Doğalgaz

Bursagaz’dan uzaktan online katodik koruma yönetim yaklaşımı

AA

SCADA ve elektronik bakım konularında Bursagaz çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Bursagaz’ın SCADA ve Elektronik Bakım Mühendisi Anıl Korucu ve SCADA ve Elektronik Bakım Yöneticisi Osman Bozkurt tarafından hazırlanan Uzaktan Online Katodik Koruma Yönetim Yaklaşımı makalesi paylaşıldı.

Bursagaz tarafından yapılan çalışmada, Korozyon Kontrol Standartları ve Belgelendirme Birliği olan NACE International’ın hazırladığı rapora göre, küresel korozyon maliyetinin, küresel GSYİH’nın yüzde 3,4’üne eşdeğer olan 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de  bu değerin yüzde 4 seviyelerinde olduğu ön görülüyor. Mevcut korozyon kontrol uygulamalarını kullanarak, küresel korozyon maliyetinin yüzde 15 ila 35’i arasında yani, yıllık bazda yılda 375 ila 875 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği tahmini yapılıyor. Ayrıca makalede mevcut kontrol uygulamaları arasında en yaygın olarak kullanılan yöntemin Katodik koruma olduğu ifade edildi.

Türkiye’de son 10 yılda dağıtım şirketleri ve iletim şirketi BOTAŞ, doğalgaz şebekelerinin operasyonel ve ticari sistemlerin merkezi olarak uzaktan online yönetilebilmesi adına SCADA sistemlerine önemli yatırımlarda bulunuldu. Bursagaz da 2010 yılında SCADA sistemi için yatırım yapmıştı. EPDK’nın denetlemeye esas konuları arasında bulunan SKM çatısı altındaki ticari ve operasyonel tüm şartlar Bursagaz tarafından sağlandığı belirtildi.

EPDK için incelemeye esas konu olan katodik koruma uzaktan online yönetim ve izleme çalışmaları, dağıtım şirketlerince henüz yeterli seviyede yapılmıyor.  Makaleye göre; bu yetersizliğin temel sebebi, konunun yasal mevzuat açısından gerekli olgunluğa henüz ulaşmaması ve ilgili sistemleri online hale getirebilecek gelişmiş araçların sektörde daha yeni geliştirilmeye başlandığından kaynaklandığı ifade edildi.

Makalede, boru hatlarında yüksek maliyetli sorunların henüz oluşmadan tespit edilebilmesini sağlamak ve bunu yaparken hızlı, verimli ve çağa uygun yeni teknolojilerden faydalanmak günümüz doğalgaz şebeke işletmeciliğinin merkezine alması gereken konulardan biri olduğu belirtildi.

Özellikle Türkiye’de son 30 yılda hızla büyüyen ve yaşlanan doğalgaz şebekeleri ile ilgili olarak ilgili yönetim yaklaşımlarının manuel olmaktan çıkarılması ve merkezi yönetim sistemleri tarafından takip edilmesi gerektiği aktarıldı. Dolayısı ile bu kadar önemli yapıların kontrolü, takibi ve etki ettiği alanlara olan hâkimiyet çalışma şartları ne kadar uzak ve güç olursa olsun daha hassas, daha güvenilir ve kesin verilere dayanan teknolojik araçlar ile yönetilmesi yaklaşımında bulunuldu.

Bu yaklaşımların aynı zamanda şebeke bütünsel yönetim yaklaşımı ve mobil iş gücü gereksinimleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, şebeke işletim ve yönetim anlayışı açısından gelecekte çok daha önemli hale geleceği belirtildi.

Taslak hazırBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir