Doğalgaz

Bursagaz’dan EMP Projesi

AA

Bursagaz’ın Eğitimde Mükemmellik Programı (EMP), Bursagaz İş Mükemmelliği Birimi’nden Sacide Burcu Özkaraka tarafından değerlendirildi.

Bursagaz İş Mükemmelliği Birimi’nden Sacide Burcu Özkaraka, “Bireylerin başarısına katkısının yanı sıra toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel yönden gelişimi üzerinde de büyük etkisi olan eğitim faaliyetlerinin verimliliğine yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanarak devam etmektedir” dedi.

Sacide Burcu Özkaraka, “Eğitim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar; öğrenciler, kursiyerler, eğitimciler ve toplum gibi paydaşlarının beklentilerine yönelmekte, sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek adına stratejik yaklaşımlar geliştirmektedir. Stratejik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmak beraberinde iç ve dış çevre ile etkileşim, paydaş beklentilerinin değerlendirilmesi, mevcut durum analizi, doğru hedef belirleme ve karşılaştırma sonuçlarından yararlanma gibi birçok konuda gelişim olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda eğitim hizmeti veren kuruluşlar bilgi ve deneyimini arttırmaya yönelik çalışmalara yönelmekte; aynı veya farklı sektörlerden kurum veya kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Projeler veya kıyaslama (benchmarking) aktiviteleri gibi çeşitlendirilebilecek bu çalışmalar ile stratejik yönetim bakış açısı geliştirilmekte ve kuruma değer katacak mükemmellik uygulamalarının önü açılmaktadır” diye konuştu.

Özkara, “Bu anlamda, Bursagaz ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği “Eğitimde Mükemmellik Projesi” sürdürülebilir gelişim için sektörler arası işbirliğinin katkısına vurgu yapan başarılı bir örnektir” ifadelerini kullandı.

Eğitimde Mükemmellik Programı’nın amacı

Eğitimde Mükemmellik Programı; Bursagaz’ın EFQM mükemmellik modeli temelinde geliştirdiği uygulamalarına yönelik tecrübelerini paylaşmak ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gelişimi hedefleyen çalışmalarını desteklemek amacıyla uygulamaya alındı. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 28 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmekte olup 2017 yılından başlayarak 3 yıl boyunca devam edecek bir akış çerçevesinde planlandı.

Bursagaz program kapsamındaki eğitim ve uygulama içeriklerini okulların süreçlerini baz alarak, uygulamalarını okullara yönelik örneklerle pekiştirerek sunuyor. Yine programda yer alan tüm çalışmalarında sürdürülebilir başarıya ve bütünsel bakış açısına değer katmaya yönelik stratejik temalar üzerinde duruldu. Programın hedefine ulaşabilmesi için; EFQM Mükemmellik modeli temelinde kapsamlı bir mevcut durum analizi, iç ve dış çevre değerlendirmesi, ihtiyaç ve beklentilerin tespitleri ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi üzerine teorik ve uygulama bazlı yoğun bir program oluşturuldu.

Program kapsamındaki uygulamalar

Program EFQM mükemmellik modeline yönelik tecrübe ve bilgi aktarımlarına yönelik bir içeriğe sahip olmanın yanı sıra Bursagaz’ın global çapta deneyime sahip olduğu; stratejik yönetim, süreç yönetimi, performans yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi stratejik yönetim ve mükemmellik temelli birçok konuyu da kapsıyor.

Program içerisinde yer alan “Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim” konulu eğitim ile Bursagaz, kurumsal karne odaklı stratejik yönetim yaklaşımını paylaşıyor. Eğitim kapsamında Paydaş beklentileri, iç veri, SWOT, PEST gibi birçok analiz detaylı anlatım ve uygulamalarla katılımcılara sunularak başarılı bir kurumsal karne uygulaması için bu analizlerin etkin kullanımı üzerine çalışılıyor. Sürdürülebilirlik eğitimleri ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda geliştirdiği sürdürülebilirlik modelini paylaşan Bursagaz, kurumlarda sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlamasına yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktarıyor. Yine program kapsamında gerçekleştirilen süreç yönetimi eğitimi ve uygulama çalışmaları ile süreçlerde yönetim kapsamında süreç seviyelendirme, süreç değerlendirme, süreçler arası ilişkilerin tanımlanması ve iyileştirmelerin ele alınmasına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir