Akaryakıt

Kritik düzenleme Meclis’te

AA

AK Parti Milletvekilleri tarafından TBMM Enerji Komisyonu’na verilen Kanun Teklifi, Petrol ve LPG Piyasası Kanun’larında önemli değişiklikler içeriyor.

Lisans vermede yeni dönem

Kanun teklifiyle, EPDK’ya dağıtım şirketi lisansları verme konusunda yeni kriter getirme imkanı tanınırken, cezalarda da ihtar mekanizması ve net satış hasılatı kriteri getiriliyor.

Yeni değişiklikle EPDK’nın yetki alanları genişletiliyor

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, EPDK’nın bayi sayısı, depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapamayacağı şeklindeki hüküm kaldırılırken, kendi belirleyeceği miktar, tür ve şartlarda teminat mektubu isteyebilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor.

Cezalara alt ve üst sınır

Kanuna aykırılıklara ilişkin fiiller, düzeltme imkanı olan ve olmayan fiiller olarak sınıflandırılıyor. Düzeltilme imkanı bulunan aykırılıklar gerçekleştirilirse, öncelikle lisans sahibine ihtar verilmesi öngörülüyor. İdari para cezalarında alt ve üst sınır belirleniyor. Lisans sahibinin yıllık net satışının belirli bir oranında nispi ceza miktarları belirleniyor.

HABERİN TAMAMI

İhtar mekanizması Komisyon’da

TBMM Enerji Komisyonu’na verilen Kanun Teklifiyle, EPDK’ya dağıtım şirketi lisanları verme konusunda yeni kriter getirme imkanı tanınırken, cezalarda da ihtar mekanizması ve net satış hasılatı kriteri getiriliyor.

AK Parti Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Sait Kirazoğlu, Nevzat Şatıroğlu, Adil Çelik, Kemal Çelik ve Refik Özen tarafından TBMM Enerji Komisyonu’na verilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarında önemli değişiklikler içeriyor.

Teminat mektubu için düzenleme

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, EPDK’nın bayi sayısı ve depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapamayacağı şeklindeki hüküm kaldırılırken, kendi belirleyeceği miktar, tür ve şartlarda teminat mektubu isteyebilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor. Buna göre EPDK, lisans sahiplerinden Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere Kurulca belirlenecek hususlarda teminat mektubu talep edebilecek. Teminat mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenecek.

İdari yaptırımlar ve para cezalarına ilişkin maddeler yeniden yazılıyor

Teklifle birlikte, Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu’nda idari yaptırımlar ve para cezalarına ilişkin maddeler tamamen kaldırılarak, yeniden yazılıyor. Buna göre idari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari para cezalarından oluşacak. Kanuna aykırılıklara ilişkin fiiller, düzeltme imkanı olan ve olmayan fiiller olarak sınıflandırılacak.

Düzeltme imkanı olan fiiller için 30 gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak. Aynı fiil iki yıl içerisinde tekrar edilirse, ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacak.

EPDK geçici faaliyet durdurabilecek

Düzeltme imkanı olmayan fiiller ile akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ise doğrudan idari soruşturma başlatılarak gerekli yaptırımlar uygulanacak. Düzeltme imkanı olmayan ve kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiiller nedeniyle faaliyetler Kurumca geçici olarak durdurulabilecek.

İdari para cezalarında alt ve üst sınır belirleniyor

Kanun teklifiyle, idari para cezalarında alt ve üst sınır belirleniyor. Lisans sahibinin yıllık net satışının belirli bir oranında nispi ceza miktarları belirleniyor.

Buna göre, ihlalin büyüklüğüne göre petrol piyasasında 3 milyon TL’yi, LPG piyasasında ise 2 milyon 200 bin TL’yi geçmemek üzere, fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının binde 14’ü oranına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından  tekrar  işlenmesi halinde, idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulunduran bayiye verilen cezanın dörtte biri kadar dağıtıcıya da ceza verilecek.

Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan şirketler için yeni düzenleme

Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 250 TL idari para cezası verilecek. Bu kapsamda uygulanan idari para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılacak.

Biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için 250 TL idari para cezası uygulanacak.

İhtar mekanizması uygulanacak

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce EPDK tarafından idari para cezası verilmemiş olan ve düzeltme imkanı bulunan fiiller için de ihtar mekanizması uygulanacak. Ancak lisansı sonlandırılan veya iptal edilenler hakkında düzeltme imkanı bulunan fiiller için herhangi bir idari işlem tesis edilmeyecek.

Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince, aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alacak.

Ölçü aletlerine ince ayar

 • Komisyona sunulan yeni teklif, Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda da bir takım değişiklikleri içeriyor. Buna göre, ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması durumunda yaptırım uygulanacak.
 • Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapan kişiye de, 2 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 200 TL’den 2 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.
 • Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması halinde 2 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.
 • Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan veya bulunduran kişiye 10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye 1000 TL’den 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Bu ölçü aletlerine de el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

31 Aralık… 38 şirket…Yorumlar

 1. Avatar Selim dedi ki:

  Akaryakıt bayilerinin lisans cezalarına ne zaman af gelecek

 2. Avatar sabri önder dedi ki:

  Yıllardır, EPDK Tarafından 2006 yılında geçiş döneminde kesilen, SORUŞTURMASIZ, SAVUNMASIZ, İHTARSIZ VE ÖLDÜRÜCÜ İDARİ PARA CEZALARININ AFFI YADA TECİLİ konusunda yetkililere derdimizi anlatmaya çalışıyoruz.
  AK Parti Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Sait Kirazoğlu, Nevzat Şatıroğlu, Adil Çelik, Kemal Çelik ve Refik Özen tarafından TBMM Enerji Komisyonu’na verilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarında önemli değişiklikler içeriyor.
  SORUŞTURMASIZ, SAVUNMASIZ, İHTARSIZ VE ÖLDÜRÜCÜ İDARİ PARA CEZALARI ile ilgili düzenleme teklifi TBMM Enerji Komisyonu gönderildi.
  Kanun teklifinin tam metnini göremedim ama düzenleme yapılan idari para cezalarının affı ile ilgili bir bölüm görmedim.
  Ey PUİS ve Sektörün temsilcileri
  BU OTOBANDAN ÖNCEKİ SON İSTASYON!
  Tüm mağdur arkadaşlara sesleniyorum.
  AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mehmet Muş, AK Parti Milletvekilleri Sayın Tamer Dağlı, Mehmet Sait Kirazoğlu, Nevzat Şatıroğlu, Adil Çelik, Kemal Çelik ve Refik Özen’e TBMM deki kayıtlı e postalarına mağduriyetimizi bildirelim.
  Bu bizim için de OTOBANDAN ÖNCEKİ SON İSTASYON!

 3. Avatar sabri önder dedi ki:

  PUİS, TABGİS, TÜRKİYE LPG DERNEĞİ, ANADOLU LPG VE AKARYAKIT VE SANAYİCELERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ VE SEKTÖRÜN DİĞER TEMSİLCİLERİ;
  AK Parti Milletvekilleri tarafından TBMM Enerji Komisyonu’na verilen Kanun Teklifi, Petrol ve LPG Piyasası Kanun’larında önemli değişiklikler içeriyor.
  Ama içerisinde 2006 yılında geçiş döneminde kesilen idari para cezalarının affı ya da tecili ile bir madde yok.
  Bize kesilen ihtarsız, savunmasız ve öldürücü cezalar için yeni düzenlemeler getiriliyor.
  Artık bu yasadan sonra ihtarsız, savunmasız, öldürücü cezalar kesilemeyecek.
  Önce ihtar edilecek, cezalarda da nisbi (bayinin net satış hasılatına göre) oranlar uygulanacak.
  Peki, bu düzenlemelerden önce mağdur olan binlerin sesini duyurmakla yükümlü olan sektörün temsilcileri ne yapıyor acaba?
  Şu saate kadar hiçbirinden bir beyanatı görülmedi, sitelerinde hiçbir açıklama yok.
  EY SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİ;
  Bulunduğunuz makamlar size güç versin, şan versin, nam versin diye değil, temsilcisi olduğunuz sektöre hizmet edesiniz diye var.

 4. Avatar İsmet inanc dedi ki:

  Aştığını aştık kestiğim kestik EPDK sistemi bu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:10 10 Aralık 2018