Akaryakıt

‘Standarttaki emniyet mesafeleri makul’

AA

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile yangın yönetmeliği ve TS 12820 standardı arasındaki emniyet mesafeleri farklılıklarını, otogazlı araçların girebileceği kapalı otopark standardına ilişkin revizyon çalışmalarını ve akaryakıt ve LPG sektörlerine ilişkin yeni revizyon çalışmalarını konuştuk.

TSE Başkanı Adem Şahin akaryakıt ve LPG sektörlerine ilişkin standart ve yeni revizyon çalışmalarını gazetemize anlattı. Şahin, TS 12820 standardındaki emniyet mesafelerinin hem makul şartları ihtiva ettiğini hem de emsal gelişmiş ülke şartlarını sağlayacak güvenlik unsurlarını barındırdığını belirten Şahin, buna ilişkin görüşlerini teknik gerekçelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine aktardıklarını söyledi.

Otogazlı araçların kapalı otoparklara girebilmesine ilişkin yönetmelik taslağında, sözkonusu otoparkların TS 9881 standardına uygun olma zorunluluğunun bulunduğunu hatırlatan Adem Şahin, 2014 yılında çıkarılan bu standardın, son gelişmeler üzerine revize edilmesine karar verildiğini ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akaryakıt ve LPG sektörlerinin son derece dinamik sektörler olması nedeniyle, standart çalışmalarının yoğunluğunun doğal olduğunu belirten TSE Başkanı Adem Şahin, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) bünyesinde akaryakıt ve LPG alanında Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 10 adet yeni konu üzerinde hazırlık yapıldığını da ifade etti.

“TÜRK STANDARDIMIZ MAKUL ŞARTLARI İHTİVA EDİYOR”

Akaryakıt istasyonları, TS 12820 standardı ile Yangın Yönetmeliğinin 13 A Ekindeki bazı hususların çeliştiğini, bu yüzden özellikle itfaiyeden rapor almakta zorlandıklarını belirtiyorlar. Bu sıkıntının aşılması için bir çalışma var mı?

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uhdesinde hazırlanan, Resmî Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe giren mevzuat düzenlemesidir. Türk Standartları ise; Enstitümüz koordinasyonunda, uluslararası ve ulusal standartlar ile teknik kaynaklardan ve ülkemiz standardizasyon paydaşlarından derlenen bilgilerin bir araya getirilmesi ve değerlendirme/onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yayınlanmaktadır.

Standartlar; güncel teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda zaman içerisinde değişikliklere uğramakta olup revizyon dediğimiz versiyon değişikliği veya kısmi değişiklikler için tadil metinleri yayınlanmak suretiyle geliştirilmektedir. Sektörün, özellikle akaryakıt istasyonlarının kurulumundan sonra değiştirilmesi pek kolay olmayan güvenlik mesafeleri yönü ile yönetmelik ve standartta farklı mesafe şartlarına tabi olması; bir problem olarak gündemimizde olan bir konudur. Enstitümüzce yayınlı bulunan Türk Standardımız hem makul şartları ihtiva etmekte hem de emsal gelişmiş ülke şartlarını sağlayacak güvenlik unsurlarını barındırmaktadır.

TS 12820’nin hazırlanmasında Amerikan Ulusal Yangından Koruma Derneği (National Fire Protection Association) NFPA’nın hazırladığı NFPA 30A (Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages) ve NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code) standartları esas alınmakta ve bu standartlarda yapılan değişiklikler paralelinde de revize edilerek güncellenmektedir. Standartlarda asgari emniyet mesafelerinin düşürülmesinin temelinde, teknolojik gelişmeler paralelinde istasyonlarda kullanılan emniyet cihazlarının sağladığı korumanın giderek artması ve bunun sonucu olarak da önceleri ilk öncelikli tedbirler arasında düşünülen asgari emniyet mesafelerinin artık ikinci öncelikli emniyet tedbirleri arasında düşünülmesi yaklaşımı yatmaktadır.

İlgili yönetmelik güvenlik unsurları için standarda atıf yapmakta fakat mesafeler noktasında standarttan farklı mesafeler belirlemektedir. Bu farklılık, söz konusu yönetmeliğin yayınlandığı 2007 yılında emniyet mesafeleri konusunda büyük ölçüde TS 12820’nin 2002 baskısındaki mesafelere yer verilmesi, ancak standartta teknik gelişmeler paralelinde yapılan güncellemelerle asgari emniyet mesafeleri giderek düşürülürken yönetmelikte mesafelerde herhangi bir değişiklik yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip istasyonların büyük çoğunluğu, standartlardaki emniyet mesafelerini sınır değerlerde sağlamaktadır. Bu durum istasyonların yönetmelik hükümlerini sağlayamamasına neden olmaktadır. Standartlarımızdaki emniyet mesafelerinin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki mesafelere göre daha düşük olması nedeniyle firmalar, standart şartlarını sağlayabilmekte, buna mukabil yönetmelikteki mesafeleri sağlayamamaktadırlar.

Uygulamada akaryakıt istasyonlarının cezai işlemlere maruz kalmasına neden olan bu durum TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası) ve PÜİS (Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası) gibi sendikalar tarafından zaman zaman gündeme getirilmektedir.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve TSE Standard Hazırlama Komite üyelerinin katılımı ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda Komite üyeleri tarafından standardımızdaki mesafelerin teknik dayanakları sunulmuştur.

“STANDARDIMIZI LPG’Lİ ARAÇLARIN OTOPARKLARA GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞTİK”

Kapalı otoparklara otogazlı araçların alınması konusunda TSE’nin yaptığı çalışmalar neler ve bu çalışmalar hangi aşamada?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nda LPG’li araçların kapalı otoparklara girebilmesi için; TS 9881 standardındaki şartlara uymalarını ve TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi almalarını şart koşmaktadır. Söz konusu taslakla ilgili görüşlerimiz Bakanlığa iletilmiştir.

Konu ile ilgili olarak “TS 9881: 2014 Araç Park Yerleri– Genel Kurallar” standardımız mevcuttur. Bu konu daha önceki yıllarda da gündeme gelmiş olup 2014 yılında standardımız LPG’li araçların otoparklara girebileceği şekilde düzenlenmiştir.

Son dönemde konunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte standardın günümüz şartlarına göre yeniden revize edilmesi gerektiği görülmüş olup konu Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığımız tarafından iş programına alınmıştır. En kısa sürede revizyon metninin yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.

 ‘AKARYAKIT VE LPG SEKTÖRLERİ SÜREKLİ YENİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILAN SEKTÖRLER’

Akaryakıt ve LPG sektörlerine yönelik standartlarda önümüzdeki dönemde bir revizyon öngörülüyor mu?

Akaryakıt ve LPG sektörleri, üzerinde sürekli olarak yeni araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılan sektörlerdendir. Dolayısıyla bu alanda yürütülen standardizasyon faaliyetlerinde de yeni teknolojilere ve inovatif gelişmelere ayak uydurup standartları bir üst seviyeye taşımak adına sürekli iyileştirme çalışmaları ve revizyonlar söz konusudur.

Özellikle bizim sanayicimizin de yakından takip ettiği ve aktif katılım sağladığı CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) bünyesinde faaliyet gösteren ilgili teknik komite ve çalışma gruplarında yeni standart çalışmaları mevcuttur.

Örneğin CEN bünyesinde akaryakıt ve LPG alanında Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 10 adet yeni konu üzerinde hazırlık yapılmaktadır. Akaryakıt ve LPG gibi kamu sağlığını yakından ilgilendiren ve bu nedenle azami dikkat gerektiren sektörlerde standardizasyon çalışmalarının ciddi bir birikim ve katılımla hazırlanması gerektiğinden bu alandaki çalışmalar konunun uzmanlarınca birkaç yıl süren çalışmalar neticesi sonuçlanmaktadır. Bu sebeple akaryakıt ve LPG gibi önemli sektörlerde yoğun standardizasyon faaliyetleri görmemiz son derece normaldir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir