Doğalgaz

EPDK’dan sanayiciye önemli destek

AA

EPDK organize sanayi bölgelerine yapılacak doğal gaz yatırımları hakkında usul ve esasları belirledi.

EPDK tarafından hazırlanan taslak düzenleme hakkında başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere tüm tarafların görüşleri alındı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve diğer sektör temsilcileri ile toplantılar yapıldı.
Yapılan tüm istişareler ve değerlendirmeler neticesinde “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 13 Eylül 2018 tarihli Kurul toplantısında kabul edildi.

Sanayicinin doğal gaza erişiminin kolaylaştırılması anlamında çok önemli bir düzenleme

Yapılan düzenleme ile OSB’lerin talebi halinde, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından OSB’lerin içerisinde doğal gaz alt yapısı kurulacak ve dağıtım faaliyeti yapılacak.

Özellikle yeni kurulan ve bütçesi yeterli olmayan OSB’lerde doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılacak ve işletme faaliyetleri yürütülecek. Böylece OSB’ler bütçelerini diğer alt yapı ihtiyaçları için kullanabilecek.
OSB’lere doğal gazın ulaştırılması ile birlikte sanayicinin OSB’lere yatırım yapması kolaylaşacak ve sanayicimizin rekabet gücü artmış olacak.

Dağıtım şirketlerin OSB’ler için yaptıkları yatırımlar ve işletme giderleri tarifelerinde dikkate alınacak.
OSB Kanunu’nun OSB’lere tanıdığı doğalgaz altyapısını kurma, işletme, dağıtım ve satışını yapma yetkisini;

Şebeke yatırımlarına ilişkin maliyetlerin yüksek olması,

Şebeke ve hatların sürekli bakım ve onarım gerekliliği,

Doğal gaz dağıtım hizmetinde acil müdahale zorunluluğu,

gibi teknik ve ekonomik nedenlerle bir çok OSB kullanılamıyordu. Sadece teknik kapasitesi yüksek ve ekonomik durumu güçlü olan büyük OSB’ler bu faaliyetleri yürütebiliyordu.

Bu düzenleme ile tüm OSB’lerin doğal gaza erişiminin önü açılmış oldu. Sanayicinin doğal gaza erişiminin kolaylaşması ile enerji girdi maliyetlerinde azalma sağlanmış olacak.

Teknik ve güvenlik gerekçesiyle OSB içindeki hatların dağıtım faaliyeti konusunda uzmanlaşmış dağıtım şirketleri tarafından inşa edilip işletilmesi sağlanacak.

Yeni kurulan ve sanayiciyi çekmek isteyen OSB’lerde doğal gaz erişim imkanı olmaması büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu düzenleme ile dağıtım şirketleri OSB’lerin talep etmesi halinde doğal gaz dağıtım alt yapısını kurabilecek ve işletmesini yapabilecek.

Bugüne kadar doğal gaz alt yapısını kurmuş olan ve işletmesini yapmakta olan OSB’ler de isterse doğal gaz alt yapısını ve işletme faaliyetlerini dağıtım şirketlerine devredebilecek. Böylece OSB’ler kendi uzmanlaştıkları alanlara daha fazla kanalize olacaklar ve bütçelerini daha etkin yönetebilecek.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 16:08 17 Eylül 2018