Akaryakıt

TABGİS’te yeni yönetim belirlendi

AA

TABGİS 21. Olağan Genel Kurulu Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilerek yeni yönetim belirlendi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 21. Olağan Genel Kurulu 23 Kasım tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. TABGİS Yönetim Kurulunun ve üyelerinin katıldığı Genel Kurulun gündeminde; Faaliyet Raporları ve Gelecek Dönem Bütçe Teklifleri gibi konular yer aldı. Toplantının devamında ise yeni yönetim belirlendi.

Genel Kurul üyelerine hitap eden TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, 20. Dönem faaliyetlerinin kısa özetini yaptığı konuşmasında TABGİS’in ülkemizin en basiretli akaryakıt bayilerinden oluşan üye tabanıyla, daima kendi çizgisinde, hem sektörün hem de ülke ekonomisinin neferi olduğunu ifade etti.

Zülfikar, 20. Dönemin dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik olayların sektörümüze sirayet eden taraflarına yönelik çalışmalarla geçtiğini, genel olarak özellikle, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu’nun değişikliği ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatın çalışmaların odağını oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Mesaimizin büyük bir kısmını hepimizin temel sorunu olan maliyet altı satışlar ile bayilerin kar marjı sorunlarının giderilmesi, maliyetlerinin azaltılması ve tüm bunların EPDK nezdinde bir regülasyona bağlı olarak yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız oluşturdu.”

Zülfikar, sektörü ve ekonomiyi yakından ilgilendiren sorunların çözüme ulaştırılabilmesi için başta EPDK olmak üzere Enerji Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında da bayi sorunlarının farkındalığını öne çıkarmak ve kalıcı çözümler üretmek konusunda raporlama çalışmalarında bulunulduğunu söyledi.

“MARJ PAYLAŞIMI YERİNE MARJ İYİLEŞTİRİLMELİ”

Sektördeki ekonomik düzenlemelerin marj paylaşımı olarak değil, marjın iyileştirilmesine yönelik yapılması gerektiğinin altını çizen Zülfikar, EPDK’nın dağıtıcı ve bayi marjı paylaşımı kararının maliyetlerin yansıtılmasına açıklık getiren hükümler içermesi nedeniyle olumlu bulduklarını, karardan önce dağıtıcılar tarafından bayilere yansıtılan maliyetlerde gri alanların bulunduğuna dikkat çekti. Aynı bilinmezliğin promosyon uygulamasında da olduğunu söyleyen TABGİS Başkanı, promosyonlara yönelik karar ile sözleşmelerde açıkça yer almadığı halde hiçbir maliyetin artık bayilere yansıtılmayacağını ifade etti.

“SEKTÖRÜN ESAS PROBLEMİ FİYAT METODOLOJİSİ NEDENİYLE ERİYEN MARJ”

Zülfikar, sektördeki esas problemin piyasada uygulanan fiyat metodolojisi nedeniyle toplam marjın olağanüstü erimesi, maliyetlere yeterli gelmemesi ve en önemlisi uzun yıllardır enflasyonun altında seyretmesi olduğunu sözlerine ekledi.

TABGİS Başkanı Zülfikar, kayıt dışı ve kaçağın da göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğuna dikkat çekerek bulunduğu illerde, çeşitli yörelerde bu sorunla her gün yüzleşen, rekabet etmek durumunda kalan meslektaşların sayısının hiç de az olmadığını kaydetti ve şunları söyledi: “20. Dönem yönetimi olarak ürettiğimiz çözümlerin tamamı şu anda başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşların değerlendirme masalarında, taslak düzenlemelerinde ve hatta bir kısmı da kısa bir süre önce hayata geçirilmiş ve uygulamaya konulmuş olarak yerlerini almış durumdadır.”

Zülfikar, e-irsaliye, e-fatura uygulamasına geçilmesi gerektiğini, tüm alışverişlerin elektronik ortamdaki belgelendirmeye göre yapılması gerektiğini yıllarca savunduklarını bu konuda Ekim ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alanlara e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmesinin olumlu etkilerinin sektörde kısa bir süre içinde görüleceğine vurgu yaptı.

“YAZAR KASA VE OTOMASYON FİRMALARI DA AKREDİTE OLMALI”

Zülfikar, “Kayıt dışı ekonomi ve kaçağın çözümünde sac ayaklarından birisi de sektörümüzde kaçakçılığı ve kayıt dışını engellemek üzere yürürlüğe konulan yazarkasa ve otomasyon firmalarının yasal düzenlemelerin dışında kalmalarıdır. Israrla bu firmaların akreditasyona tabi olmaları gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Nihayet haklılığımız geçen yıl basında bir hayli yer alan ‘Vurgun Operasyonu’ ile ortaya çıktı. 72 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda gördük ki,  içlerinde çok sayıda kişi otomasyon şirketlerinden çıktı ne yazık ki. Bu firmaların sadece akredite edilmesi de yeterli değil, ayrıca bayi ve dağıtıcılar gibi onlar da idari yaptırıma eşit derecede tabi olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

“DÖNEM İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARDAN EN ÖNEMLİSİ KANUN ÇALIŞMALARIDIR”

Zülfikar, dönem içindeki çalışmalardan en önem verilen konulardan birinin de kanun çalışmaları olduğunu, bu çalışmalarda önemli kazancın 5015 Sayılı Kanunun 3. Maddesinde yapılan değişiklikle elde edildiğini ifade etti. Zülfikar, yapılan düzenlemeyle dağıtıcıların hem belirli sürelerde kademeli olarak bayilik teşkilatı oluşturmaları, hem de dağıtıcılar arası ticaretin sınırlandırılması gibi çok önemli değişiklikler yapıldığına ve TABGİS’in çalışmalarının bir ürünü olmasına da dikkat çekti.

TABGİS’in uzun yıllardır kaçakçılığın önlenmesi amacıyla zorunlu uygulama olarak hayata geçirilen otomasyon sisteminin, petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcıların tesis ve depoları ile LPG istasyonlarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının piyasaları otomasyon sisteminin amacına daha çok yaklaştıracak bir düzenleme olacağını savunduğunu ifade eden Zülfikar, uygulamanın hayata geçirilmesinde TABGİS’in payının büyük olduğunu kaydetti.

“BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN SEKTÖRE MALİYETİ 1 MİLYAR EURO”

Aralık 2018’de yürürlüğe giren Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili de görüşlerini aktaran Zülfikar, Yönetmelik gereğince kurulacak Buhar Geri Kazanım sistemlerinin sektöre 1 Milyar Euro değerinde mali yük getireceğini, mevcut koşullar altında sektörün böyle bir yatırımı karşılamaya hazır olmadığını belirtti. Zülfikar, çalışmalarını Yönetmeliğin revize edilerek geçiş süresinin en az 10 yıl uzatılması yönünde sürdürdüklerini ifade etti.

Zülfikar, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarını yapacak olan kurum ve kuruluşların ülke genelindeki sayılarının yetersiz olmasının özellikle Anadolu illerindeki akaryakıt bayileri açısından önemli bir sorun teşkil edeceğini, sahadan alınan numunelerin gerek test işlemleri, gerekse analiz sonucuna göre belirlenecek temizleme işlemlerinin yüksek maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“TABGİS’İN ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE DÜZENLEMELER YAPILIYOR”

Sektörün yıllarca Hafta Tatili Harcı ödediğini vurgulayan Zülfikar, bunun yanlış olduğunu her zaman belirttiklerini, Hafta Tatili Hakkında Kanun kapsamında bu uygulamanın TABGİS’in çalışmaları neticesinde sona erdiğini kaydetti.

Akaryakıt sektörünün kart kullanımının en yoğun olduğu ikinci sektör olduğunun altını çizen Zülfikar, kredi kartıyla yapılan satışların maliyetinin istasyon giderleri içinde en önemli kalemlerden biri olduğunu sorunu kaynağında çözebilmek için Rekabet Kurumu ile BDDK nezdinde bir talepte bulunduklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Yine taleplerimiz arasında,  BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca Bankalar arası Kart Merkezi’nin denetlenmesi bulunuyor. Bu denetim raporlarının da her yıl hem BDDK’ya,  hem Rekabet Kurumu’na gönderilmesini ve BKM’nin resmi internet sitesinde zorunlu olarak yayımlanmasını da istiyoruz.”

“TABGİS ÜYELERİ ÖZEL KOMİSYON ORANLARINDAN FAYDALANIYOR”

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenleme ile bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının aylık yüzde 1,60 ile sınırlandırıldığını anımsatan Zülfikar, böylece maliyet yükünün bir nebze de olsa rahatlayacağına dikkat çekti. Zülfikar, TABGİS ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile TABGİS üyelerinin özel komisyon oranlarından faydalanmaya yine 20. Dönem içinde başladıklarının altını çizdi.

Zülfikar, TABGİS’in kendi çalışmaları yanı sıra sektör taraflarının ortak buluşma noktası olan TOBB çatısı altında da yoğun bir şekilde çalıştığını ifade ederek geçen yıl Ekim ayında TOBB ev sahipliğinde ilk olarak TABGİS’in önerisiyle kabul edilen ve çalışmaları 1,5 yıl süren Çalıştay yapıldığını, akaryakıt sektörünün tüm sorunlarının çok detaylı ve geniş bir çerçevede ele alındığını söyledi.

“AÇTIĞIMIZ DAVALAR DEVAM EDİYOR”

Zülfikar, hukuki mecrada geçmişte açılan tavan fiyat, otomasyon ve fiyat metodolojisine yönelik davaların hala devam ettiğini, bu dönem içinde açılan önemli bir diğer davanın ise Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararıyla ilgili olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: “Bu kararda şöyle bir ifade bulunuyor.  ‘Farklılaştırılmış akaryakıt ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilemez’. Burada tüketicinin “açık talebi” ifadesi çok muğlak. Bu talebi ancak satış esnasında sözlü olarak alabiliriz. Her gelen müşterinin talebini yazılı olarak alamayacağımıza göre, istasyonların günlük akışı içinde kararın uygulanması hem çok güç, hem de ispatı zor olduğundan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebiyle davamız yine sizler için açılmıştır.”

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar’ın 20. Dönem çalışmalarını ve sektörün sorunlarını ele alan konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 15. maddesinde yer alan sendika organlarının seçimi yapıldıktan sonra ise toplantı sona erdi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Seçim sonuçlarına göre TABGİS’in 21. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

 Ferruh Temel Zülfikar

Hasan Sevilir

Murat Bilgin

Haşmet Akın Ketenci

Mehmet Şüküroğlu

Galip Atar

Tamer Sözbir

Serhan Burak Köse

Ahmet Semih BekenBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etiketler: #
Son güncelleme: 15:43 25 Kasım 2019