Doğalgaz

‘Hedefimiz paydaşlarımıza değer katmak’

AA

UGETAM Genel Müdürü Dr. Şenol Yıldız ile 1996 yılından itibaren MYK Belgelendirme, test, muayene, kalibrasyon, denetim, personel eğitimleri alanında hizmet veren UGETAM’ın faaliyetlerini ve eğitim alanındaki yeni açılımlarını konuştuk.

 

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 2000 yılında GYTE’de Çevre Müh. Yüksek Lisans programını, 2002 yılında ABD University of Pittsburg’da İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Okulunu, 2003 yılında ABD Robert Morris University’de İşletme/Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladım. 2010 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde doktora çalışmamı tamamladım. İş hayatıma ise 1994’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İSTAÇ A.Ş. de Çevre Mühendisi olarak çalışarak başladım. 1996’da Saha Şefi, 1999’da ise Saha Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundum. 2002 yılında USA Robert Morris University’de öğretim görevlisi olarak 1,5 yıl kadar çalıştıktan sonra 2004 – 2012 yılları arasında İSTAÇ’ta Proje-Etüt Müdürü ve 2012 – 2016 yılları arasında Teknik Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundum. Temmuz 2016 yılında İSTAÇ’dan ayrılıp UGETAM Genel Müdürlük görevine başladım ve bu görevi yürütmekteyim. Trabzonluyum,  evli ve üç çocuk babasıyım.

 

“HER TÜRLÜ EĞİTİM İHTİYACINA DESTEK VERİYORUZ”

UGETAM ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile birlikte İGDAŞ’ın yatırım ve abonelik hizmetleri hızlı bir şekilde artış gösterdi. Fakat bu hızlı büyüme ile doğalgaz dağıtım altyapısının yapım ve işletilmesi süreçlerinde kalifiye personele olan ihtiyaç milli eğitim imkânları ile karşılanamaz durumdaydı. Yetişmiş kalifiye personel sayısının artırılması için Avrupa da doğalgaz da geçmişi olan ülkelerden çok yüksek maliyetlerle eğitim hizmeti alınıyordu. Bu maliyetleri azaltmak ve ülkemize uygulamalı doğalgaz eğitim merkezi kazandırmak için UGETAM’ın kurulması gündeme geldi. Avrupa’nın en eski doğalgaz dağıtım şirketlerinden birinin tecrübe ve bilgi birikimlerinden oluşan güçlü eğitim altyapısı satın alınarak bu alanda yatırımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başlayan bu çalışmalar ile doğalgaz sektörüne uygulamalı eğitim sunmaya başlayan UGETAM’ın temelleri atıldı. 2003 yılında doğalgaz dağıtım şirket ihalelerinin başlaması ile birlikte doğalgaz dağıtım şirketlerinin personel eğitim ve belgelendirmeleri UGETAM tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. UGETAM, personel belgelendirme, laboratuvar, ürün belgelendirme, denetim ve muayene alanlarında sunduğu hizmetlerde TÜRKAK tarafında akredite bir kuruluş. Mesleki Yeterlilik Kurumundan ilk yetki belgesi alan UGETAM, ülkemize yetişmiş personel kazandırılması çalışmalarına faaliyetleri ile güçlü destek vermeye devam etmekte. Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın talimatlarıyla çalışmalarına başladığımız Yerel Yönetim Akademisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumlarının, paydaşlarının ve vatandaşlarımızın mevcut ve ortaya çıkmamış her türlü eğitim ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana derin bilgi ve birikim ile oluşan verinin, tüm kurumlarındaki çalışanlarına yayılmasına katkı sağlamak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının başarısını desteklemek ve onları geleceğe hazırlamayı hedeflemekteyiz. Doğalgaz, su, ulaşım sektörlerine sunduğumuz teknik hizmetlerle yerel yönetimlerin ve özel şirketlerin hizmet kalitelerini artırmalarına yönelik faaliyetlerimiz bulunuyor.

 

 “DOĞALGAZLA İLGİLİ BÜTÜN OPERASYONLARIN EĞİTİMLERİ SAĞLANIYOR”

 Doğalgaz sektörüne yönelik verdiğiniz hizmetleri anlatabilir misiniz?

EPDK’dan yetkilendirilmiş olan UGETAM, Türkiye’deki doğalgaz dağıtım şirketlerinin 5 yıllık yatırım yükümlülüklerini, mevzuat, şartname ve standartlar kapsamında yetkin teknik personellerimiz tarafından durum tespiti ve değerlendirmesi yapılarak EPDK’ya raporlamaktayız. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin personellerinin eğitimi, TÜRKAK ve MYK yetkileri kapsamında belgelendirilmesi, doğalgaz dağıtım hatlarının yapım süreçlerinde kullandığı malzemelerinin 3. taraf muayenesi, uygunluk testleri, doğalgaz sayaçlarının ve korrektörlerin kalibrasyonu yapılmaktadır. Yangına müdahale, çelik ve polietilen boru hatlarının simüle edildiği uygulamalı eğitim sahalarımızda doğalgaz dağıtım altyapısında gerçekleşebilecek bütün operasyonların uygulamalı eğitimleri sağlamaktadır.

 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA EĞİTİM VE SERTİFİKASYONLARIMIZ VAR”

Doğalgaz dışındaki farklı sektörlerde hizmet veriyor musunuz?

Toplumsal refahı arttırma adına yerel yönetim hizmetleri kapsamında sunulan su, ulaşım, enerji faaliyetlerinde yerel yönetimlere teknik destek sağlıyoruz. TCDD YHT Eskişehir – Ankara hattının statik kataner ölçüm hizmetini sunduk. 2017 yılında Ali Fuat Paşa-Ankara YHT hattı ve Metro İstanbul hatlarında statik kataner ölçümü, rayların tahribatsız muayenesi, vagon akslarının, kaldırma ekipmanlarının muayenesini gerçekleştiriyoruz. Su dağıtım şirketlerinin yatırımlarında kullanılan malzemelerin 3. Taraf muayenesi, boru hattı inşaatı yapım kontrolü, kaynakların tahribatsız muayenesi, katodik koruma projelerinin ve uygulamalarının muayene faaliyetlerine devam ediyoruz. Ayrıca yerleşim alanlarındaki su dağıtım hatlarında su kesintisi yapmadan gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım uygulamaları ile toplumsal refaha katkı sağlıyoruz. İSKA projesi ile kurulan yenilenebilir enerji merkezimizde bilinçlendirme faaliyetleri yapılmakta, yenilenebilir enerji alanında çalışacak olan personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetleri konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Altyapıda Kalite ve İnovasyon Sempozyumu ile doğalgaz ve diğer sektörlerinde standartların gerekliliklerine uygun malzeme temini, altyapı inşaatı ve kontrol sistemi oluşturulması sağlanıyor.

 

 UGETAM’ın Yakın Doğu ülkelere hizmet verdiğini biliyoruz. UGETAM olarak hangi ülkelere ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Azerbaycan’da AZERSU tarafından gerçekleştirilen su iletim ve dağıtım hattındaki tüm kaynakların kontrolleri ileri teknoloji yöntemi olan phassed array ultrasonik yöntemle çelik kaynakların kontrolü yapıldı. Ar-ge çalışması ile polietilen boru hatları alın kaynaklarının muayene hizmeti gerçekleştirildi. Gürcistan’da SOCAR Georgia Gas personelinin eğitim ve belgelendirmesi, teknik şartnamelerin oluşturulması ve boru hattı fizibilitesi yapıldı. Yurtdışı muayene hizmetinin ülkemize yansıması altyapı ve teknoloji ihracına dönüşüyor.

 

“MUAYENE HİZMETİ KONUSUNDA SEKTÖRDE ETKİN ROL ALMALIYIZ”

 TANAP Projesinde aktif olarak yer alıyorsunuz? Bu projedeki hizmetleriniz neleri kapsıyor?

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıma projesi olan TANAP projesinde Çin’de üretilen çelik boruların 3. taraf gözetim muayenesi konsorsiyum olarak UGETAM tarafından yapıldı. 42 personelden oluşan uzman muayene ekibimiz ile bu hizmetin başarı ile verilmesi sağlandı. Projenin ana hat borularının yüzde 65’i Türkiye’de, yüzde 35’i ise Çin’de imal edildi. TANAP son dönemdeki en büyük enerji hattı projelerinden biri olma özelliği taşımakta. Dünya enerjisinin yüzde 70’inin çıktığı bölge Türkiye coğrafi konumunun doğusunda ve enerjinin Yüzde 70’inin kullandığı lokasyonda yani Türkiye’nin batısında. Stratejik Enerji hatlarının geçiş bölgesinde olmamız nedeniyle, bu alanda pek çok yatırımın gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle ülkemizdeki muayene şirketlerimizin tanınırlığı artırılmalı ve yurtdışında aktif faaliyet gösterilmelidir. Ülkemizde, yabancı muayene kuruluşlarının alt taşeronu olarak muayene hizmeti sunmak yerine bu sektörde etkin rol almalıyız.

 

Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı?

UGETAM, teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda; uygun metot, cihaz ve sürekli kendini geliştiren uzman personelimizle, mesleğin gereklerini en iyi şekilde yerine getirerek ve yeni teknolojileri kullanmayı ilke edindi. Eğitim ve uygunluk değerlendirme alanlarında paydaşlarımıza her zaman değer kazandıracak hizmetler vermeye de devam edeceğiz.

 

 

‘HALKA YÖNELİK VERİMLİ BİR HİZMET SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

 

 UGETAM’ın bundan sonraki hedefleri nelerdir?

Sürekli değişen şartlar ve ihtiyaçlardan dolayı enerji sektöründe ve yerel yönetimlerde oluşan yeni ihtiyaçların giderilmesinin eğitim ile mümkün olacağına inanıyor, bu doğrultuda eğitimlerimizi geniş bir yelpazede vermeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda UGETAM yerel yönetimler akademisi hayata geçirilmiş olup, bu sayede kaynağını yetiştirerek ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ’ın çizmiş olduğu 2023 vizyonumuz çerçevesinde, vermiş olduğumuz teknik hizmetlerin yanısıra, e-öğrenme uygulamamız ile birlikte İstanbul’dan başlayarak dünyanın en uzak noktasına ulaşıp, tüm dünyadaki yerel yönetimlerin gelişimine katkıda bulunmak ve sürekli öğrenmeyi bir yaşam felsefesi haline getirerek halka yönelik daha verimli bir hizmet sağlamayı hedeflemekteyiz.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir