Doğalgaz

BOTAŞ ŞİD’de değişiklik

AA

BOTAŞ İletim Şebekesi işleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’da değişiklik yapılmasına ilişkin karar alındı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 8 Mart 2018 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan “Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.” hükmü, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin “ŞİD değişiklikleri” başlıklı Geçici 3 üncü maddesi ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’ın 21 inci Bölüm hükümleri çerçevesinde ŞİD’de değişiklik yapılmasına ilişkin karar alındı.

 

İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, kısaca ŞİD, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanan mevzuat çerçevesinde, İletim Şebekesi yoluyla Doğal Gaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alınması amacıyla hazırlandı. ŞİD, Temel Uygulamalar ve tanımlar bölümünün de yer aldığı İşletme Hükümleri olmak üzere iki kısım ve eklerden oluşuyor.

 

Buna göre, kurul tarafından ihracat çıkış noktalarına ve bu noktaların kullanımına yönelik uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenebilecek. İhracat çıkış noktalarına yönelik olarak, ŞİD kapsamında yer alan gaz yılı öncesinde ve gaz yılı içerisinde yapılacak kapasite rezervasyonları, atıl kapasite rezervasyonları, kapasite devir ve aktarımı ile ihracat çıkış noktalarını ilgilendiren diğer hükümler, Kurul tarafından ihracat çıkış noktalarına ilişkin belirlenecek usul ve esasa aykırı oldukları hallerde uygulanmayacak

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir