Akaryakıt

Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı

AA

Maden ve petrol uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla sorumlu maden ve petrol uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak.

Söz konusu yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre genel müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek.

Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamayacak. Yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Yarışma sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması maden ve petrol uzman yardımcılığı yarışma sınavı komisyonunca yapılacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Komisyon, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları arasından belirlenecek 1 başkan ve 4 üyeden oluşacak.

Yazılı sınav klasik veya test usulünde genel müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, ÖSYM Başkanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilecek.

Görev süresi en az 3 yıl olan uzman yardımcıları için personel dairesi başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir