Organize Toptan Doğal Gaz Satış PUE’de değişiklik taslağı görüşe açıldı

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin taslak EPDK’nın internet sitesinde yayınlandı. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin taslak metin, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumun internet sayfasında 15 gün süre ile görüşe açıldı. İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve … Okumaya devam et Organize Toptan Doğal Gaz Satış PUE’de değişiklik taslağı görüşe açıldı