Akaryakıt

PETDER 2017’de 19 bin 996 ton atık yağ topladı

AA

PETDER tek Yetkili Kuruluş olarak, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından beri yürüttüğü “atık motor yağı toplama” çalışmaları kapsamında toplam 217 bin 85 ton atık motor yağı toplayarak lisanslı işletmelerde ham madde olarak kullanılmak üzere teslim etti, enerji olarak ülkemize geri kazandırdı veya bertaraf ettirdi.

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2017 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda yer alan verilere göre, 2017 yılında PETDER tarafından toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı, 2016 yılına kıyasla yüzde 4,23 artış sergileyerek 19 bin 996 ton olarak gerçekleşti.

2017 yılında en çok araç servisleri, endüstri araç parkları ile inşaat ve madencilik sektöründen toplandı. En fazla atık motor yağı teslim eden iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Toplanan atık motor yağlarından 1. kategoride yer alanlar (az kirli yağlar) rafinasyon / rejenerasyon yapan geri kazanım tesislerine, 2. kategoride yer alanlar (kirli yağlar) enerji amaçlı geri kazanım yapan çimento, kireç fabrikalarına ve ihracata, 3. kategoride yer alanlar ise (çok kirli yağlar) imha işlemi yapan İZAYDAŞ firmasına teslim edildi.

Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına uygun koşullarda geri kazanımı veya bertarafı için gerekli tüm maliyetleri karşılayan PETDER, atık motor yağı üreten işletmelere bu işlemleri bedelsiz olarak yerine getiriyor.

Ülkenin enerji verimliliğine katkı

PETDER 217 bin 85 ton atık motor yağını, çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin lisanslı işletmelerde enerji veya ham madde olarak geri kazandırarak Türkiye’nin enerji verimliliğine de 860 milyon kWh katkıda bulundu. Bu rakam yaklaşık 370 bin kişilik bir nüfusun bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğer bir enerji tasarrufu anlamına geliyor.

Çevre ve insan sağlığı için atık yağları toplamaya devam

Yasadışı yollarla yakıtlara karıştırılan, kontrolsüz ortamlarda yakılan ve çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığını tehdit ederken suya karıştığında 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyu kirletmekte, akaryakıta katıldığında ise neden olduğu kirletici emisyonlar sebebiyle insan sağlığına zarar veriyor.

PETDER tarafından 2017 yılında toplanan 19 bin 996 ton atık motor yağı 19,9 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklükte olduğu belirtildi. 92 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bu miktardaki su, ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin yüzde 17’sine denk geliyor.

PETDER “Bir Varil Bir Ağaç” Projesi ile 91 bin 500 fidan yeşerdi

PETDER, 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikiyor.

2017 yılında 10 bin adet fidan diken PETDER proje kapsamında doğaya toplam 91 bin 500 ağaç kazandırdı.

Atık motor yağları konusunda bilinç geliştirilmeli

PETDER toplanan atık motor yağı miktarının artırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Atık motor yağlarına ilişkin bu çalışmalar sonucunda bir bilinç oluşmaya başladığı gözlemlenmekle birlikte, bu bilincin yeterli boyuta ulaşması için denetim ve yaptırımlara yönelik destek uygulamalar gerekiyor.

Atık motor yağlarının bir kısmı Türkiye’de halen 10 numara yağ faaliyetlerine konu oluyor. “10 numara yağ” standart dışı akaryakıt ürünü, mutlak suretle araca zarar veriyor ve bazıları can kayıplarıyla sonuçlanan ciddi kazalara yol açabiliyor.  10 Numara yağ zincirinin beş temel halkası bulunuyor:

1- Atık Motor Yağını Yasadışı Satan Atık Motor Yağı Üreticileri

2- Atık Motor Yağını Yetkisiz Taşıyanlar / Toplayanlar

3- Yasadışı Kullanım Amaçlı 10 Numara Yağ Üreten Rafinasyon/Rejenarasyon Tesisleri ve Merdiven Altı İşletmeler

4- 10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Satıldığı Yerler

5- 10 Numara Yağ Kullanıcıları olarak sayılabilir.

10 Numara Yağ faaliyetlerinin önlenebilmesi için, bu zincirin beş halkasına da ayrı ayrı düzenli ve sürekli etkin denetimler ve yaptırımlar uygulanması; bunlar kamuoyuyla düzenli paylaşılması gerektiği belirtildi.

PETDER farkındalığı artırmak amacıyla kamu spotu hazırladı

PETDER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile “10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Kullanılmasının Zararları” hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylanarak 2016 yılından itibaren televizyon ve radyo kanallarında yayınlandı. Kamu spotuna www.petder.org.tr web sitesinin Basın Odası, Videolar sayfasından ulaşılabilir.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir