Doğalgaz

EPDK, OTSP’nin faaliyete başlamasına ilişkin duyuruda bulundu

AA

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasının 1 Eylül 2018 günü resmi işlemlere başlaması hakkındaki duyuru EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP); 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21 Eylül 2017 tarih ve 7293-7 sayılı Kararı ile kabul edilen Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nın (PUE) ilgili hükümleri çerçevesinde 1 Eylül 2018 tarihinde saat 08:00’da teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğuracak şekilde Sürekli Ticaret Platformunun (STP) devreye alınması ile esas uygulamaya geçecek.

Duyurunun yayımlanmasından 30 gün sonra BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da (ŞİD) 8 Mart 2018 tarihli ve 7727 sayılı Kurul Kararıyla yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, ŞİD’de belirtilen diğer hususların yanı sıra iletim şebekesinde doğal gaz taşıtanların dengesizliklerinin uzlaştırılması görevi de EPİAŞ’a geçecek olup sistem kullanıcıları 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iletim sisteminde dengeleme amaçlı işlemlerini OTSP üzerinden yapacaklar.

OTSP’ye geçiş sürecinde dikkat edilecek hususlar

OTSP’ye 1 Eylül 2018 tarihinde geçişin sağlanabilmesi amacıyla 15 Ağustos 2018 tarihine kadar tarafların imzalaması gereken sözleşme, protokol ve zeyilnameler şu şekilde belirtildi.

Taşıtanlar tarafından imzalanacak sözleşme ve protokoller

STP’yi kullanarak organize toptan doğal gaz satış piyasasında ticaret yapmak isteyen ve iletim lisansı sahibi BOTAŞ ile halihazırda mevcut bir Standart Taşıma Sözleşmesi olan lisans sahiplerinin sözleşme, protokol ve zeyilnameleri imzalaması gerekiyor.

Yalnızca sistem kullanıcısı statüsüne sahip kalmak isteyen ve iletim lisansı sahibi BOTAŞ ile halihazırda mevcut bir Standart Taşıma Sözleşmesi olan lisans sahipleri, STP Katılım Anlaşması haricindeki diğer anlaşma ve protokolleri imzalayacak.

Halihazırda Taşıyıcı ile imzalanmış mevcut bir STS’si bulunmayanların yapacakları başvurular ile OTSP’nin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak başvurularda ŞİD’de yer alan Gaz Yılı İçinde Sisteme Giriş Başvuru Şartları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Organize toptan doğal gaz satış piyasasına geçişin sağlıklı olarak tamamlanabilmesi için lisans sahiplerinin izlemesi gereken prosedüre ilişkin hususlar ile ŞİD ve PUE kapsamında öngörülen sözleşme, zeyilname ve protokol metinleri, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle www.botas.gov.tr ve www.epias.com.tr adreslerinde yer alıyor.

Piyasa İşletmecisi tarafından imzalanacak sözleşme ve protokoller

Piyasa işletim lisansı sahibi EPİAŞ’ın, iletim lisansı sahibi BOTAŞ ve merkezi uzlaştırma kuruluşu TAKASBANK ile sözleşme ve anlaşmaları imzalaması gerekiyor.

Piyasa İşletmecisi tarafından imzalanacak bu sözleşmeler 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacak.

OTSP’ye geçiş sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli olan hukuki prosedürlere uymayan lisans sahipleri hakkında ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir