Doğalgaz

Doğal Gaz Piyasasında Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Doğal Gaz Piyasasında Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli sayaç: Müşterinin bedelini daha önceden ödediği miktarda veya tutarda doğal gaz kullanımına imkan veren, 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayacı denildi.

Sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara Türk lirası yükleme/Türk lirası düzeltme/Türk lirası satış yöntemleri uygulanabilecek. Dağıtım şirketi uygulayacağı yöntemi Kurul onayına sunacak. Kurul gerekli görmesi halinde sunulan uygulama yönteminde değişiklik yapacak ve uygulama yöntemi Kurul onayı ile yürürlüğe girecek. Uygulama yönteminde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamayacak. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla satın alması tamamlanmış olan doğal gaz alımları için bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

EPDK ise konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Geçmişte hem tüketici hem de dağıtım şirketi lehine özellikleri bulunduğu değerlendirilen ön ödemeli sayaçların, gelinen aşamada her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabildiği, sık sık arızalara neden olduğu, piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen mali risklerinin bulunduğu ve en önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden olduğu görülmektedir.
Faturalı (mekanik) sayaç kullanmakta olan tüketiciler tükettikleri doğal gazın reel ve güncel değerini öderken, yani maliyeti yansıtan fiyatları öderken, ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerin, tükettikleri doğal gazın maliyetini yansıtan fiyatları ödememektedir. Bu iki grupta yer alan tüketicilerin, birim metreküp başına farklı fiyatlarla karşı karşıya kalmalarının, tüketiciler arasında eşitsiz ve adaletsiz bir uygulama ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir.
Bu ayrımın ortadan kaldırılması, adil faturalandırmanın sağlanabilmesi ve tüketiciler arasında eşitliğin sağlanabilmesi adına alternatif bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. Bu amaçla ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için TL satış/TL düzeltme/TL yükleme gibi parasal değer üzerinden doğal gaz tedariki yapılmasına imkan tanınmıştır. Yapılan düzenlemede, halihazırda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış olan doğal gaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir. Yani, tüketicilerin mevcut sayaçlarındaki kazanılmış hakları korunmuştur.

Peki ön ödemeli sayaçlarda bu uygulama nasıl yapılacaktır?

Uygulama esnasında, tüketicilerin sayaçlarında bulunan krediler ile ilgili herhangi bir uygulama yapılmaksızın öngörülen sistemde dağıtım şirketlerinin aylık olarak sayaçlarda okuma yapılması, bu okumalar üzerinden dönemsel olarak ortalama günlük tüketim miktarlarının hesaplanması, yapılan doğal gaz alımları sonrasında bu tüketim miktarları üzerinden işlem yapılması, dönem içerisinde düzeltme katsayısı değişikliklerinde, ısıl değer değişikliklerinde ve meydana gelebilecek olası fiyat değişimlerinde, son doğal gaz alımından değişime kadar olan süredeki tüketimlerin düşülmesi ve kalan miktar için güncelleme yapılması öngörülmektedir.
​Ayrıca, düzenleme kapsamında dağıtım şirketleri tamamıyla sınırsız bir serbestliğe sahip olamayacaktır. Dağıtım şirketi tarafından uygulanması düşünülen yöntem Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına sunulacaktır. Kurul’un önerilen yöntemi uygun bulması halinde uygulamaya geçilebilecek olup, Kurul’un önerilen yöntem üzerinde değişiklik yapma hakkı da saklı kalacaktır.
​Sonuç olarak yapılan düzenleme ile;
– Tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamalar ortadan kaldırılmaktadır,
– Adil ve hakkaniyetli faturalandırma yapılması sağlanmaktadır,
– Sayaçlardaki mevcut satın alınmış doğal gaz miktarları bu düzenlemeden etkilenmeyecektir,
– Tüketicilerin mevcut kazanılmış hakları korunmaktadır,
– Dağıtım şirketi uygulama konusunda tamamen serbest değildir, uygulama yöntemini Kurul onayına sunacaktır,
– Uygulama yakından takip edilerek gerekli durumlarda müdahale edilecektir.”

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir