Akaryakıt

TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ’NDE SEKTÖR DİYOR Kİ

AA

TOBB Petrol ve LPG Meclisleri, Türkiye Enerji Zirvesi’nde sunumu yapılmak üzere sektörün çeşitli konulardaki beklentilerini ve bazı sorunların çözümüne ilişkin önerilerini paylaştı. İşte öne çıkan başlıklar:

 

PETROL PiYASASI

Sektöre giriş kriterlerinin yeniden belirlenmesi
Kaçakçılık harici cezaların yeniden düzenlenmesi
Rafineri fiyatının altındaki satışların önlenmesi
Biyodizel uygulamasının yakından izlenmesi
Yasa ve mevzuat değişikliklerinin yapılması

LPG PiYASASI

LPG’nin enerji politikaları içerisinde yer alması
LPG Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması
İstasyonlardaki tüpgaz dolumunun engellenmesi
LPG’li araçların kapalı park sorununun çözülmesi
LPG kullanımının ve araç üretiminin desteklenmesi

 

Haberin Tamamı…

Sektör Diyor ki

TOBB Petrol ve LPG Meclisleri, Türkiye Enerji Zirvesi’nde sunumu yapılmak üzere sektörün çeşitli konulardaki beklentilerini ve bazı sorunların çözümüne ilişkin önerilerini paylaştı.

 

10-11 Ekim’de Antalya’da düzenlenen 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde kamuya sunulmak üzere sektör temsilcileri tarafından hazırlanan görüşler, akaryakıt ve LPG sektörlerinin öncelikli beklentilerini ortaya koydu. TOBB Petrol Meclisi ve TOBB LPG Meclisi ile Türkiye LPG Derneği tarafından Zirve’nin organizasyon komitesine gönderilen görüşlerde öne çıkan başlıklar şöyle:

 

1 TOBB PETROL MECLİSİ

 

Daha fazla tüketici faydası, yatırım ve istihdam için sektör rekabetçi piyasa ortamında gelişmeli; gereksiz maliyetleri ortadan kaldıracak, verimliliği artıracak ve ülkemize daha fazla ulusal ve uluslararası yatırım çekilmesini sağlayacak mevzuat değişiklikleri sektörle iş birliği içerisinde yapılmalıdır.

5015 Sayılı Kanun’un 3.Madddesi revize edilerek iyi niyetli ve sorumluluklarını bilen, sektörün gerektirdiği organizasyonel, teknik ve finansal kapasiteleri olan yetkin lisans sahiplerinin sektöre girmesi teşvik edilmeli, bu sorumluluğun bir karşılığı olarak 25 Milyon TL banka teminat mektubu konulmalıdır.

5015 Sayılı Kanun’un 19. Maddesinin revizyonu çalışmaları kapsamında, KAYITDIŞILIK/KAÇAKÇILIK SUÇLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE, bir ön uyarı mekanizması geliştirilmeli, ciddi bir sonuç doğurmayacak ve/veya kamu kaybına yol açmayacak cezalar adil ve ölçülü tutarlara dönüştürülmelidir.

EPDK Kurul Kararı ile pompada rafineri fiyatlarının altında, çoğunlukla iyi niyetten uzak ve yasal ürünlerle yapılması mümkün olmayan akaryakıt ürünlerinin satışları önlenmelidir.

Akaryakıt Sektöründe fiyatları doğrudan olumsuz etkileyecek motorine biyodizel harmanlanması zorunluluğu miktar, kalite ve rekabet konularında yakından izlenmeli, ülke ekonomisinin, sektörün ve tüketicinin zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

 

2 TOBB LPG MECLİSİ

 

Dünya LPG tüketiminin 2020 yılına kadar büyümesini sürdürerek 320 milyon tonun üzerine çıkacağı öngörülmektedir. LPG’nin çevreci bir yakıt olarak Dünya’daki konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini takip ediyoruz. Dünya İklim Konferansı kararları doğrultusunda çevre eylem planları kapsamında LPG’nin önemli yeri olacağı açık. Görüyoruz ki; orta vadede fosil yakıtların dünya enerji tüketimindeki öneminin devam edeceği düşünüldüğünde, çevreci bir yakıt olan LPG ön plana çıkacaktır. Ülkemizde de LPG’nin çevreci bir yakıt olarak enerji politikalarında yer alması enerji arz güvenliği için son derece önemli görüşündeyiz.

Sektörümüzün çözüm bekleyen temel konuları;

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu değişen piyasa koşullarına uygun sektörün önünü açacak yeni uygulamalarla ele alınmalı, sektör görüşleri ile birlikte değiştirilmelidir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 60.maddesinin düzenlenmesi ile LPG’li araçların kapalı park yerlerine girişine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Teknik Düzenlemelere uygun dönüşümü ve/veya periyodik muayenesi yapılmış ve sertifikalandırılmış aracın, TSE’den onay almış uygun park yerlerine girmesi sağlanmalıdır.
LPG sektöründe ulusal stok 10 gün ile sınırlandırılmalı, Şirket stoklarında yer alan tüp içindeki LPG miktarı ile seyir halinde gemi-tanker üzerinde bulunan tüm LPG ürünleri ulusal stok miktarları içinde değerlendirilmelidir.

Ürün güvenliği ve tüplerin izlenebilirliğine ilişkin tebliğin etkin uygulanabilmesi için otogaz istasyonlarında tüpgaz dolumu engellenmeli, takas ve tali bayilik süreçleri düzenlenmelidir. Tüplerin izlenebilirliğine ilişkin saha denetimleri tebliğin uygulamaya geçiş zamanına kadar durdurulmalı, cezai yaptırımlar uygulanmamalıdır.
Tüpgaz kullanımının sosyal projelerle desteklenmesi sağlanmalı, özellikle doğalgaz erişimi olmayan bölgelerde halkın temiz enerjiye ulaşımı LPG ile sağlanmalıdır.

LPG’li araç üretimi desteklenmeli, Kamu araç parkında LPG’li araçlara da yer verilmesi sağlanmalıdır.

 

3 TÜRKİYE LPG DERNEĞİ

 

Ülkemizin jeopolitik durumu, depolama ile ilgili olası sorunlar ve sınırlı temin kaynakları nedeni ile doğalgaz arz güvenliğinde olası sıkıntıların yaşanabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle LPG’nin ikame ürün olarak enerji politikaları içerisinde yer alması sektörümüzün geleceği açısından önem taşımaktadır. İlave olarak tüpgaz kullanımının sosyal projelerle desteklenmesi sağlanmalı, özellikle doğalgaz erişimi olmayan bölgelerde halkın temiz enerjiye ulaşımı LPG ile sağlanmalıdır.

5307 Sayılı Kanun’un devamlılığı: 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu değişen piyasa koşullarına uygun sektörün önünü açacak yeni uygulamalarla ele alınmalı, sektör görüşleri ile birlikte değiştirilmelidir.

Tüp İzlenebilirliği – Karekod Uygulaması: Ürün güvenliği ve tüplerin izlenebilirliğine ilişkin tebliğin etkin uygulanabilmesi için otogaz istasyonlarında tüpgaz dolumu engellenmeli, tali bayilik süreçleri düzenlenmelidir. Tüplerin izlenebilirliğine ilişkin saha denetimleri tebliğin uygulamaya geçiş zamanına kadar durdurulmalı, cezai yaptırımlar uygulanmamalıdır.

Sınır bölgelerinden tüp geçişlerinden ve bazı otogaz istasyonlarında doluma konu edilen tüplerden kaynaklanan problemler çözümlenmelidir.

LPG kullanan araçların kapalı otoparklara girebilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 60.maddesinin düzenlenmesi ile LPG’li araçların kapalı park yerlerine girişine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Teknik düzenlemelere uygun dönüşümü ve/veya periyodik muayenesi yapılmış ve sertifikalandırılmış aracın, TSE’den onay almış uygun park yerlerine girmesi sağlanmalıdır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 10:31 10 Ekim 2017