Akaryakıt

Öz malı tankeri olmayan istasyonlara TMGD muafiyeti getirildi

AA

EPGİS üyelerine önemli bir duyuruda bulundu.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 11 Haziran 2019 tarihli ve 44011 sayılı Bakanlık makam olur ile yürürlüğe girdi.

EPGİS’ten yapılan açıklamada, 28 Mayıs tarihinde 5 yıllık TMFB süresi dolan üyelerin belgelerinin değişimi için acele etmemeleri zira ilgili kurumca yeni düzenleme yapıldığı ve yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma ile ilgili kurum olan TMKT ile yapılan istişareler neticesinde belirttilen düzenlemenin sonuçlandığı ifade edildi.

Bu düzenlemeye göre, öz malı tankeri olmayanların TMFB belgesinde TMGDK firmasınca verilecek belge ile ilgili tanımlamasının değişimini gercekleştirerek TMGD bulundurma muafiyetten faydalanabilecekler.

Buna göre, daha önceden alınan; sorumluluk değişikliği yapılacak olan ve geçerlilik tarihi bitmesi nedeniyle yenilemesi yapılması gerekli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinin düzenlenmesi için esaslar belirlendi.

İlgili yönergenin, Ek-3 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İçin Düzenlenen Rapor içerisinde, Açıklamalar kısmı madde 4’te belirtildiği üzere:

İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından
yapıldığının (Örneğin; boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı
tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB
sahibi olması zorunludur) belirtilmesi,
konusu eklendi. Buna göre, TMFB’de sadece ‘ALICI’ konumunda olanların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırma zorunluluğu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında
Tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 2’nci Maddesinin ‘a’ fıkrasında bulunan:

“Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6‘ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”
tanımında ‘ALICI’ taraf bulunmamasından ve ADR konvansiyonu açısından da konu sabit olduğundan ortadan kalktı.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 22:57 14 Haziran 2019