününden itibaren başlaması esas olacak.

Kapasite devri, tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri, kapasite aktarımı taleplerine ilişkin bildirimlerde ilgisine göre, aşağıdaki hususlar da yer alacak:

Söz konusu giriş noktası, ana çıkış noktası ve varsa alt akışındaki tali çıkış noktası,

Söz konusu devirlerin talep edilen süresi,

Devredilecek olan rezerve kapasite miktarı,

Devralan ve devreden taşıtan,

Yukarıdaki hususları da içeren ve kapasite devri, tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri, kapasite aktarımı talepleri için kullanılacak başvuru formları EBT’de yayımlanacak.

Bir çoklu çıkış noktasında dönem katsayıları, taşıtanların o noktadaki toplam son tahsisat miktarının, toplam kapasite rezervasyonunu aşmadığı durumlarda bir olarak alınacak.

İletim şebekesi stoğu

Taşıyıcı iletim şebekesi asgari stoğunun düzeyini, ana iletim şebekesinin segmentleri için ayrı olmak üzere her gaz yılı başında EBT’de duyurulacak. Taşıyıcı, gün içinde ana iletim şebekesinin segmentlerinde asgari basınç 50 bar, azami basınç 75 bar olacak şekilde dengeleme işlemlerini gerçekleştirecek. Gaz yılı içinde yeni iletim şebekesi segmentleri devreye alınırsa, iletim şebekesi asgari stoğunun düzeyine ilişkin bilgiler değiştirilerek EBT’de yeniden açıklanacak. Taşıyıcı, iletim stoğunu her gün saat 11:30’a kadar EBT’de yayımlayacak. Taşıyıcı, iletim şebekesi referans stok seviyesi yıl içerisinde öncelikle gerekçe kodlarını belirterek STP’den alış/satış işlemleri ile değiştirilecek. STP’den temin edemediği durumda, 3.2 maddesinde belirtilen sırayla doğal gaz tedarik edebilmek için alış/satış işlemi yapma yollarına başvuracak. Aksi takdirde, 14. Bölüm hükümleri uygulancak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir