Doğalgaz

Doğalgazın 2017 yılı rakamları açıklandı

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz piyasası 2017 yılı sektör raporunun verilerini yayınlandı.

 

Raporda yurt içinde üretim yapan toptan satış lisansı sahibi 10 şirket tarafından 2017 yılında 354,15 milyon Sm3 doğal gaz satışa sunuldu. Üretimi yapılarak satışa sunulan gaz miktarı 2016 yılına göre yüzde 3,58 azaldı.

 

2017 yılında, 55.249,95 milyon Sm3 doğal gaz ithal edilmiştir. Doğal gaz ithalatı 2016 yılına kıyasla yüzde 19,20 oranında arttı. 2017 yılında, ithalat yüzde 51,93’lük payla en fazla Rusya’dan yapıldı.

 

2017 yılında 10.765,28 milyon Sm3 LNG (Uzun Dönemli ve Spot) ithalatı yapılıp, söz konusu miktar toplam ithalatın yüzde 19,48’i oldu. Toplam LNG ithalatının yüzde 37,79’luk bölümü Spot LNG ithalatı olup, geri kalan kısmı BOTAŞ tarafından Cezayir ve Nijerya’dan ithal edilen uzun dönem sözleşmeli ithalat miktarı oluşturdu.

 

Raporda, 2017 yılında ihracat lisansı sahibi 8 şirketten yine sadece BOTAŞ faaliyette bulunup bahse konu şirket tarafından Yunanistan’a 630,67 milyon Sm3 doğal gaz ihraç edildi. Doğal gaz ihracatı 2016 yılına kıyasla yüzde 6,52 oranında azaldı.

 

2017 yılı sonu itibariyle; lisansa kayıtlı fiili yeraltı depolama kapasitesi 3,191 milyar m3, lisansa kayıtlı fiili LNG depolama kapasitesi 943 bin 37 m3 LNG olarak gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla fiili yeraltı depolama kapasitesinde yaklaşık yüzde 19,9,  fiili LNG depolama kapasitesinde ise yaklaşık yüzde 76,3 oranında artış oldu.

 

Raporda, 26 Ocak 2017 tarih ve 6884 sayılı Kurul Kararı ile 46 milyar 29 milyon 977 bin 218 Sm3 olarak tahmin edilen 2017 yılı ulusal doğal gaz tüketim miktarı yüzde 15,87 sapmayla 53 milyar 857 milyon 136 bin 920,39 Sm3 olarak gerçekleşti.

 

2017 yılında, 648,01 milyon Sm3 LNG, ulusal iletim şebekesi kullanılmadan doğrudan tüketiciler tarafından tüketildi. Söz konusu miktarın toplam ulusal doğal gaz tüketimi içindeki payı yüzde 1,20 olarak hesaplandı.

 

2017 sonu itibariyle; doğal gaz dağıtım lisansı almış şirketlerce gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı (işletme giderleri ve KDV hariç), bir önceki yıla oranla yüzde 15,24 artarak 15.119 milyon TL’ye ulaştı. İnşa edilen toplam çelik hat uzunluğu bir önceki yıla göre yüzde 11,37 artarak 12 bin 326 km’ye ayrıca polietilen boru hatlarının uzunluğu(Servis hattı uzunluğu hariç) bir önceki yıla göre yüzde 9,24 artışla toplamda 81 bin 478 km’ye ulaştı.

 

Raporda, 2017 yılı sonu itibariyle doğal gaz dağıtım lisansı sahibi şirketlerin doğal gaz hizmeti götürdüğü toplam abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,96 artarak 13 milyon 572 bin 231’e; serbest tüketici sayısı ise yüzde 10,48 artışla yaklaşık 551 bin 987’e ulaştı.

 

2017 yılı doğal gaz dağıtım lisansı sahibi şirketlerin abone statüsündeki müşterilerinin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 15,19 artarak 13.081,67 milyon Sm3’e; serbest tüketici statüsündeki müşterilerinin doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla oranla yüzde 13,63 artarak 8.191,16 milyon milyon Sm3’e ulaştı.  

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir